İNŞA VE MUHAFAZA-3-

İNŞA VE MUHAFAZA-3- Bir milyonluk şehir, binaları eskidi diye yerle bir edilmez. Orada yaşayan bir milyon insanın, yeni şehir kurulana kadar (ki kuracak kaynaklarınız varsa) nerede iskan edileceğini umursamadan böyle bir iş yapılmaz. Buna tecdit hareketi değil yıkım hareketi denir. Kaldı ki bahsini ettiğimiz “din”dir. On dört asırlık müktesebatın içinde milyonlarca konu var. Temel konulardan …

AHMET SELİM O KADAR DA DERİN DEĞİLMİŞ

AHMET SELİM O KADAR DA DERİN DEĞİLMİŞ Zaman gazetesi yazarı Ahmet Selim, Türkiye fikir piyasasına göre gerçekten fikir adamı. Fakat Türkiye fikir piyasası çok kısır olduğu için “gerçek fikir” adamı. Üstadın 27.05.2012 tarihli “Bunu da anlamadınız” başlıklı yazısı, hem Türkiye’nin fikir çarşısını tasvir etmek hem de kendinin fikir derinliğini anlamak için iyi bir malzeme oluşturuyor …

RÖVANŞ ALACAKLAR

RÖVANŞ ALACAKLAR Birkaç gündür hapisteki generallerin konuşmaları internet sitelerinde geziniyor. Konuşmalarındaki psikolojiye bakıldığında, derin bir kin ve nefret olduğu görülüyor. Biri çocuklara kadar rövanş almaktan bahsedebiliyor, diğeri iç savaş naraları atıyor. Bu manzara karşısında ne düşünmeliyiz? Haki Demir, sitedeki yazısında, “Niye kaçmıyorlar?” başlıklı yazısında, psikolojik bariyerlerinin neden çökmediğini, neden hala direndiklerini, kaçmaya başlamamalarının sebebini mutlaka …

TAM İSTİHDAM MÜMKÜN-3-SOSYAL KALKINMA PROJESİ

TAM İSTİHDAM MÜMKÜN-3-SOSYAL KALKINMA PROJESİ Kalkınma, gelişme, ilerleme alametlerini (göstergelerini) sadece iktisadi alanda aramak sıhhatli değil. Türkiye’nin birkaç asırdan beri içine düştüğü maddi fakirlikten kaynaklanan bir iştihası olduğu doğru… Zihni evreninde (psikolojik dünyasında) tabii ve mecburi olarak bu mecraya meylettiği anlaşılabilir. Fakat fikir, ilim, sanat ve siyaset adamlarının meseleyi bu mecradan ibaret görmemesi gerektiği açık. …

İNŞA VE MUHAFAZA-2-

İNŞA VE MUHAFAZA-2- “Hangi alanların ve hangi anlamların zaman ile münasebeti nedir?” sorusunu sormayı unutmuş olmamız nasıl bir gaflet? İslam’ın hükümlerinin bir kısmının zaman içinde değişmeyeceği, bir kısmının ise zamana tabii olarak değişebileceği bilgisine sahip olmamıza rağmen, yukarıdaki soruyu neden sormayız? Bu soruyu sormayı bıraktığımızdan beri, zamana tabii olan konuları sabitlemeye, zamana tabii olmayan konuları …

AYIK GEZMEK, AŞK EHLİNİN ADETİ DEĞİLDİR

Ayık Gezmek, Aşk Ehlinin Âdeti Değildir Fakîre, yüreği fikirli ateşler içinde yanan Oflu Süleyman nâmıyla maruf genç bir gönül dostundan mektup geldi ki, mesuliyeti ağır bir vecd içinde kıvrandım durdum: “Oflo oflu Arz-ı Hâlimiz Ak saçlı hüzünkâra; Saldınız yüreğimize en acı dumanı, zararı yoktur dediniz sağlığa. En keskin kelimelere sardınız yüreğimize saldığınız dumanı, fikir koydunuz …

İNŞA VE MUHAFAZA-1-

İNŞA VE MUHAFAZA-1- İslam tarihi boyunca üretilen müktesebatı elinin tersiyle itenler görülüyor. Ümmetin on dört asırlık müktesebatını elinin tersiyle itenler, Kemalist devrimlerin “İslami” payandalığını yapıyor gibi görünmüyor mu? Böyle bir ithamın ağır olduğunu biliyoruz, doğrusu böyle bir ithamda da bulunmuyoruz. Umumi manzarayı anlamaya çalışırken, soru sorma temrinleri yapıyoruz, şuurlar uyansın diye… Diyelim ki haklılar… On …

KURUCU ŞAHSİYET-4-

KURUCU ŞAHSİYET-4- Tefekkürü ve tefekkür merkezi olan aklı nefsten arındırmak gerekir ki, hayatın sıfır noktasına kadar inen akıl, o noktada yeniden bir terkip ve inşa faaliyetine başlayabilsin. İnşa ve terkip faaliyetine başladığında, nefsinden bir şey katmamış olsun. Saf mana yani “İslam ne ise odur” hikmetindeki İslam’ın saf manası ile terkip ve inşa faaliyetine başlanabilsin. Müesseselerin …

BİZİM DEVLET PROGRAMIMIZ CHP PROGRAMIDIR

“Bizim Devlet Programımız CHP Programıdır” Türkiye’deki çatışmalı rejim yapısının temelinde M. Kemal’in cumhurbaşkanı sıfatıyla kullandığı beyan ve uygulamalarının olduğu hususunda “Atatürkçü bilim adamları” nın görüşleri mevcuttur. Bu ülke için Kemalizm birleştirici olmayan tehlikeli ve marjinal bir ideolojidir. Bundandır ki, Kemalistlerin yaptığı gibi, dindar ve milliyetçi Atatürkçülük oluşturmaya çalışanların, Türkiye’nin İlk Meclis’teki millet yapısını geciktirdiklerini söylemek …

TAM İSTİHDAM MÜMKÜN-2-SİVİL TOPLUMUN ORGANİZASYONU

TAM İSTİHDAM MÜMKÜN-2-SİVİL TOPLUMUN ORGANİZASYONU İslam cemiyetinde, tarih boyunca, iktisadi alandaki faaliyetlerin ciddi bir kısmı, vakıflar tarafından gerçekleştirilmiştir. Vakıfların faaliyetleri, özü itibariyle iktisadi faaliyet değil, amme hizmetidir. Bu günkü dünyanın iktisat anlayışına göre, vakıfların faaliyetlerinin ciddi bir kısmı iktisadi faaliyet çeşidindendir. Oysa İslam hukuk ve ahlak anlayışı, vakıfları, iktisadi faaliyet değil, insanlara hizmet için kurmuştur. …

TAM İSTİHDAM MÜMKÜN-1-GİRİŞ

TAM İSTİHDAM MÜMKÜN-1-GİRİŞ Tam istihdam mümkün… İktisatçılara bunu söylediğinizde büyük ihtimalle akıl sağlığınız hususunda tereddüde düşerler. Batı medeniyetinin ürettiği hayat altyapısında yeşeren günümüzün iktisadi doktrinleri, “tam istihdamı” muhal olarak görürler. Herhangi bir zaman diliminde gerçekleşmiş olsa bile, “sürdürülebilir” olmadığı hususunda ittifak halindedirler. Zihni evrenini, kapitalist iktisadi doktrinle inşa etmiş olanlar, yazımızı okumasa da olur, hatta …

BEKİR COŞKUN-1-YEMİNLİ HALK DÜŞMANI

BEKİR COŞKUN-1-YEMİNLİ HALK DÜŞMANI Türkiye’de batı meftunu kalemşorların ilginç psikolojik profilleri var. Batılı deseniz batılı değil, Batılılaşmış doğulu deseniz öyle değil, psikolojik profillerindeki tek sabit esas, İslam düşmanlığıdır. Müslüman ülkede İslam düşmanlığı ise ucube psikolojik organizasyonlar meydana getiriyor. Bir dünya görüşüne sahip olan insan, halkla kavga etmez. Halk kendinin mensup olduğu dünya görüşüne inanmadığında da …

KURUCU ŞAHSİYET-3-

KURUCU ŞAHSİYET-3- Kurucu şahsiyet, inşa fikrini kuşanmış olmalıdır. İnşa fikrinde muhtevi olan hususiyetleri şahsiyet haline getiremeyen insanlar, inşa faaliyetini gerçekleştiremez, kurucu şahsiyet haline gelemezler. Kurucu şahsiyetler, yüksek tecrit istidadına ve maharetine sahip olmalıdır. Kuruculuk vasfı, keskin bir tecrit faaliyeti gerektirir. Tecrit cehdi, hayatın mevcut gerçeklik altyapısından kurtulmak için şarttır. Mevcut hayatın gerçeklik altyapısı İslam tarafından …

19 MAYIS ATATÜRKÇÜLÜK KARNAVALIDIR

19 Mayıs Atatürkçülük Karnavalıdır 19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülüğün propagandası ve Avrupavâri takdis edilmesidir. Kemalizm’in bir nev’i âyini… Batılılaşmanın yâdedilmesi ve din ü milletin değerleri fes edilerek ilân ettirilen kanlı Altı Ok Cumhuriyetine adanmış gençlik gösterisidir. M. KEMAL’İN 19 MAYIS’TA YOLA ÇIKMA SEBEBİ KENDİ İFADESİYLE “VATAN-I İSLÂMİYYE’NİN KURTARILMASI”DIR Sultan Vahdettin tarafından Doğu’daki orduların müfettişi olarak …

KURUCU ŞAHSİYET-2-

KURUCU ŞAHSİYET-2- Yirminci asır dünyada hareket adamlarının çağıdır. Batıda da böyledir. Zira batıda yirminci asırda felsefi üretim sıfır mesabesindedir. Dolayısıyla “saha” hareket adamlarına, liderlere kalmıştır. Müslümanlar, medeniyetlerinin yıkılmış olması ve batının da tesiriyle mücadeleyi hareket adamları üzerinden yürüttüler. Batıda felsefenin, İslam coğrafyasında hikmetin üretilemez, keşfedilemez, terkip edilemez hale gelmesiyle beraber, hareket adamları, tefekkürden uzak kalmış, …

HAYRETTİN KARAMAN’DAN MUHTEŞEM İKİ YAZI

HAYRETTİN KARAMAN’DAN MUHTEŞEM İKİ YAZI Hayrettin Karaman’ın, Yeni Şafak’taki köşesinde, 04.05.2012 tarih ve “Allah dostu (Halîlullah) Allah sevgilisi (Habîbullah)” başlıklı yazısı ile 06.05.2012 tarih ve “Peygamberimiz hem Halîl hem Habîb’dir” başlıklı yazıları muhteşemdi. Köşe yazarlarını tenkit ediyoruz ama haklarını teslim etmemek gibi hasis bir tenkitçi olmaktan imtina ederiz. Bahsini ettiğimiz iki yazı, altın yaldızlı çerçeve …

KURUCU ŞAHSİYET-1-

KURUCU ŞAHSİYET-1- Medeniyetin yükünü taşıyan üç çeşit “kurucu şahsiyet” var. İdrak ehli, manayı keşfetmek için… Terkip istidatları, manayı terkip etmek için… Hareket adamları, inşa faaliyetini gerçekleştirmek için… İslam medeniyetinin temel üç şahsiyet terkibi olan, veli, alim ve hakim (ve/veya mütefekkir), idrak ve terkip ehlidir. Hareket adamları (aksiyoncular) ise, keşif ve terkip edilen mana yekununu, varlıkta …

İNŞA FİKRİ-6-

İNŞA FİKRİ-6- İnşa fikri, en zor fikir çeşitlerindendir. Şekillendirilemez, denklemi kurulamaz, nakli fevkalade zor, en önemlisi de ferdi ve enfüsi olmasıdır. Umumi çerçeveler oluşturulması kabil, belli belirsiz bir sistem geliştirilmesi mümkün fakat net bir harita, sarih bir denklem, açık bir şekil üretmek zordur. En tayin edici hususiyeti, medeniyet tasavvurundan süzülmesidir. Medeniyet tasavvuru, inşa edilecek şeyin …

İskilipli Atıf Hoca’ya Dil Uzatan Kemalist İlahiyatçı

________________________________________ İskilipli Âtıf Hoca’ya Dil Uzatan Kemalist İlahiyatçı Kemalist ilahiyatçıların en âdisi, en fitnekârı ve fâsığı yine hezeyan kusmuş. Kanlı Kemalist cumhuriyetin şarlatan ilahiyatçısı ve ajanı Y. Nuri denen teoloji papazı bu kez de İskilipli Âtıf Hoca’yı diline dolayarak, millete rağmen İngilizlerin telkiniyle ilân ettirilen Altı Ok cumhuriyetinin İstiklâl Mahkemelerince şehit edilen bu âlim hakkında …

İNŞA FİKRİ-5-

İNŞA FİKRİ-5- İnşa fikrinin mühim hususiyetlerinden birisi de, dünya görüşünün (ve medeniyet tasavvurunun) “gerçeklik kavrayışını” üretmektir. Gerçeklik kavrayışını üretmeden “gerçekliği” kompoze etmek kabil olmaz. Gerçeklik ve gerçeklik kavrayışı olmadan, dünya görüşünün “gerçekleştirilmesi” imkansızdır. İnşa fikri oluşturulsa fakat gerçeklik kavrayışı üretilemese, inşa faaliyeti başlamaz, başlatılamaz, başlatılabilirse de neticeye ulaşmaz. Bir müessese inşa etmenin ilk şartı, o …