İSTİHBARAT VE LİDERLİK

İSTİHBARAT VE LİDERLİK Günümüz istihbarat imkanları çok güçlendi ve çeşitlendi. Bir görüşmeyi gizli ve dinlenmeden yapmak neredeyse imkansızlaştı. Tabii ki karşı-istihbarat çalışmaları var ve istihbarat kalkanı oluşturma gayretleri var, buna rağmen bir görüşmenin gizli yapılabildiğinden emin olmanız fevkalade zor. Bu nokta önemli… Ülkenizi veya en azından devletinizin zirvesini “istihbarat kalkanı” içine alabilmek, istihbaratın ilk ve …

NAKİBU’L EŞRAF-HAKEM MÜESSESELERİ-

HAKEM MÜESSESELERİ Hayatın altyapısı hukuk kaidelerinden ibaret değildir, hukuk yalnız başına, insan kalabalığını cemiyet haline getiremez. Hayatın “haklar” altyapısı hukuktur ve haklar katidir. Oysa hayat keskin ölçülerle yaşanamaz ve yaşatılamaz. Hukukun kati ölçülerinin yanında, munis esaslar manzumesi olan ahlakın da bulunması şarttır. *** Ahlak, yazıya geçirilebilir ve karara bağlanabilir mi? Bu soruya “evet” cevabını vermek …

CEMAAT Mİ İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ MÜ? E KİTAP

Son zamanlarda Fethullah Beyin cemaati için kamuoyunda “örgüt” ifadesi kullanılıyor. Fethullah Bey, konuyu erkenden teşhis etti ve daha birkaç kişi örgüt ifadesini kullanmaya başlar başlamaz, “biz örgüt değiliz, biz camiayız” gibi ön alıcı laflar etmeye başladı. Konunun nerelere kadar uzanacağını anladığı için, örgüt diyenlere o kadar ağır sözler söyledi ki, karşımızda bir İslam Alimi değil, …

İHANET GÜNLÜKLERİ E KİTAP

Fethullah Gülen ve örgütünün Müslümanlara karşı yürüttüğü savaşta tarafsız kalmak imkansız. Çok açık bir ihanet var ve Müslümanlara karşı açılmış küresel savaşın tetikçiliğini yapan bu örgüte karşı bizim safımız ve tarafımız belli. İsrail’e, ABD’ye, İngiltere’ye karşı olma sebeplerimiz, aynı zamanda Fethullah Gülen ve örgütüne karşı olma sebeplerimizdir. Meselenin fikri cihetinden bakıldığında, Cenab-ı Allah Azze ve …

DÜŞÜNCE NEDİR, DÜŞÜNÜR KİMDİR-E KİTAP

DÜŞÜNCE NEDİR, DÜŞÜNÜR KİMDİR-KİTAP ABDULLAH TATLI Düşünce testi geliştirme çabası, çok iddialı bir zihinsel eylemdir. Detaylara kadar inecek bir düşünce testi geliştirmek gerçekçi midir bilmem ama bizim yapmaya çalıştığımız iş, ana hatlarıyla bir test geliştirmek. Ana hatlarıyla düşünce testi geliştirmenin mümkün olduğunu sandığımız için girişimde bulunduk. İster ana hatlarıyla olsun isterse detaylı, düşünce testi geliştirebilmek …

İSTİHBARAT SAVAŞLARI

İSTİHBARAT SAVAŞLARI Almanya Türkiye’yi dinliyormuş, demek onlar bile dinlemeye başladı. Bizi herkes dinleyecek, başka yolu yok, herkes kulak kesilecek, herkes ne dediğimizi merak edecek, bunun için istihbarat servislerini ve daha birçok kuruluşu harekete geçirecek. Sadece diplomatik olarak dinlemekle yetinmeyecekler, Çankaya’da dinledikleri kadar, gizli görüşmeleri de dinlemek isteyecekler. Neler söylediklerimizi dinledikleri kadar, neler düşündüklerimizi, neler planladıklarımızı …

NECİP FAZIL VE TAYYİP ERDOĞAN

NECİP FAZIL VE TAYYİP ERDOĞAN Üstad Necip Fazıl ile ilgili söylenecek çok şey var. Burada uzun uzun onu anlatmaktan ziyade Tayyip Erdoğan ile ilgili bir özelliğini sözkonusu etmek istiyoruz. Necip Fazıl’ın Türkiye’de Müslümanlara kazandırdığı en temel kıymet, tabii ki Büyük Doğu ismiyle maruf dünya görüşü çerçevesidir. Bu yazının konusu ise, üstadın Müslümanlara bir ruh aşılamış …

“Aksakalın Kitabı”ndan anıtmezar ziyaretine dair tekfir risâlesi

“Aksakalın Kitabı”ndan anıtmezar ziyaretine dair tekfir risâlesi 20. asrın başında yaşayan Kaşgar Türklerinden bir aksakalın vaaz ve öğütlerinden derlenip “Aksakalın Kitabı” adıyla neşredilen değerli kitaptan okuduğum bir bahsi, devlet adamlarının millî şuurunu uyanık tutacağına inandığım için sadeleştirerek hülâsa ettim ki cümle İslâm âlemi istifade eylesin… —————— “Müslüman Türkler ve Müslüman kavimler tarihlerinin hiçbir döneminde önderleri …

FARUK BEŞER’İN İDRAKSİZLİĞİ-3-MARİFET VE TASAVVUF ANLAYIŞI

FARUK BEŞER’İN DERİN İDRAKSİZLİĞİ-3-MARİFET VE TASAVVUF ANLAYIŞI Faruk Beşer, yazı serisinin üçüncüsünü, 22.08.2014 tarihinde, “Zan ve tahminden marifet doğar mı?” başlıklı yazısıyla yayınladı. Bu yazıda, yer yer doğru tespitler yaptığı, doğru nispetler kurduğu görülüyor. Fakat tasavvuf ve marifet mevzuu ile arasındaki mesafe zihnini zehirliyor olmalı ki, meseleyi kendi “merkezinde” görme kemalini sıhhatli şekilde yapamıyor. Yazısının …

SURİYELİLER VE ERDOĞAN’IN YİĞİTLİĞİ

SURİYELİLER VE ERDOĞAN’IN YİĞİTLİĞİ Suriyeli misafirlerin sayısı çoktan bir milyonu aştı, hem de epeyce aştı. Ülkeye ciddi bir maliyeti var, son zamanlarda görüldüğü üzere asayiş meselesi haline de geldi. Sebebi Suriyeliler veya yerliler ama neticede ciddi meseleler yaşanmaya başlandı. Üzerinde durmaya çalıştığımız nokta, Suriyelilerle ilgili gelişen asayiş meselelerinin haklı veya haksızını aramak değil, başka bir …

NAKİBU’L EŞRAF-ASALET YÜKSEK MERCİ-

ASALET YÜKSEK MERCİİ Asalet Yüksek Merciinin iki vazifesi var, devlet ile vatandaşlar arasındaki ihtilaflara ilk derece mahkemesi olarak bakmak ve vatandaşlar arasındaki ihtilafların hakem mercilerindeki kararlarını temyizen tetkik etmek… Asalet Yüksek Merciinin kararlarına karşı temyiz makamı, Nakibü’l Eşraf teşkilatının “meşayıh niyabetidir”. Asalet Yüksek Mercii, ihtiyaca mebni olarak bölgelerde kurulur. *Asalet Yüksek Mercii, devlet teşkilatları ile …

REKLAM KAMPANYASINA BAŞLIYORUZ

REKLAM KAMPANYASINA BAŞLIYORUZ Sitemiz www.fikirteknesi.com Türkiye’de fikir sitesi mahiyetinde birinci sırada yer alıyor. Yazı sayısı, e-kitap yayınlarımızın külliyat çapına ulaşması, ilgilendiği ve üzerinde çalıştığı konu çeşidi bakımından zenginliği, temel meselelerle ilgili fikir imal istidadı gibi birçok zaviyeden zirvede oturmuş durumda. Yazı sayısı 2.200 adedi geçmiş, önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan kitaplarla 50 civarında e-kitap listesine ulaşacak …

NAKİBU’L EŞRAF-HARİCİYE NAİPLİĞİ-

NAKİBÜ’L EŞRAF-HARİCİYE NAİPLİĞİ Nikabet Teşkilatı, İslam Ülkelerinin tamamında teşkilatlanabilir, Nakibü’l Eşrafın bu istikametteki iradesi hiçbir murakabeye tabi değildir. Teşkilatın, İslam ülkelerindeki hükümetlerin tavır ve davranışlarıyla alakalı olmak üzere, istediği büyüklükte ve çeşitlilikte şube açması mümkündür. Nikabet Teşkilatının yurtdışı teşkilatlanmaları, en az iki niyabet üzerine bina edilir; hariciye niyabeti ve meşayıh niyabeti… Tüm hariciye teşkilatı, hariciye …

FARUK BEŞER’İN İDRAKSİZLİĞİ-2-İLİM VE MARİFET ANLAYIŞI

FARUK BEŞER’İN DERİN İDRAKSİZLİĞİ-2-İLİM VE MARİFET ANLAYIŞI Faruk Beşer, 17.08.2014 tarihli “İlim ve marifet” başlığını taşıyan ikinci yazısında, bu bahisleri tetkik ve aralarındaki farkı tefrik etmeye çalışıyor. Böylece bir kıymet ve mertebe tertibine gidiyor ve oradan tasavvuf ile ilgili zehrini okuyucuya zerkediyor. Mesele mühim, hafifmeşreplik yapmaya lüzum yok. İlim bahsi de, irfan (marifet) bahsi de, …

AHMET DAVUTOĞLU’NUN SELAMI VAR

AHMET DAVUTOĞLU’NUN SELAMI VAR Akparti genel başkanı seçilen Ahmet Davutoğlu’nun kongredeki konuşmasındaki “selamlama” kısmını yayınlıyoruz. *** “Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisine selam olsun. Onun gül kokusunu bu diyarlara getiren Ebaili Ensari’ye selam olsun. İçinde bulunduğumuz başkentimiz Ankara’nın manevi mimarı ve kadim payitahtımız İstanbul’un Fatih’inin hocası Akşemsettin’in hocası Hacı Bayram-ı Veli’ye selam olsun. Aşkımız piri …

FARUK BEŞER’İN DERİN İDRAKSİZLİĞİ-1-BİLİM ANLAYIŞI

FARUK BEŞER’İN DERİN İDRAKSİZLİĞİ-1-BİLİM ANLAYIŞI Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Faruk Beşer, birbirini takip eden üç yazı yazdı. Birincisi 15.08.2014 tarihli “İlim, bilgi ve bilim” başlığını, arkasından 17.08.2014 tarihli “İlim ve marifet” başlığını, üçüncüsü de 22.08.2014 tarihli “Zan ve tahminden marifet doğar mı?” başlığını taşıyor. Bizim anladığımız şekliyle özetlemek gerekirse üç yazının mevzuu, bilgi, ilim, …

İHANET GÜNLÜKLERİ-27.08.2014-ÖRGÜT MEDYASI NETLEŞTİ

İHANET GÜNLÜKLERİ-27.08.2014-ÖRGÜT MEDYASI NETLEŞTİ Paralel medya, dershane meselesinde ağır bir muhalefet yürüttü ama o muhalefet, yalan haber ve iftiralara rağmen örgüt faaliyeti değildi. Çünkü kanuna uygun olarak kurulmuş dershanelerin kapatılıp kapatılmaması bir eğitim meselesiydi ve kapatılmamasını savunmak, kapatılmasını savunmak kadar meşru bir tavırdı. 17 ve 25 Aralık operasyonlarını haberleştirmek ise gazetecilik yapıldığı şeklinde savunulması mümkün …

NAKİBU’L EŞRAF-MEŞAYIH NAİPLİĞİ

NAKİBÜ’L EŞRAF-MEŞAYIH NAİPLİĞİ Meşayıh niyabeti, cemiyetin kalbi idare merkezidir. Hayatın kalbi-manevi hünkarları olan meşayıh, kendi alemlerindeki makam ve mertebeleri, manevi meclislerinde mahfuz ve cari olmak üzere, zahiri hayat ölçüleriyle bu niyabete bağlıdır. Meşayıh Niyabeti, velayet iddiasındaki her şahsı hesaba çekmek, imtihan etmek, ceza veya beraat kararı vermek salahiyetine maliktir. Mezkur Niyabet, bu işleri yapmak üzere …

CEMAATİN PSİKOLOJİK KAOSU-7-ZİHNİ SIKIŞMIŞLIK

CEMAATİN PSİKOLOJİK KAOSU-7-ZİHNİ SIKIŞMIŞLIK Bir fikre inanıyorsunuz, o fikrin dünyayı ve insanlığı kurtaracağına kanaat getirmişsiniz, çünkü hakikati bulmuşsunuz, geriye kalan tek şey insanların o fikre inanması, liderinin önünde sıraya girmesi ve emir beklemesidir. Çok özet olarak anlattığımız bu olay, insanın psikolojik evreninde nükleer patlamaları tetikleyecek kadar büyük gerilimler üretir. Paralel örgüt misali ise çok ilginçtir. …