İSLAM MAARİF ANLAYIŞI-31-MÜDERRİS ANLAYIŞI-2-

Müderrisliğini, Risalet kuşatması içinde anlamak fevkalade zor. Zaten Risalet ile Müderrisliğini birbirinden müstakil hatta muhtar hale getirecek kadar tefrik etmek imkansız, kaldı ki mümkün olsa yapılması doğru değil. Risalet ile Müderrislik vasıfları o kadar birbirine nüfuz etmiş halde ki, birçok tavır ve davranışında her iki vasfı da mevcut, her iki vasfı da meseleyi “tayin edici” …

İSLAMCILIK MESELESİ-22-FİKRİ ÜRETMEK Mİ, TEKRARLAMAK MI?

İSLAMCILIK MESELESİ-22-FİKRİ ÜRETMEK Mİ, TEKRARLAMAK MI? Bir yazar için Türkiye’de konu tükenmez, biraz zeki olanlar için hayatta da konu tükenmez. Yılda 365 gün köşe yazısı yazan bir insan için, hayatta konu sıkıntısı çekmesi beklenmez. Türkiye’deki köşe yazarlarının “günlük” yazı yazamamaları konu eksikliğinden değil, onların kifayetsizliğinden. Aslında milyonlarca konu var fakat Türkiye’deki fikir adamlarının seviyesiyle söylemek …

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-10-MÜMTAZ’ER TÜRKÖNE SINIFTA KALDI

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-10-MÜMTAZ’ER TÜRKÖNE SINIFTA KALDI İslamcılık tartışması aynı zamanda “seviye tespit sınavı” oldu. Doğrusu, fikir ve ilim adamlarını “seviye tespit sınavına” sokacak bir güç yoktur ve bu tür bir imtihanı kimse planlayıp uygulayamazdı. Allah, Kadir-i Mutlaktır, neyi nasıl yapacağı, kimi vesile kılacağını bilmek kabil değil. Tartışmayı başlatan Ali Bulaç’ın bile böyle bir gelişmeyi tetikleyeceğini …

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ PSİKİYATRİK İNCELEMESİ-2-ZİHNİ EVREN PSİKOLOJİK EVREN PSİKİYATRİK EVREN

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ PSİKİYATRİK İNCELEMESİ-2- ZİHNİ EVREN PSİKOLOJİK EVREN PSİKİYATRİK EVREN Önce konunun teorik altyapısını açıklayalım. Konuyu teknik dile boğmadan ve psikiyatrinin batılı müktesebatıyla birlikte Müslüman insan modelini de esas alarak değerlendirelim. Bu nokta önemli, psikiyatriyi batılı müktesebatından ibaret gördüğünüz takdirde, mesela ruhu inkar etmeniz gerekir ki, o zaman psikiyatri Müslümanlar için “sıfır” değerindedir. Bu bağlamda …

MİLLİ MÜCADELEDE HİLAFETÇİ, CUMHURİYETTE POZİTİVİST

Millî Mücadelede Hilâfetçi, Cumhuriyette Pozitivist Mehmet Şevket Eygi üstâdımız “Kemalizm ile İslam Bağdaşmaz” dedikten sonra yazısına şöyle devam ediyor: “M. Kemal Paşa’nın ölümünden sonra oluşturulmuş Kemalizm ideolojisi ile Din-i Mübin-i İslam kesinlikle uyuşmaz ve bağdaşmaz. Birtakım Kemalist ilahiyatçıların İslam ile Kemalizm’i bağdaştırma gayretleri gülünçtür ve boştur. Şuurlu bir Müslümanın Kemalist olması mümkün değildir. Kemalizm, M. …

İSLAM TARİH ANLAYIŞI-2-TAKDİM-2-

İslam, varlığın bidayetini ve nihayetini açıklamıştır. Bu sebeple, varlık, insan ve hayat temel bahislerinde İslam, münhasır izah salahiyetine ve imkanına sahiptir. Hiçbir telakki, bu üç temel bahiste İslam’ın sunduğu izah hacmine ulaşamaz, ulaşması hayal bile edilemez. İnsanın geleceğe olan yönelişleri, geçmişinin tesirinden daha az değildir. Tarihin müktesebatı ne kadar itiyorsa, geleceğin cazibesi en az o …

TEŞKİLATIN 2014 SEÇİM PROJEKSİYONU

TEŞKİLATIN 2014 SEÇİM PROJEKSİYONU Teşkilat iki seçim için özel olarak çalışıyor. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2015 genel seçimler. Bu iki seçimi büyük ihtimalle birleştirecekler. “Teşkilatın Suriye Projeksiyonu” başlıklı yazımızda anlattıklarımız 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığından önce tamamen gerçekleşirse, erken genel seçim kararı alınarak iki seçim mutlaka birleştirilecek. 2014 seçim projeksiyonunun konuları şunlar; birincisi Suriye entegrasyonu, ikincisi önümüzdeki …

İSLAMCILIK MESELESİ-21-YUSUF KAPLAN’IN VAROLUŞ YOLCULUĞU

İSLAMCILIK MESELESİ-21-YUSUF KAPLAN’IN VAROLUŞ YOLCULUĞU Yusuf Kaplan, 30.07.2012 tarihli, “İslamcılık: Varoluş yolculuğumuz” başlıklı yazıda, yaygın fikirleri dikkat çekici dil ile ifade ediyor. Yaygın olması, “doğru” olmasına mani değil, Kaplan, doğru fikirlerden bahsediyor fakat ifade şekline bakıldığında, artık lise talebelerinin bildiği ve anladığı fikirleri (bu kadar yaygınlaşmış olanları) kendi keşfetmiş gibi yazıyor. Şu ifadedeki dil hariç …

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-9-MEHMET OCAKTAN, “KARŞI CEPHENİN NEFERİ”

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-9-MEHMET OCAKTAN, “KARŞI CEPHENİN NEFERİ” Sık sık tekrar ediyoruz belki de ama gerçekten İslamcılık tartışması köşe yazarlarının ve fikir adamlarının hem kimliğini hem de seviyesini tespit bakımından harika oldu. Son zamanlardaki gelişmeler, kimlik ve seviyeye bir de “niyet”i ekledi. Fikir adamlarının ve köşe yazarlarının niyetini bu kadar “açık” eden başka bir tartışma hatırlamıyorum. …

İSLAM TARİH ANLAYIŞI-1-TAKDİM-1-

TAKDİM-1- Tarih anlayışı veya tarih muhasebesi veya tarih tezi şeklinde isimlendirilebilecek bahis, bir dünya görüşü için temel meseleler cümlesindendir. Tarih tezi olmayan bir dünya görüşü, kendini ikmal etmemiştir. Tarih muhasebesi, aynı zamanda varlık, insan ve hayat bahislerinin temelini oluşturur. Zira her konunun “bidayeti”, tarih muhasebesi ile ortaya konulur. Bir konunun bidayetinden haberi olmayan veya bidayetine …

İSLAMCILIK MESELESİ-20-İSLAM’IN DİLİ, MEDENİYET DİLİ, ZAMANIN DİLİ

İSLAMCILIK MESELESİ-20-İSLAM’IN DİLİ, MEDENİYET DİLİ, ZAMANIN DİLİ İslamcılık tartışmalarının “bam tellerinden” biri, aksülamel (reaksiyoner) olup olmadığıdır. Tartışmanın ciddi bir kısmı bu noktada yoğunlaşmıştır ama her nedense meselenin “dil” ile irtibatı hala keşfedilmiş değil. Bu meseleyi Yusuf Kaplan serimizin içine koymamız da, onun kullandığı dilin bu mesele için hem misaller oluşturması hem de kendisinin bu meseleyi …

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-8-HİLAL KAPLAN, “HADDİNİ BİLMEZLİK”

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-8-HİLAL KAPLAN, “HADDİNİ BİLMEZLİK” İsim meselesine takanlardan birisi Hilal Kaplan. İsim konusu ne kadar konuşulur? Nihayetinde bir teklifte bulunursunuz, kabul edilir veya edilmez, ondan sonra muhtevaya devam edersiniz. Hilal Kaplan’ın yazılarına bakınca, isim, “esas”tan önemli. Kaplan “esas” ile ilgili bir şey söylemiyor, söyleyemiyor, isme taktı, kendini muhatap aldırmak istiyor. Niyeti nedir ne değildir …

TEŞKİLATIN BDP VE PKK STRATEJİSİ

TEŞKİLATIN BDP VE PKK STRATEJİSİ Teşkilat uzun süre Kürt sorununa siyasi çözüm aradı. Bu yaklaşım teşkilata pahalıya patladı çünkü Teşkilat bu güne kadar, Kürt sorununda yaptığı hatayı hiçbir konuda yapmadı. Hata, siyasi çözüm yaklaşımında değildi, siyasi çözümün formülasyonundaydı. Teşkilatın yanlış hesabı şuydu; BDP ve PKK ile yapacağı görüşmeler üzerinden siyasi çözüm formülü üretmek ve bu …

YENİ BİR YAZI SERİSİ, “İSLAM TARİH ANLAYIŞI”

İslam tarihi üzerinde çalışmalar yapıldığına şahit oluyoruz. Çalışmaların çoğu, hadise silsilesini ihtiva ediyor. Tarihi, hadiseler silsilesi olarak anlamak, insanlık tarihi yazmayı mümkün kılmaz. Hadise, sadece insan merkezinde gerçekleşmez, hayvanlar hatta cansız varlıklar bile hadiselerin faili olmak iktidarındadır. Tabii ki bunlar insanların faili oldukları hadiseleri gerçekleştiremezler ama unutulmamalıdır ki “insan tabiat haritası”, büyük kısmıyla “hayvani” hususiyetler …

NORVEÇLİ KATİL BATIYI DEŞİFRE ETTİ

NORVEÇLİ KATİL BATIYI DEŞİFRE ETTİ Bir müddettir sitemizde aktüel konularla ilgili yazı yayınlanmaz oldu. Özellikle İslamcılık konusu, site kadrosunu işgal etti. Fikir tartışması güzel de, biraz da sağa sola bakın yahu… Norveç mahkemesi 77 kişinin katilini, hem de “taammüden katili”ni yirmi bir yıla mahkum etmiş. Gazetelerin yalancısıyım ben de… Niye gazetelerin yalancısı olduğumu söylüyorum, çünkü …

YUSUF KAPLAN’IN DİLİ İLE İLGİLİ YAZIMIZ HAKKINDA AÇIKLAMA

YUSUF KAPLAN’IN DİLİ İLE İLGİLİ YAZIMIZ HAKKINDA AÇIKLAMA İslamcılık tartışmasının psikiyatrik incelemesi-1-önsöz yazımızın sonunda, “İlk yazımız Yusuf Kaplan’ın dili ile ilgili bir inceleme” olacak demiştik. Bu yazımızın yayınlanmasından sonra Yusuf Kaplan’ın köşesinde yayınlanan yazıya baktık da, bizim üzerinde çalışma yaptığımız eski yazılarındaki “dil” kalmamış, yerine berrak bir dil gelmiş. Böyle bir dil kullanmaya başlamışken, yazdığımız …

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-7-TARTIŞMAYA KATILMAYANLAR

İSLAMCILIK TARTIŞMASININ “HARİCİLERİ”-7-TARTIŞMAYA KATILMAYANLAR Bir de tartışmaya katılmayanlar var, ülkede ilk defa önemli bir tartışma başlamış ama fikir adamlarının bir kısmı tartışmaya katılmıyor. Birçok kişinin merak ettiği fikir ve ilim adamları var bunların içinde. Tartışmaya katılmadıkları gibi, neden katılmadıklarını da izah etmiyorlar. Hani tartışmaya katılmamanın özel bir sebebi olabilir, en azından neden katılmadığınızı açıklayın. Bazılarında …

İSLAM MAARİF ANLAYIŞI-30-MÜDERRİS ANLAYIŞI-1-

MÜDERRİS ANLAYIŞI İki Cihan Serveri Aleyhiselatü Vesselam Efendimizin, Risalet vazifesini teslim aldıktan sonraki tüm hayatı, müderris, muallim, mürebbi olarak geçmiştir. Her hal ve kavli, ders veren, öğreten, terbiye eden, inşa eden ve nihayet tatbik eden bir emsaldir. Birçok sıfat şahsiyetinin yıldızları olarak parlamakta, her yıldız ayrı bir sahada “nihai emsal” vazifesini görmektedir. Asli vasfı ve …

İSLAMCILIK MESELESİ-19- YUSUF KAPLAN’IN “FİKİR DİLİ”-2-

İSLAMCILIK MESELESİ-19-YUSUF KAPLAN’IN “FİKİR DİLİ”-2- Yusuf Kaplan’ın dilinde dikkat çeken ikinci husus, dil ve fikir bedeviliğidir. Bunun çok ağır bir ifade (itham) olduğunu biliyoruz. İzahlarımız sabırla okunduğunda, hakaret değil, fikirle iştigal ettiğimiz anlaşılır zannındayız. Yusuf Kaplan’ın, dil bahsinde, “dünya görüşünün dili” ile “zamanın dili” arasındaki farkı anlamadığı görülüyor. Ana dili (İslam’ın has dilini) anladığına dair …

İSLAM MAARİF ANLAYIŞI-29-TEDRİSAT ANLAYIŞI-4-

Sohbet usulleri geliştirmemiz lazım. Bunu her alanda yapmalıyız ama hususiyetle tedrisat safhalarının her biri için sohbet usulleri geliştirmemiz şart. Ana rahmindeki çocuktan başlayarak ölüme kadar sürecek hayatın her alanı için ayrı sohbet usulleri oluşturmalıyız. Zaten İslam maarif anlayışı, ilim tahsilinin, doğum öncesinden başlayarak ölüme kadar devam edeceğini kabul eder. Öyleyse tedrisat, okulla başlayıp biten bir …