SİYASAL ŞİZOFRENİ ÖRNEĞİ, CHP

SİYASAL ŞİZOFRENİ ÖRNEĞİ, CHP Bir ülkede farklı siyasi düşüncelerin olması ve bunların birbiriyle rekabette hatta mücadelede bulunması tabiidir. Demokratik siyasi rejimler zaten bu öngörü üzerine kurulur, birden çok siyasi düşünce olduğu için demokrasi vardır ve iktidarın el değiştirme yolu da seçim sandığıdır. Farklı fikirlerin olması ise daha derindedir ve insan tabiatıyla ilgilidir. Tüm insanların aynı …

HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-25-HZ. ALİ(RA)-3-

Hz. Ali (RA) Efendimize dönersek buradan… Konu başını alıp gidiyor bazen. Bu manada çok kapı var Hz. Risaletpenah’a gitmek isteyen için… Sahabe sayısınca kapı var. Kapıların bazıları biraz büyük bazıları biraz küçüktür ama her biri bir kapıdır ve O’na çıkar. Kapıların büyüklük küçüklük bahsi ayrı, mahiyeti yani açıldığı makam bahsi ayrıdır. Büyüklük derecelerine bakıp da, …

AHMET ALTAN’IN “EZBERCİLİĞİ”

AHMET ALTAN’IN “EZBERCİLİĞİ” Ahmet Altan, Taraf Gazetesinin ilk yıllarında Kemalist rejime karşı “tabu yıkıcı”, “ezber bozucu” türünden bir fonksiyon üstlendi. Gerçekten Kemalist rejim ve askeri vesayet ile ilgili yazdığı yazılarında, daha önce pek dokunulamayan, hakkında fikir beyan edilemeyen konularda yazılar yazdı. Ülke o yıllardaki Taraf Gazetesine ve Ahmet Altan’a borçlu. Fakat insan zihninin özelliklerinden biri …

TEŞKİLATIN STRATEJİK İSTİHBARAT DEVRİMİ-2-SENTEZ YÖNTEMİ

TEŞKİLATIN STRATEJİK İSTİHBARAT DEVRİMİ-2-SENTEZ YÖNTEMİ Sentez yöntemi… İşin sırrı aslında burada… Stratejik istihbaratın esası denklem kurmaktır. Sırrı ise denklemin nasıl kurulacağında, yani sentezde, sentezin kıvamında… Teşkilatın geliştirdiği sentez yöntemi, stratejik istihbaratta müthiş adımlar atılmasını, büyük mesafeler alınmasını sağladı. Sentez ögelerinin bir kısmı eski denklem ögelerinden farklı. Teşkilatın sentez yönteminin temel farklılığı da zaten kullandığı farklı …

CUMHURİYETİ NASIL BİLİRSİNİZ?

Cumhuriyeti Nasıl Bilirsiniz? (Bu yazı ihtiyaca binaen ilâveli olarak bir daha takdirinize sunulmaktadır) Bâzı tecrübelere bakıldığında, cumhuriyet, cumhurun hâkim olduğu, rey ve esasa göre idarecilerinin belirlendiği, istibdat ve oligarşinin en az hükümferma olabileceği bir rejimdir. Âmenna. Fakat, “Cumhuriyet” nâmı altında ilân edilen her cumhuriyetin, inkılâpçı istibdattan ve “Tek Adam” ideolojisinden uzak, cumhurun dininden neşet eden …

HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-24-HZ ALİ(RA)-2-

Haki bey burada anlaşılması zor bir durum var. İlim olmadan sadakat olmaz fakat sadakat olmadan da ilim olmaz. Adalet yani muvazene olmadan ilim olmaz fakat ilim olmadan muvazeneyi nasıl kuracaksınız? Ahlak olmadan ilim tahsilinin ölçüsü olmaz fakat ilim olmadan ahlakın ölçüsünü nasıl anlayacaksınız? Bu noktada nasıl bir yaklaşım gerekir? Güzel bir soru, bu soru olmasa …

AHMET ALTAN’IN “İNSANLIK STANDARDI”

AHMET ALTAN’IN “İNSANLIK STANDARDI” Liberal kadro Taraf gazetesinde toplandı ya, onları toplu halde görmek, insan ve hayat ile ilgili düşüncelerini değerlendirmek imkanı bulabiliyoruz. İnsan anlayışları nedir, hayata nasıl bakıyorlar, bir teklifleri var mı? İtiraf etmek gerekir ki, bu ve benzeri soruların cevaplarını bir gazeteyi takip ederek öğrenmek iyi bir imkan. Ne var ki bu soruların …

TEŞKİLATIN BAŞARAMADIKLARI-4-KAOS MATEMATİĞİ

TEŞKİLATIN BAŞARAMADIKLARI-4-KAOS MATEMATİĞİ Yeni sosyoloji bilimi, sosyal matematik ve stratejik istihbarat konularının eksik ayağı kaos matematiğidir. Sosyal matematik ve stratejik istihbarat çalışmaları, öngörülebilir sosyal akış ritminde sözkonusudur. Kaos matematiğini biraz yeni sosyoloji bilimi içinde, biraz sosyal matematik içinde, biraz da stratejik istihbarat içinde değerlendiriyor ama bir türlü hangi alanda konumlandıracağına karar veremiyor. Bilindiği üzere, bir …

HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-23-HZ. ALİ(RA)-1-

HAZRETİ ALİ(RA) Hz. Ali denilince insanın akla ne tür çağrışımlar geliyor Haki Bey Hz. Ali (RA) ile ilgili tedaileri takip etmek gerekirse çocukluğa kadar gitmek gerekir. Biliyorsunuz biz çocukluğumuzdan beri Hz. Ali’nin kahramanlık hikâyelerini, cenklerini okuduk. O manada çocukluk arka planına kadar gittiğinizde Hz. Ali (RA) ile şecaat, kahramanlık, bahadırlık eş anlamlı olarak hissi derinliğimize, …

MURAT KAPKINER DE “TARAFLAŞMIŞ”

MURAT KAPKINER DE “TARAFLAŞMIŞ” Murat Kapkıner bir müddettir Taraf gazetesinde yazıyor. Ne vesileyle yazıyor bilmem ama yazılarını takip etmeye çalışıyoruz. Taraf gazetesinde yazanlarda her nedense eksen kayması mukadder gibi görünüyor. Sadece Taraf gazetesinde yazmış olmayı dert etmeyiz hatta Cumhuriyet gazetesinde bile yazmayı (tüm komikliğine rağmen) dert etmeyiz. Mesele fikirdir, yani doğru düşüncedir. Fakat Taraf gazetesinin …

TEŞKİLAT BİR NUMARAYI BİLİYOR

TEŞKİLAT BİR NUMARAYI BİLİYOR Bir numara… Hani şu Ergenekon Terör Örgütünün meşhur ama meçhul bir numarası var ya, işte onun üstündeki bir numarayı. Yani Ergenokon’un bir numarasını değil, onun da üstündeki bir numarayı… Hem de başından beri biliyor. Biliyor da neden göz altına almadı, neden soruşturmaya konu etmedi, neden yargılanmasını sağlamadı? Çünkü bir numara “şahıs” …

TÜRKİYE KENDİSİYLE HESAPLAŞIYOR

TÜRKİYE KENDİSİYLE HESAPLAŞIYOR Türkiye kendisiyle hesaplaşıyor. Müthiş bir zihni hareketlilik var. Ciddi manada zihni mecralar, tefekkür mecraları açamasa da, ciddi fikir eserlerinin içinde toplayacağı tefekkür havzaları oluşturamasa da, cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş bir deverana sahip. Hangi yöne gideceği hususunda tereddütleri olsa da, kendisi yeni bir istikameti açacak kadar olgunlaşamasa da, ezberlerin mühim bir kısmını unutan …

DÜŞÜNCE VE SİYASETİN SEVİYESİZLİĞİ

Siyasi alan fazla görünür halde. Bunun sebebi malum, iktidar alanı olmasıdır. İktidar, iktidar mücadelesi, devlet ve halk üzerinde kullanılan yetkilerin siyasi alana yığılmış olması, siyaseti fazla görünür kılıyor. Hem kullandığı yetkiler bakımından hem de fazla görünür olmasından dolayı, ülkedeki tartışmaların kahir ekseriyeti siyasi alanda gerçekleşiyor. Bu durum ne kadar sağlıklı, olması gereken bu mudur, siyaset …

YENİ SOSYOLOJİ BİLİMİ-1-TEMEL ESASLARI

YENİ SOSYOLOJİ BİLİMİ-1-TEMEL ESASLARI Sosyoloji bilimi üç temel üzerine oturur, birey, toplum ve bu ikisinin birleşiminden meydana gelen hayat… Üçü de birbirine sıkı sıkıya bağlıdır, biri olmazsa diğerleri de olmaz ancak buna rağmen her üçünün de farklı doğal özellikleri var. Her şey bireyden başlar, bundan dolayı insan zihninin haritasının çıkarılması gerekir. Toplum sayısız bireyden oluşur, …

HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-22- HZ. OSMAN(RA)-6-

Belki de Hz. Osman’ın söyleyebileceği Hz. Ebu Bekir’in oğluna söyleyebileceği en güzel söz oydu. O delikanlı başını öne alıp ağlayarak çekip gidiyor. Orada, halifenin evi kuşatıldığında Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin yaralanıyor. Eve saldırılara yalın kılıç karşı koyuyorlar. Mesela bu kısmın üzerinde de düşünmeliyiz. Bu mesele üzerinde pek durulmaz, hatırlanmaz. Bu da bir Kerbela’dır. Hz. …

TEŞKİLATIN STRATEJİK İSTİHBARAT DEVRİMİ-1-

TEŞKİLATIN STRATEJİK İSTİHBARAT DEVRİMİ-1- Stratejik istihbarat çalışmaları çok zor, sayısız bilgi alanından bilgiyi toplanması ve bunların değerlendirilmesi gerekiyor ki, insan aklı dayanmaz. Bilginin çeşitliliği, sayısı, kıymeti ayrı ayrı değerlendirilmeli, her biri için ayrı formülasyonlar (veya denklemler) oluşturulmalı, sonra da bunlar arasındaki mimari örgü gerçekleştirilmelidir. Stratejik istihbarat, istihbarat faaliyetleri içinde en önemlisidir. Önemli olması, biraz da …

HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-21-HZ. OSMAN (RA)-5-

Hz. Ömer’in (RA) sahsından kaynaklanan özellikler yani celadet ve cesaret, halifenin, Hz. Ebubekir’in (RA) yanında bulunuyor. Onu biliyor zaten, “ona dokunmayın o benim merhametimi dengeliyor” dediğinde, onu görüyor. Onun için hilafet bahsi Hz. Ömer ile incelenecek bir konudur. Hz. Ali ile incelenecek bir konudur. Hz. Ali’de de bulursunuz. Celadeti de Hz. Ömer kadar bulursunuz fakat …

HALİL BERKTAY’IN “ARAYIŞI”

HALİL BERKTAY’IN “ARAYIŞI” Halil Berktay, Ahmet Altan gibi değil, gerçekten entelektüel birisidir. Taraf gazetesinin iki ağır topundan birisi, diğeri ise Murat Belge… Ahmet Altan’ın hiçbir derinliği olmayan yazılarının aksine, Halil Berktay, analiz (tahlil) ve sentez (terkip) çabası içinde. Bu cihetten bakıldığında, ciddi bir düşünme gayreti göze çarpıyor. Halil Berktay eski Marksistlerden. Eski halini fazla bilmem, …

ALLAHIM BU ÜMMETE MERHAMET ET

ALLAHIM BU ÜMMETE MERHAMET ET… Prof. Dr. Bedri Gencer nam biri… Star gazetesinden Fadime Özkan, kendisiyle bir mülakat yapmış, 22.10.2012 tarihinde gazetede yayınlandı. Mülakatın başlığı ümit verici, heyecan uyandırıcı, dikkat çekici; “Şeriatsız hakikat, namazsız niyaz dönemini yaşıyoruz”. Böyle bir başlık görünce insan, derinliğine bir mülakat bekliyor ve tabii olarak mümtaz teşhislere hazırlanıyor, okumaya başlamadan. İslam’ı, …