YENİ YAZI SERİSİ, “İNŞA-MUHAFAZA-TECDİT”

Yeni bir yazı serisine başlıyoruz, “İnşa-Muhafaza-Tecdit” başlıklı… Başlık, kitaplarımızdan birinin ismi. Zaten yazı serisi de o kitaptan bazı anekdotları ihtiva ediyor. “İnşa-Muhafaza-Tecdit” isimli kitabımız, “İSLAM MEDENİYET TEFEKKÜRÜ” kitap serimizin ciltlerinden biri. Müslümanların İslam medeniyetini yeniden inşa etmek zorunda ve eşiğinde oldukları bu gün en fazla ihtiyacımız olan bahisler, inşa, muhafaza, tecdittir. “İnşa fikrine” sahip olmayan, …

ALİ BULAÇ-2-BİRAZ İSABET KAYDETMİŞ

ALİ BULAÇ-2-BİRAZ İSABET KAYDETMİŞ Ali Bulaç, Zaman gazetesinde, 28.04.2012 tarihli, “Tarihin çözdüğü ihtilaflar” başlıklı yazısında, Şia ile ilgili bazı tespitler yapmış. Tespitlerin bir kısmı isabet kaydetmiş, şaşırdık fakat daha önemlisi sevindik. Doğru fikir nasıl ve kimden sadır olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Ali Bulaç’ın sıhhatli düşünmeye başlaması, ülkenin iyiye gittiğine alamet. Bunu tahkir maksadıyla …

NEKROFİL (ÖLÜSEVİCİ) TÜRK VE KÜRT ULUSALCILAR-2-

Nekrofil (Ölüsevici) Türk ve Kürt Ulusalcılar-2 Nekrofil tavırda yapılmak istenen, insana ait olanın bizzat insan değil, onun eşyalaştırılması ve mekanikleştirilmesidir. Yani “soyutlaştırılarak” bir gücün emri ve menfaati doğrultusunda ideolojik olarak merkezileştirilmesidir. Sözde, Türklüğü öne çıkaran ulusalcıların düşüncesinde milletin tekâmül ettirerek yaşattığı kültür ve medeniyet değerlerinin, kutsal ve tarihî olanın sosyolojik bakımdan hiçbir değeri yoktur. Değerler …

TÜRKİYE MEDENİYET HAREKETİNİ BAŞLATMALI

TÜRKİYE MEDENİYET HAREKETİNİ BAŞLATMALI Akparti hükümeti on yıldır birçok şeyi yapıyor. İçerde iktisadi hayatı istikrarlı bir gelişme ve kalkınma çizgisine oturttu, siyasi restorasyonu ciddi ölçüde gerçekleştirdi, tarihi hesaplaşmaların kapısını araladı, sağlık, idare (bürokrasi), eğitim ve benzeri alt sistemlerle ilgili mesafeler aldı, en önemlisi de millete bir ufuk açtı. Hariciyede ise ülkeyi bölge gücü haline getirdi, …

SURİYE MERKEZİNDE OLUŞAN STRATEJİK KAOS

SURİYE MERKEZİNDE OLUŞAN STRATEJİK KAOS Suriye’deki Yezidin katliamları, Annan planına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Dünya hala aynı sessizlik kuyusunda… ABD dışişleri bakanı, “B planımız yok” diyerek askeri müdahaleye uzak olduklarını açıkça deklare ediyor. Avrupa ülkelerinin hiçbirinden askeri müdahale ile ilgili ima yollu bile açıklama gelmiyor. Rusya ve Çin zaten müdahaleye karşı olan taraf… Müdahale …

AKPARTİ-1-AKPARTİ OTORİTER Mİ DEMOKRAT MI?

AKPARTİ-1-AKPARTİ OTORİTER Mİ DEMOKRAT MI? Akparti hakkındaki en yaygın eleştiri, otoriter olduğu yönünde. Özellikle “karşı cepheden” gelen eleştirilerin neredeyse hepsi bu yönde… Eskiden Şeriatı getireceği iddia edilir ve böyle eleştirilirdi fakat o eleştiri “karşı medya”nın merkez üssünde bitti. Kenar medya (marjinal medya) malzemesi olarak kaldı ve hızla unutulmaya terkedildi. Sahiden Şeriatı getirme ithamı neden bitti, …

GÜNERİ CİVAOĞLU-2-HANGİ ATATÜRKMÜŞ ANLAMADIK

GÜNERİ CİVAOĞLU-2-HANGİ ATATÜRKMÜŞ ANLAMADIK Güneri Civaoğlu Milliyet gazetesinde, 18.04.2012 tarihli, “Hangi Atatürk?” başlıklı bir yazı yayınladı. “Hangi Atatürk?” diye sorarken, dindar görünen, laik görünen, batıcı görünen Atatürk portrelerine atıf yapıyor. Bu Kemalistlerdeki özgüvene hayranım. “Şecaatin arzederken sirkatini söylüyor” ama ya bunu dert etmiyor veya ne yaptığını anlamıyor. Hangi ihtimal daha kuvvetlidir, ben anlamadım, okuyucunun irfanına …

NEKROFİL (ÖLÜSEVİCİ) TÜRK VE KÜRT ULUSALCILARI-1-

Nekrofil (Ölüsevici) Türk ve Kürt Ulusalcılar-1 İşbu yazı başlığının mâna ve muhtevasından, din ü millet, din ü vatan vecibesiyle vazife başında korunmak ve kollamak gereğince öldürmek mecburiyetinde olanları tenzih ederim. Nekrofili: Fransızca bir psikiyatri terimdir. Kişinin bir ölünün üzerinde cinsî arzularını tatbik etmesi ve bu sapık fiilini ölünün üstünde tekrar tekrar gerçekleştirerek bir fetiş haline …

ŞİA NEDİR? GİRİŞ-1-

ŞİA NEDİR? GİRİŞ-1- Şiilerin zihin dünyası sıhhatli değil. Bir tür çılgınlık haline yakalanmış durumdalar. “Sanal gerçeklik” üretmiş ve onunla yaşamaya başlamışlar. Bir tür paranoya… Birkaç hususu tetkik edelim, ne demek istediğimiz anlaşılır. Ehl-i Sünneti Yezidin tarafını tutmakla, Hz. Hüseyin (RA) karşı olmakla itham ediyorlar. Bu konuda ellerinde hiçbir veri yok, Ehl-i Sünnet’in böyle bir kavli …

HÜZÜN, HAZRET-İ İNSANIN HOCASIDIR

Hüzün, Hazret-i İnsanın Hocasıdır Hep cezbe hâlinde yaşayageldiğim hüzün yazısı yıllar içinde yüreğimden sâdır olup kemâle ermesinden sonra, Prof. Dr. Ahmet İnam’ın, “Hüzün: Yokuşun Başında Seslenen Gökyüzü” başlıklı yazısının “Hüzün, melâli hasret ü gurbettir. Hüzün Hocamdır. Çünkü size Hocamı anlatacağım” cümlelerini daha bitirir bitirmez mânevî bir elektrik gibi yürek dilimi çarptı ve “hayret hâli”ne girdim.

NORVEÇ CANİSİ VE İNSANLIĞIN KATLEDİLMESİ

NORVEÇ CANİSİ VE İNSANLIĞIN KATLEDİLMESİ Sabah gazetesinde 18.04.2012 tarihinde, Norveçli katil Anders Behring Breivik’in başlayan yargılaması haber yapıldı. Haber kısaca şöyle; “Norveç’te geçen yıl 77 kişiyi öldüren aşırı sağcı Anders Behring Breivik, davasının ikinci gününde de şov yapmaya devam etti. Duruşma salonuna girdiğinde yine aşırı sağcı selamı veren Breivik, daha sonra müşteki yakınlarına da bir …

BİR DEMİREL PORTRESİ; ÇIPLAK ZEKANIN DANSI

BİR DEMİREL PORTRESİ, ÇIPLAK ZEKANIN DANSI Demirel’i nasıl bilirsiniz? Bu soruya verilecek cevabı olan var mıdır? Verdiği cevabın Demirel’i, doyurucu şekilde ifade ettiğine kanaat getiren kaç kişi var? Gerçekten Demirel’i çerçeveleyecek bir portre teklifi olan varsa bir adım ileri çıksın. Demirel ile ilgili söylenecek hiçbir söz onu ifade etmeye kafi gelmez. Demirel’in portresini hazırlamak kabil …

KİTABA TEŞVİK VERMEYEN KAFA…

KİTABA TEŞVİK VERMEYEN KAFA Bir müddettir hükümetin teşvik paketi tartışılıyor. 28 Şubat soruşturmasıyla biraz soğuyan teşvik paketi ve tesirleri hala gazetelerin sayfalarında kendine yer bulabiliyor. Bu hükümetin hoşuma giden özelliklerinden birisi, herhangi bir konuda sessiz sedasız çalışıyor ve olgunlaştığında kamuoyuna sunuyorlar. Teşvik paketi de bu tarz çalışmalarından biri oldu. Ülkenin cari açık problemi iktisadi hayatın …

DEMİREL NASIL YARGILANIR?

DEMİREL NASIL YARGILANIR? 28 Şubat darbesi, dünya siyasi tarihinde misali çok az sayıda olan “açık darbe” türündendir. Askerler ve onların sivil saz ekibi tarafından kapalı kapılar arkasında planlanmış olması, gizli darbe mahiyeti taşıması için kafi değil. En azından uygulama, açıktan yapılmıştır. Açık darbe misallerinden biri olmasından dolayı 28 Şubat darbesinin yargılaması kolaydır. Belge, bilgi ve …

EFENDİMİZİN ŞEHRİ MEDİNE: MEDENİYETİMİZİN MENŞEİ

Efendimiz’in Şehri Medine: Medeniyetimizin Menşei Medine’yi özlüyorum, içinde Efendimizin ruhaniyeti olan. Medine’nin yollarında çiçeklenmeye gidiyorum, “hâlim vaktim yerinde mi öğrenmeye gidiyorum.” Efendimiz’in mübarek ayaklarının bastığı Aîr (Ayr) Dağı’ndan geçip giriyorum Medine’ye. Dilimde âyetel kürsî, vecdle okuyorum yüreğimden ter boşanarak. Medeniyetimizin menbaı, ilk darülislâm’ı Medine’nin semâlarına bir akça bulut gibi konuyorum.

ŞU CEMAAT MESELESİ-1-CEMAATİN MEŞREBİ

ŞU CEMAAT MESELESİ-1- CEMAATİN MEŞREBİ Cemaat, hakkında en çok tartışılan fenomenlerden biri haline geldi. Büyümesi, bazı alanlarda başarılı olması, özellikle de dünya çapında örgütlenmesi sebebiyle (ve daha birçok sebeple), fikir piyasasını işgal etti. Lehinde ve aleyhinde çok sayıda bilgi her gün ortalığa saçılıyor. Spekülatif bilgilerle havada uçuşuyor. Ülkenin gündeminde bu kadar büyük bir yer işgal …

İNTİKAM, ADALET VE DARBE DAVALARI

İNTİKAM, ADALET VE DARBE DAVALARI Türkiye’de meseleleri ortasından konuşmak gibi bir problem var. Tarif edilmemiş, ne olduğunun bilindiği zannedilen mefhumlarla (kavramlarla) bodoslama ithamlar yapılıyor. Ülkede dil devriminden sonra “mana dili” olan ıstılah kaybolmuş, eski mana haritası ortadan kaldırılmış, onun yerine de yeni bir “mana haritası”, modern tabirle terminoloji kurulamamıştır. Bu boşluk, tüm tefekkür faaliyetlerini, fikir …

EFENDİMİZ ALEYHİSSELATÜ VESSELAM DOĞDUĞUNDA…

Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm Doğduğunda (İçimde cevelan eden âciz kelimelerle kutlu doğumu kaleme almak cüretimi, Efendimizin iltifatına nail olan “Kasîde-i Bürde” nin şairi Ka’b bin Züheyr, “Su Kasidesi”nin şairi Fuzûlî, “Mevlid”in şairi Süleyman Çelebi, “Müseddes-i Mütekerrir”in şairi Şeyh Gâlib üstadlar bağışlasınlar) ****************** Bir kutlu sancı dolaşır Âmine’nin evinde. Âmine alıp sancılarını saçar bir göğe, bir toprağa. …

28 ŞUBAT’IN AZILI GENERALİ ÇEVİK BİR

28 Şubat’ın Azılı Generali Çevik Bir Sevinin ey ahali! Çevik Bir ve hempası generaller bir bir mahkemenin önünde çıkarılıyor? Yüzleri sapsarı mahkemeye götürülüşlerini gördük şükür. Adaletin bir katre de olsa gerçekleştiğini görünce insan seviniyor. Evet, sevinin ey 28 Şubat’ın mazlum ve mazrurları! Çevik Bir adlı tekaüt general, 28 Şubat zamanlarında yüzüne bakmaya tenezzül etmediği savcı …

28 ŞUBAT SORUŞTURMASI VE HUKUK ANLAYIŞI

28 ŞUBAT SORUŞTURMASI VE HUKUK ANLAYIŞI Nihayet 28 şubat soruşturması gözaltı safhasına kadar geldi. Geldi de, efkar-ı umumiye karıştı. Soruşturma nereye kadar uzanmalı, nerede durmalı, sadece asker ayağı ile sınırlı mı olmalı yoksa sivil kanadı da çevrelemeli mi gibi birçok soru piyasada uçuşuyor ve cevabını arıyor. 28 Şubat darbesine destek olan medya birimlerinin tavırları malum; …