TAYYİP ERDOĞAN YORULDU MU?

TAYYİP ERDOĞAN YORULDU MU? Yaklaşık on bir yıldır iktidarda, ondan önce belediye başkanı, ondan önce Refah Partisi il başkanı, daha genç yaşlarında teşkilatta görevli… Hatırladığımız kadarıyla liseden beri siyasetin içinde ve çok yoğun bir siyasi hayata sahip. Geçmiş bir tarafa, o zamanlar zaten gençti, gençken insan yorulmuyor. Şu son on bir yıl, ülkede yaptıklarına bakınca …

“FERŞ’TEN ARŞ’A KADAR GÖK KAPILARINDA” EZAN SESİ

“Ferş’ten Arş’a Kadar Gök Kapılarında” Ezan Sesi Ezan, Allah ve Resûlüne beş vakit icabetin sesi. Günde beş vakit Allah’ın varlığını ve birliğini, ondan başka ilah olmadığını, Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) O’nun resûlü olduğunu bildirir ve namaza dâvet eder. Millet-i beyzâ, bu mukaddes sesin dâvetiyle gaflete düşmemiş, vaktin oğlu olarak yaşamıştır. Ezan, günde beş vakit imanımızı tazeleyen …

ÇATI KURULUŞ İHTİYACI-6-TAKİP MERKEZİ

ÇATI KURULUŞ İHTİYACI-6-TAKİP MERKEZİ Çatı kuruluşun bünyesinde oluşturulacak takip merkezi, medeniyet şurası, istişare şurası, adalet divanı kararlarının tatbikatını, tatbikatta aksamalar olup olmadığını, aksamalar oluyorsa problemin ne olduğunu takip eder, tetkik eder, rapor hazırlar ve ilgili şuralara sunar. Takip merkezinin en mühim vazifelerinden birisi, şuraların ve divanın verdiği kararların İslami guruplar ve ayrıca halk nezdinde nasıl …

ÇATI KURULUŞ İHTİHACI-5-ADALET DİVANI

ÇATI KURULUŞ İHTİYACI-5-ADALET DİVANI Müslüman gurupların İslam Hukukunda ehliyet sahibi insanları namzet göstermesiyle teşkil edilen Adalet Divanı, Müslüman guruplar arasındaki ihtilaflara, tarafların rızası ve müracaatı ile bakar, ihtilafları İslam Hukukuna göre muhakeme eder ve karara bağlar. Kararın müeyyidesi, içtimai müeyyidedir, yani karara uymayan taraflara karşı Müslüman gurupların nasıl tavır takınacağını tayin eder. Öncelikle Adalet Divanı …

ÇATI KURULUŞ İHTİYACI-4-İSTİŞARE HEYETİ (ŞURASI)

ÇATI KURULUŞ İHTİYACI-4-İSTİŞARE HEYETİ (ŞURASI) İstişare heyeti, guruplar arasındaki nazari ve tatbiki ihtilafların kamuoyuna kapalı şekilde müzakere edileceği, aktüel konularda müşterek karar ve tavırlar almak ihtiyacı hasıl olduğunda meselenin görüşüleceği, Medeniyet Şurasında üretilen müessese fikir ve numunelerinin müşterek karar altına alınacağı merciidir. İslami guruplar arasındaki ihtilaflar, ihtilafın ilgilileri tarafından İstişare Heyetine getirilebileceği gibi, üçüncü şahıs …

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNE GİRİŞ” KİTABI-2-

“Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş” Kitabı-2 Yazımızın 1. bölümünün başında söylediklerimizi bir daha ifade ederek, adını başlık yaptığımız kitabın tabuları yıkan metinlerini okumaya devam ediyoruz: Türkiye’de çeşitli Cumhuriyet tarihi kitapları var. Atatürkçü tarihi gevşek bulan Pür-Kemalist tarih var. Kemalizm’i Cumhuriyet’in resmî dini olarak idolleştiren Cumhuriyet Tarihi’nin 1931’den 1950’ye kadar liselerde ders olarak okutulduğu malûmdur. Cumhuriyet öncesi …

ÇATI KURULUŞ İHTİYACI-3-MEDENİYET ŞURASI

ÇATI KURULUŞ İHTİYACI-3-MEDENİYET ŞURASI Medeniyet Şurası, herhangi bir İslami guruba mensup olsun veya olmasın Müslüman fikir, ilim ve sanat adamlarının tamamına açık olmalıdır. Herhangi bir sahada eseri olan, akademisyen olsun veya olmasın tüm Müslüman fikir adamlarının dahil olabileceği, kendilerini ifade edebilecekleri, yalnız başlarına veya çalışma guruplarıyla veya tüm şura azalarının katılımını sağlayacak müzakereler yoluyla fikri, …

ÇATI KURULUŞ İHTİYACI-2-TEŞKİLAT YAPISI

ÇATI KURULUŞ İHTİYACI-2-TEŞKİLAT YAPISI İstanbul veya Ankara’da (tercihen İstanbul’da) kurulacak bir vakıf veya dernek, sadece merkez teşkilatı ile iktifa eder ve şube açmaz. Bu teşkilat, bir federasyon şeklinde de olabilir, gönüllü kuruluşların çatı örgütü şeklinde teşkil edilebilir. Federasyon şeklinde olması tercih edilir ama tatbikatta problem olması mümkündür. Federasyon çatısı altında toplanmak, uzvi (organik) teşkilat yapısına …

ÇATI KURULUŞ İHTİYACI-1-GİRİŞ

ÇATI KURULUŞ İHTİYACI-1-GİRİŞ Müslümanların bir çatı kuruluşuna ihtiyacı var. Cemaat, tarikat, gurup, vakıf, dernek gibi bünyeler altında sayısız kuruluşa sahip olan Müslümanlar, birbiriyle irtibat kurmaksızın, çoğunluğu birbirini tanımaksızın, bazen de rekabet ve husumet içinde yaşıyorlar. Bunların arasında münasebet tesis edecek, faaliyetlerinde belli bir insicam sağlayacak, üst kuruluş, şemsiye kuruluş ihtiyacı had safhada. Cemaatleri birleştirmek gibi …

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNE GİRİŞ” KİTABI-1-

“Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş” Kitabı-1 Türkiye’de çeşitli Cumhuriyet tarihi kitapları var. Atatürkçü tarihi gevşek bulan Pür-Kemalist tarih var. Kemalizm’i Cumhuriyet’in resmî dini olarak idolleştiren Cumhuriyet Tarihi’nin 1931’den 1950’ye kadar liselerde ders olarak okutulduğu malûmdur. Resmî tarih, yani “yalan söyleyen” ve aldatan Atatürkçü Cumhuriyet tarihi Millî Eğitimde (!) hâlen yürürlüktedir. Üniversitelerin Doktora, Yüksek Lisans ve Önlisans …

İSLAM ŞEHRİ-10-ŞAHSİYET VE AHLAKIN TECELLİSİ

İSLAM ŞEHRİ-10-ŞAHSİYET VE AHLAKIN TECELLİSİ İslam şehri, İslam’ın fertte inşa etmek istediği şahsiyetin, cemiyette pırıldamasını arzu ettiği ahlakın tecelli mekanıdır. İslam şahsiyetinin yaşamasına mani olacak hiçbir münasebet şekli olmadığı gibi, İslam ahlakının tecellisine mani olacak tek bir kıvrım bile yoktur. İslam şahsiyetinin “vakar”ını muhafaza etmesini mümkün kılacak mesafe anlayışı hakim olmuş ve hiçbir telaşa, hiçbir …

Asrın Saadeti; Ensar Olabilmek

Allah’a şükürler olsun ki 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Ensar olabilme fırsatını bizlere sundu.  Kimileri muhacir olmakla imtihan edilirken kimileri Ensar ol/ma/makla imtihan ediliyor. Yoklukla imtihan edilmek kolay denir? İmtihan olduğu bilinirmiş. Ya varlıkla imtihan? Gaflete müsait… Kendi kendimize soralım; ne fark var ki Mekke’den Medine’ye hicret eden kutlu davetçinin ashabı ile Suriye’den Türkiye’ye hicret edenler arasında. …

İSLAM ŞEHRİ-9-İSLAM CEMİYETİNİN MEKAN HARİTASI

İSLAM ŞEHRİ-9-İSLAM CEMİYETİNİN MEKAN HARİTASI İslam şehri, İslam cemiyetinin ve hayatının mekan haritasıdır. İslam’ın teklif ettiği hayatın tüm mecra ve havzaları, inşa etmek istediği cemiyetin varoluş güzergahının her menzili o şehirde mevcuttur. Keskin hatlarıyla İslam hukukunun, naif hatlarıyla İslam ahlakının, zarif hatlarıyla İslam edebinin izhar edeceği her münasebet ve müessesesi, her tavır ve edası, her …

İSLAM ŞEHRİ-8-ZAMANIN AKIŞ GÜZERGAHI

İSLAM ŞEHRİ-8-ZAMANIN AKIŞ GÜZERGAHI İslam şehri, zamanın tecelligahıdır. İslam şehrinde zaman, saat, gün, ay, yıl gibi ölçü birimlerinden ibaret değil, aksine rahmet tecellisinin ritmidir. Her anın, her saatin, her vaktin, her günün, her ayın bir manası vardır, rahmet, o mana üzere tecelli eder. İslam şehri, zamanın akış güzergahıdır, zamanın dünyaya saçtığı manayı kendine cezbeden, kendinde …

M.Kemal’in Koyduğu Diyarbakır Adı Diyarbekir Olmalı

M. Kemal’in Koyduğu Diyarbakır Adı Diyarbekir Olmalı M. Kemal 1937 Kasım’ında Doğu seyahatinin bir durağı olan Diyarbakır gider ve Halkevi binasında konuşma yapar: “Muhterem Diyarbakırlı hemşerilerim! 25 sene sonra Diyarbakırlı hemşerilerime bu modern binanın çatısı altında hitabetmekten bahtiyarım” diye söze başlar ve Diyarbekir adını birkaç kez Diyarbakır şeklinde ifade eder. Konuşmadan sonra özel salona geçer. …

EHL-İ BEYT AŞKINA “HU” DEDİLER

Ehl-i Beyt Aşkına “Hû” Dediler Şehr-i Maraş’ta, Hicrî 1435. yılının 10 Muharrem gününde (13 Kasım 2013) “Ehl-i Beyt Aşkına” adıyla yapılan program gönüllere Ehl-i beyt sevgisini, Hz. Peygamberimizin (s.a.v) Ehl-i Beyt’le ilgili Sünnet’ini ve hadislerini nakşetti. Program, “Genç Fikir-Kültür ve Medeniyet Eğitim Derneği’nin misafirlere ve talebelere aşûre ikramıyla başladı. Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi ile …

FİKİRTEKNESİNİN BÜYÜK BAŞARISI-4-DEHA EĞİTİM MERKEZİ

FİKİRTEKNESİNİN BÜYÜK BAŞARISI-4-DEHA EĞİTİM MERKEZİ 13.11.2013 tarihli Yeni Şafak gazetesinde bir haber… Haberin başlığı şu; “300 Üstün Zekalı Çocuğa Okul”… Haber şu; “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün MEB ile paylaştıkları bir projeden bahsetti. Ergün, ‘TÜBİTAK bünyesinde üstün zekalı çocukların eğitimine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. 3 ilde üstün zekalı çocukların eğitimini TÜBİTAK bünyesinde kurulacak …

Düşerse-m Yanarım

Ateşe verdin, sessizce… Verdiğimiz bütün sözleri… Ateş, söz oldu; söz, ateş… Avuçlarımızda ateş… Kurşunlar döküldü-k minik gözlere… Kekik kokusu… Yağmur kokusu… Buram buram yanık kokusu… Yanarsa-n, yanarım… Göğü mü ateşe verdin… Ateş indiriyor bulutlar… Her ışığın ulaşamadığı bir ücrada, Susuz mu kaldı yürekler… Ömrüm bir ırmak, aktı aktı aktı… Aktı… Ve azaldı ömrüm işte, Düştüğünde …

İdrakimize Vurulan Atatürkçülük Zincirinin Ne Zaman Kıracağız?

İdrakimize Vurulan Atatürkçülük Zincirini Ne Zaman Kıracağız? Boyunlarında sağcı, solcu, liberal ve milliyetçi-muhafazakâr künyeler olan bir kısım akademisyen, yazar ve televizyon allâmeleri, “Atatürkçülük beyazdı, maviydi, sarıydı, siyahtı, sertti, yumuşaktı…” iddialarıyla sanki Atatürkçülük, devletin kendisiymiş gibi başı sonu yanlış olan bir ideoloji üstünde tartışıp duruyorlar. Farklı görüşler ileri sürüyor gibi görünseler de hepsi de iddialarında Atatürkçülüğü …

SURİYE’DEKİ TEHLİKE…

SURİYE’DEKİ TEHLİKE… Suriye’de yaklaşık üç yıldır devam eden iç savaş, İran, Hizbullah, Esed’ten oluşan Yezidler kadrosunun cehennemlik direnişine çarptı. Şii Yezidler topluluğunun Suriye’deki direnişinin kendileri açısından tek gerekçesi, stratejik ihtiyaçtır. Stratejik ihtiyaçlarını, dinlerinin önünde tutacak kadar mensup olduklarını iddia ettikleri dinleriyle irtibatlarını kesmiş haldeler. Osmanlı, balkan savaşlarında geri çekilmek zorunda kalınca, geri çekildikleri beldelerdeki gayrimüslimlerden …