HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-35- HZ. ALİ(RA)-13-

Hz. Ayşe’nin de (RA) bir şekilde içinde bulunduğu ordu hareket ediyor, bundan sonraki gelişmeler nedir? Cemel vakasının gerçekleştiği yere varmadan önce, yolda, köyün ismini hatırlamıyorum, orada köpekler havlıyor. Burası önemli bir noktadır. Hz. Risaletpenah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün hanımlarına o köyün ismini söyleyerek, “O köydeki köpeklerin kime havladığını keşke bilseydim” diye buyuruyor. Hz. Aişe …

İSLAM BİRLİĞİNİN SİVİL ALTYAPISI-4-MÜŞTEREK GAZETE

İSLAM BİRLİĞİNİN SİVİL ALTYAPISI-4-MÜŞTEREK GAZETE Bilgi ve haber yoğun yayıncılık türü olan gazete, aktüel gelişmelerin de değerlendirildiği, yorumlandığı, genel plan (büyük resim) içinde yerli yerine oturtulduğu bir vasıtadır. Öncelikle sağlam bir bilgi ve haber kaynağı oluşturma ihtiyacı açıktır. Bu ihtiyaç tabii ki ajansla da karşılanabilir ama gazetenin “yorum” kısmı ayrıca mühimdir ve lüzumludur. Müslümanların birbirinden …

TEŞKİLATIN BATIYA DÖNÜK STRATEJİLERİ-2-

TEŞKİLATIN BATIYA DÖNÜK STRATEJİLERİ-2- Bir ülkenin, bir kültür havzasının, bir yapının ekonomisi çöktüğünde mutlaka ordusu da çökerdi. Tarih bu kuralı sayısız defa test ve ispat etmiştir. Tarihte ilk defa insan (asker) yoğun ordudan teknoloji yoğun orduya geçildiği bir çağı yaşıyoruz. Bazı ülkelerin (bu arada Türkiye’nin de) hala asker yoğun ordu anlayışından bir türlük kurtulamadığını görüyoruz …

KALEM VE YAZICININ DOSTLUĞU

Kalem ve Yazıcının Dostluğu Ey kalemim, dedi yazıcı! Masivayı, denî olanı, karanlığı ve zâlimleri yazmaktan ruhum karardı. Dünya kokan düşünceleri yazıya dökmekten ikrah geldim. İçimin aydınlanmadığını fark ettim. Kalbime ferahlık vermeyen, sadrımı açıp inşirah ettirmeyen malâyânî mevzulardan sıyrılıp yazıyı terk edeceğim. Sen de yazmayı bırak kalemim! Dostlukları kadîm zamanlarda başlayan iki ezelî dost birbirlerine baktılar. …

HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-34-HZ. ALİ (RA)-12-

Cemel vakasına dönersek… Coğrafya o kadar şiddetli kaynıyor ki, birinin diğerinden haberi yok. Herkes farklı bölgelerde kuvvet teşkil etmeye başlıyor. Zaten İslam coğrafyasında biat etmeyenler var hala, Hz. Ali (RA) Efendimiz Medine’de halife seçilmiş fakat hala biat etmeyen şehirler var. Bazıları Şam’ın ne yapacağına bakıyor. Böyle bir vasatta herkes Hz. Osman’ın (RA) katillerini arıyor, cezalandırmak …

BÜYÜK ÇÖKÜŞÜN RUHİ ALTYAPISI

BÜYÜK ÇÖKÜŞÜN RUHİ ALTYAPISI Büyük isyanın mahiyeti çözülemediği gibi batının büyük çöküşünün mahiyeti de anlaşılamadı. Bu türden büyük dalgalanışlar sık sık olmadığı için tecrübe biriktirilmesi zor oluyor. Tabii ki kitaplar yazıyor tarihteki büyük değişim dalgalarını, bu dalgaların neler yapabildiğini… Fakat insan nisyan ile maluldür, dev imparatorlukları yıkan büyük değişim dalgalarını kitaptan okuyanlar, tarihteki şartların gereği …

TÜRKİYE TEŞKİLATTAN VAZGEÇEMEZ

TÜRKİYE TEŞKİLATTAN VAZGEÇEMEZ Teşkilat, Türkiye’de son yedi-sekiz yılda fevkalade değişimler gerçekleştirdi. Yapmak istediklerinin hepsi bunlardan ibaret değil, daha çok iş var. Özellikle de değişim süreçlerin tamamlanmadı, süreçler şimdiki noktada bırakılırsa geri dönme ihtimali düşük değil. Böyle bir durumda elde edilen kazançların tamamı kaybedilir. Ülkedeki büyük değişim programını yöneten teşkilattır. Başka hiçbir oluşum, kuruluş, kadro bu …

HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-33-HZ. ALİ (RA)-11-

Hilafeti size teslim etmeye hazırım anlamında yapıyor bunu. Tabii ki… Makam derdinde değiller, mesele acilen ümmetin vahdetini temin edecek, problemleri çözecek halifenin seçilmesi. Kendi derdinde olan insanlardan bahsetmiyoruz, Allah’ın rızasını talep eden, ümmetin meselelerini dert edinen büyük şahsiyetlerden bahsediyoruz. Çok keskin ve çok derin bir cevaptır o, “verin elinizi ben size biat edeyim”. Çok keskin …

TEŞKİLATIN BATIYA DÖNÜK STRATEJİLERİ-1-

TEŞKİLATIN BATIYA DÖNÜK STRATEJİLERİ-1- Teşkilat, batının geri dönüşü olmayan çöküş sürecine girdiğini düşünüyor. Bu süreci, batının kendisi geri döndüremeyeceği gibi, dünyanın da istese bile geri döndürme gücü olmadığına inanıyor. Bu kanaate ulaşmak için sayısız hesaplama, sayısız araştırma yaptı, artık bu kanaati üzerine stratejiler geliştirmeye başladı. Batı ile ilgili tüm stratejileri, batının çöküş sürecine net olarak …

İSRAİL’İN ÖLÜM İLE HAYAT ARASINDAKİ DANSI

İSRAİL’İN ÖLÜM İLE HAYAT ARASINDAKİ DANSI Büyük isyanın birinci dalgası tarafından kuşatılmaya başlayan İsrail, ikinci dalgası tarafından mengeneye alınmaya başlandı. Bazıları hala eski dönemin şartları ve kurallarıyla düşünmeye devam etse de dünyada her şey değişti ve hızla değişmeye devam ediyor. İsrail hızlı şekilde kuşatmaya düşüyor ve kuşatma her geçen gün çelikleşiyor. Başkalarının İsrail’in kuşatmaya düştüğüne …

DİZİ FİLM, TARİH VE SUİSTİMALİN SINIRI

DİZİ FİLM, TARİH VE SUİSTİMALİN SINIRI Türkiye bir müddettir sinema ve dizi film üzerinden bir patlama yaşıyor. Üretilen eserlerin dışarıda pazarlanabilmesi, geniş bir Pazar coğrafyasına kavuşması, ciddi paralar kazanılması sektörü tetikledi. Ülkedeki iktisadi ve siyasi gelişmelerin farklı alanlara tesir edeceği, her alandaki gelişmeyi tetikleyeceği beklenmeliydi. Siyasi ve iktisadi gücün oluşturduğu itibar (modern dille marka değeri), …

KALEMİN SIRRI VE ÖLMEDİĞİ HAKKINDA

Kalemin Sırrı ve Ölmediği Hakkında Matbaanın icadından sonra kalemin yavaş yavaş öleceğini söyleyenler üç yüzyıl önce yanılmışlardı. Şimdi ki zamanda da bilgisayarın gücü karşısında kalem muhakkak ki ölür diyenler yanıldılar. İnsan idraki, aklı ve gönlü mezara kadar var olacağına göre kalem asla elden düşmeyecek. Kalbin ve kafanın söze aktarılışı durdurulamayacağı için kalem asla unutulmayacak. “Kalem …

MISIR’DA REZONANSIN ARTÇI TİTREŞİMLERİ

MISIR’DA REZONANSIN ARTÇI TİTREŞİMLERİ Batı medeniyetinin çöküş sürecinin psikolojik rezonansı, felsefi yıkımını tamamlamasının ardından zahiri rezonanslarının da tetikçisi oldu. Zahir rezonans kendini en güçlü olarak iktisadi sahada gösterdi. İktisadi sahadaki güçlü yankı, esasen bu sahadaki yıkımın diğer sahalardakinden daha fazla olduğundan değil, devletlerin ve toplumların diğer sahalardaki(aile kurumu, sosyal yapı, eğitim, yüksek öğretim v.b.) yıkımlarını …

HİLAFET, DÖRT HALİFE VE DEVLET İDARESİ-32-HZ. ALİ (RA)-10-

Hz. Ayşe’nin (RA) validemizin kılıç kuşanarak Muaviye ile beraber olup Hz. Osman’ın kanın hesabının sorması? Beraber değiller, bunlar ayrı ordulardır, karıştırılmamalı. Hz. Ayşe (RA) validemiz ile Hz. Talha, Hz. Zübeyr Medine’den teşkil edilen ordu ile Kufe’ye doğru yola çıkmış. Hz. Muaviye ise Şam’da… Halife’nin katli şuurları dağıtmış parçalamış. Onun hesabını sorma konusu, konunun önemi birçok …

“DEŞİFRE” PROGRAMININ LİNKİ

Yazarımız Haki DEMİR’İN katıldığı “Deşifre” programını izlemek isteyenler için linkini veriyoruz. Bu linkten deşifre programının tamamı izlenebilir.

GAZZE’NİN GÖSTERDİKLERİ

GAZZE’NİN GÖSTERDİKLERİ İsrail nam Yahudi Terör Çetesinin son Gazze saldırısı birçok konuyu netleştirdi. Daha önce müphem denklemler içinde kaybolan, hakkında karar verilemeyen, sağlam kanaatler oluşturulamayan meseleler vuzuha kavuştu. Üzerinde birçok siyasi denklemin kurulabildiği fakat nihai denklemin bir türlü teşkil edilemediği mevzular, kendiliğinden çözümü belli sarih denklemler haline geldi. Mısır başbakanının, Türkiye dahil olmak üzere birçok …

YANDAŞLARINI PARANOYAK YAPAN CUMHURİYET

Yandaşlarını Paranoyak Yapan Cumhuriyet Paranoyak hastalığı sadece ferdî olarak tezahür etmez. İdeolojik olarak da kendini gösterir. Meselâ, Atatürkçü Cumhuriyetin sebep olduğu paranoyaklar siyasî ve bürokratik bir zümre olduğu için daha tehlikelidir. Öyle ki, Atatürkçü Cumhuriyet, dikte ettiği ilke ve felsefesiyle taraftarlarını akıl hastası ediyor. Bu tür kişiler, silah ve zorbalıkla elde ettikleri iktidarlarını kendilerinin şahsî …

SUS EY KALBİM! DOĞUMU DOĞURMA VAKTİ…

Kovamı nur deryasından doldurdum. Getirirken çok döktüm, biliyorum. Dökmeden getirmeye gücüm yetmedi. Gücün yetmiyordu, getirmeseydin demeyin. Susuzluktan ölecek değildik ya… Ben de dökmeden getiremedim… Bu sebepten konuşma… Sus ey kalbim… Sabaha kadar sus… Sabırla beklediğin doğumu hissedebilmek için sus… Simsiyah, zifiri karanlıktan kemikleri çatırdayan insanlığın yakarışına nur olacak doğumu selamla ve mutmain ol… Biliyorum, boğuldun …

YAZARIMIZ HAKİ DEMİR CUMA AKŞAMI DEŞİFRE PROGRAMINDA

Sitemiz yazarlarından Haki Demir, A Haber televizyonu “Deşifre” programında… Deşifre programı Cuma günü (23.11.2012) akşam… Yazarımızı canlı yayında takip etmek isteyenler, deşifre programını kaçırmasınlar. Dost ve okuyucularımıza duyurulur.

İSLAM BİRLİĞİNİN SİVİL ALTYAPISI-3-MÜŞTEREK YAYINEVİ

MÜŞTEREK YAYINEVİ Gazete, bilgi, haber ve yorum ağırlıklı yayındır, dergi fikir ve yorum ağırlıklı… Doğrudan fikirle iştigal eden, fikir deposu olarak piyasaya sunulan yayın türü, kitaptır. Özellikle eskimez fikirlerin (zaman üstü fikirlerin) kitap olarak tertip edildiği, edilmesi gerektiği malum. Hal böyle olunca, fikrin muhafaza imkanı ve yayılma istidadı kitap iledir. Fikirde kitap esastır. Sayısız gazete …