İSLAM HUKUKUNU ASKIYA ALMANIN HÜKMÜ NEDİR?

İSLAM HUKUKUNU ASKIYA ALMANIN HÜKMÜ NEDİR? Şia, on üç asırdır İslam hukukunu (özellikle kamu hukukunu) tatbikattan kaldırmıştır. Sebebi malum olduğu üzere o sapık imamet inancıdır. “Kayıp imam gelene kadar İslam tatbik edilmez” düşüncesi, İslam’ı tatbikattan kaldırmıştır. Bu hususu daha önceki yazılarımızda kısaca ifade ettik ama hassasiyetimizden dolayı bu yazımızın başlığındaki soruyu sormamıştık. Gelişmelere bakınca o …

KİME ATA DENİR VE ATALARIMIZ KİMLERDİR?

Kime Ata Denir ve Atalarımız Kimlerdir? Bir insanın zihniyetini ve milletten ne anladığını öğrenmek için “ataların kimlerdir?” diye sorunuz. Eğer ısrarla “Kemalist önderleri” ata sayıyorsa, İslâm öncesi Türkî şahsiyetlerden ata sıralıyorsa o kişinin Müslüman millete aidiyeti tartışmalıdır. İnsanın aynası, tercih ettiği atalarıdır. Kendini onlarda görür. “Atalarım dediği” şahsiyetler, insanın zihniyetini ele verir. İslâmlaşmış devirlerde kutsiyet …

ŞİA SEMPATİZANLARININ “KARASEVDASI”

ŞİA SEMPATİZANLARININ KARASEVDASI Daha önceki yazılarımızda bir kısmını ifade ettik. Şia, on üç asırdır medeniyet kurmamış bir topluluktur. On üç asırda medeniyet kuramamak, bedevi bir topluluk olduğunu gösterir. Bedevi topluluk, eline fırsat ve güç geçtiğinde ise dünyanın en zalim, vahşi, gayriinsani işlerini yapar, Suriye örneğinde olduğu gibi… Türkiye’deki Şia sempatizanlarına bunu söylüyorsunuz (veya yazıyorsunuz), hiç …

İMAMET VE VELAYET-İ FAKİH SARMALINDAKİ ŞİA

İMAMET VE VELAYET-İ FAKİH SARMALINDAKİ ŞİA Şia, iman esaslarına bir madde daha eklemiş ve İmameti icat etmiştir. İmamet meselesi “iman konusudur” ve ona inanmayan Şii olamaz. (Hamdolsun Şii değiliz). İman konusu haline getirilen bir konu, en az peygamberlik seviyesine çıkarılıyor. Allah, kullarından istediğini peygamber yaptığı gibi dilediğini de İmam olarak seçiyor. İşin geldiği noktaya bakın… …

“HAZRET-İ HÜZÜN SÜNNETLERİN EFENDİSİDİR”

“Hazret-i Hüzün Sünnetlerin Efendisidir” Düz mânasıyla hüzün, kalp üzüntüsü, gam ve keder gibi kişinin iç ve dış sıkıntının tesirinden dolayı duyduğu ruhî ve fizikî acılardır. Hüzünden muradım olan târif ise, mânevî kayıp ve eksiklerden dolayı hissedilen ıstırap ve hasretlere istinat eden tasavvufî hâllerden bir “hâl”dir. Tasavvuf ehli hüznü, neşe, sevinç ve sürûrun mukabili olarak bilip …

DARBECİLERİN VE ZALİMLERİN TELLALBAŞINI SAVUNMAK GAFİLLİKTİR

Darbecilerin ve Zâlimlerin Tellâlbaşını Savunmak Gâfilliktir Zaman Gazetesi Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın, 12 Mart 2012 tarihli yazısında, başmedya patronunu övme ve temyiz etme ameliyesi taşıyan ifadelerinin, İslâm medeniyet dâvasının cephesinde yer alan birisi için haysiyetsizlik ve münâfıklık olduğunu söylediğimde, akıl ve nasihat verenlerin, kelimelerini taş gibi kullanıp başımı yaralayanların, yaptığımın mümince olmadığını söyleyip sitem edenlerin, …

İRAN İLE ABD SAVAŞININ MUHTEMEL NETİCELERİ

İRAN İLE ABD SAVAŞININ MUHTEMEL NETİCELERİ Muhtemel İran ABD savaşında netice ne olur? ABD ve İsrail, İran’ı işgal edecek olursa İran bu işgale dayanabilir mi? Bu türden bir savaşın neticelerinin neler olacağı konusunu dünyanın her tarafında devletler, hükümetler, istihbarat örgütleri yoğun bir şekilde merak ediyor. Hatta bunlardan daha fazla merak edenler, iktisat ve sermaye çevreleri …

EKREM DUMANLI’YA SUAL: AYDIN DOĞAN 28 ŞUBAT’A DİRENİŞ GÖSTERDİ Mİ?

Ekrem Dumanlı’ya Sual: “Aydın Doğan 28 Şubat’a Direniş Gösterdi” mi? Anadolu’da onbinlerce dindar insanın, tasavvuf hüznü taşıyan ilm ü nasihatleri, vaaz ve kitaplarıyla gönülleri fetheden Hocaefendi’nin hizmet ve hatırına istinaden, âşina olduğu gazetelerden ayırt etmeden okuduğu Zaman Gazetesi’nin Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı 12 Mart 2012 tarihli talihsiz yazısıyla grup asabiyesi olmaksızın umum dindar kitleyi üzmüş …

SURİYE ÖRNEĞİ, STRATEJİ Mİ HAYVANLIK MI?

SURİYE ÖRNEĞİ, STRATEJİ Mİ HAYVANLIK MI? Strateji, dünya görüşünün temel hedeflerine ulaşmanın “büyük düşünce” formlarıdır. Temel hedefler… Mesele bu ifadede gizli… Yani, ara hedefler veya küçük hedefler için strateji oluşturulmaz, onlar için taktikler, manevralar vesaire vardır. Zaten taktikler, stratejileri gerçekleştirmek için, büyük stratejik hedeflere ulaşmak için küçük hedeflere yönelen, küçük düşünce formlarıdır. İslam irfanının “kem …

“TÜRKÇÜ” HOCAMIN SİTEMNAMESİNE BEYAN-I EFKARIM

“TÜRKÇÜ” HOCAMIN SİTEMNAMESİNE BEYAN-I EFKÂRIM Türklüğü ve millet mefhumunu asliyetiyle idrak etme çabalarımın mahsulü olan naçiz yazılarımdaki üslûbu “iddialı ve mütekebbir” bulan “Türkçü / milliyetçi” hocam, “oysa çok saygılı, efendi ve kibar bir insan” olduğumu (şüphesiz olarak bu kanaatinde samimidir) belirterek, “meğer kalem insanı nerelere götürüyormuş böyle” diye serzenişte bulunuyor. Ayrıca “efendiliğimle meşhur olduğu”mu ifade …

ŞİA İNSANLIĞA HİÇBİR ŞEY KATMAMIŞTIR

ŞİA İNSANLIĞA HİÇBİR ŞEY KATMAMIŞTIR Şia tarihi bomboştur. Müslümanlara ve insanlığa hiçbir katkıları olmamıştır. Yaklaşık on üç asırdır bu dünyada yaşıyorlar ama insanlığa bu kadar uzun bir tarih sürecinde hiçbir katkıda bulunmamayı becermişlerdir. İslam coğrafyasının bir metre karesi bile Şia tarafından fethedilmemiştir. Tarihleri boyunca bir tane ilmi keşif yapamamışlardır. Hiçbir çağa damgasını vuramamış, ümmetin hiçbir …

ŞİA FİTNESİ

ŞİA FİTNESİ İran-Suriye-Hizbullah hattındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin merkezinde yer alan Şia ile ilgili yazılarımız, bazı insanlar tarafından ağır ve sert şekilde tenkit edildi. Bazı insanların içinde yakın arkadaşlarımız da var. Doğrusu üslubumuz ile ilgili “aşırılıklarımız” var mı diye yazılarımızı kontrol etmek ihtiyacı hissettik. Gördük ki üslubumuz “aşırı” değil, aksine Şia’nın tavır ve tatbikatları karşısında …

ŞERH GELENEĞİ VE YENİ BİR TEKLİF

ŞERH GELENEĞİ VE YENİ BİR TEKLİF Şerh geleneği, İslam tarihinin kadim geleneklerinden biridir. Bir eser (kitap, metin, şiir, beyan) üzerinde çalışmak, o eserin mana yekununu izhar (deşifre) etmek, ağır metinleri anlaşılır kılmak, daha geniş kitleye ulaşmasını sağlamak gibi özelliklere sahiptir. Bazen tenkidi de içinde taşır ama umumiyetle “kıymet” verilen eserler için yapıldığından dolayı tenkit bahsi …

PARİS’İN FİKR Ü SURETİNE KAPILMAYAN ŞAİRİME

Paris’in Fikr ü Sûretine Kapılmayan Şairime Paris’ten gönderdiğin gönül alan, derûnumu sarıveren mektubunu okuyunca hem sevindim, hem hüzünlendim. Sevindim; çünkü Paris gibi iki asırdır bu ülkenin münevveranını yutan, gözlerini kamaştıran, din ü milletinden koparan, iğva ve ifsad eden cilveli bir dilbere râm olmadığın ve vakarını kaybetmeyip kendin olarak kaldığın için. Hüzünlendim; çünkü Dil Kapısı’nda tâlim …

İRAN SURİYE HATTI-ŞİA’NIN TARİHİ İMTİHANI

İRAN SURİYE HATTI-ŞİA’NIN TARİHİ İMTİHANI Şia hakkında yaygın bir tenkit var, “hep Müslümanlarla savaştılar, hiç kafirlerle savaşmadılar” şeklinde… Şiilerin kalp dünyasını görecek gözümüz (kalb gözümüz) olmadığı için meselenin derinlik boyutunu (niyet kısmını) bir tarafa bırakıp, zahiri değerlendirmeler yapmıştım. Şia’nın, İslam coğrafyasının ortasında yer alması sebebiyle, savaşmak durumunda kaldığında, çevresindeki tüm ülkeler (tarih boyunca tüm devletler) …

28 Şubat’ın Zorba Ve Paranoyak Failleri: Kurtlaşan Generaller

28 Şubat’ın Zorba ve Paranoyak Failleri: Kurtlaşan Generaller (Muhtevasında değişiklikler ve ilâveler yapılan bu yazıyı, ülkenin iktisadî köküne dinamit koyup yüz milyar doların kaybına, dolayısıyla elli yıl geriye gitmesine ve istihdam teşebbüslerinin önünün kesilerek işsizlerin daha da çoğalmasına sebebiyet veren, o günden bugüne doğan her çocuğun istikbâline ve kişi başına düşen gelirin artmasına mâni olan, …

BOĞAZİÇİ SANDIĞIMIZ KADAR ÇAĞDAŞ VE AYDINLIK MI?

BOĞAZİÇİ SANDIĞIMIZ KADAR ÇAĞDAŞ VE AYDINLIK MI? (EMİNE ÖZKÖSE) Ürkek adımlarla attım ilk adımlarımı üniversiteye. Tedirgin ve kaygılıydım. Kampüs kapısından girerken görevlinin gözüne baktım. Bekledim ki beni uyarsın. Ne bilirdim Boğaziçi’nde başörtüsü yasağının fiilen uygulanmadığını. Daha önce Anadolu’da küçük bir üniversitenin girişinde yaşadıklarımdan sonra kazanmış bile olsam üniversiteye elimi kolumu sallayarak giremeyeceğimi düşünüyordum. Evet, iki …

28 Şubat’ta Kurtla Bir Olup Kuzuyu Yedikten Sonra Çobanla Ağlayanlar

28 Şubat’ta Kurtla Bir Olup Kuzuyu Yedikten Sonra Çobanla Ağlayanlar (İşbu yazıdaki tipleri, fiil ve sıfatları 28 Şubat’ın azılı generallerinin ve onlara tahaccüb ve yaltaklık eden siyasîlerin, medya ve gazetecilerin, askerî ve sivil bürokratlarla işadamlarının özellikleri olarak okuyunuz) *************************** “Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla oturup kuzuya ağlayanlar”dan kendinizi koruyunuz. Bu münâfıkları tanıyıp zararlarına …

CAMİLERE BORÇ TEBLİGATI YAPAN EBLEH BÜROKRASİ

Câmilere Borç Tebligatı Yapan Ebleh Bürokrasi Hâkimiyetin ve meşrûiyetin kaynağı ve esası Müslümanlar olan Türkiye’de câmilere borç çıkarılır mı? Darülislâm olan bir ülkede câmilere borç çıkarmak yakışık alır mı? Müslüman bir ülkede Allah’ın evinin elektriği kesilir mi? Türkiye’de câmilerine elektrik borcu çıkaran ve elektriğini kesen memur ve hükümet iflah olur mu? Câmilerine faizi ile birlikte …