FİLİSTİN DAVASI VE BÜYÜK İSYAN (GÜNÜN KİTABI)

FİLİSTİN DAVASI VE BÜYÜK İSYAN Ortadoğu’daki isyanların, örgütlerin, savaşların merkezinde Filistin ve Kudüs davası ile İsrail sorunu var. İsrail mevcudiyetini devam ettirdikçe, Kudüs’ün esareti devam ettikçe isyan ve savaş kesintisiz devam edecek. _______________________________ Kitapların fiyatı 13.00 TL Toptan (en az 10 adet) fiyatı 8.00 TL Talep için müracaat NURİ YILDIZ Telefon: 0530 696 93 04 …

BATI ÇÖKÜYOR (GÜNÜN KİTABI)

BATI ÇÖKÜYOR Batı tahminimizden daha hızlı çöküyor. Neden çöküyor, nasıl çöküyor, öncelikle hangi sahalarda çöküyor, sorularını cevaplamamız gerek. Neden ve nasıl çöktüğünü bilmeliyiz ki, dünyaya vaziyet edebilecek süreci takip edebilelim, gücümüz nispetinde yönetebilelim. Müslümanlar son iki asırdır böyle bir fırsat ve imkan yakalayamamıştı. Bu imkanı heba edemeyiz, mutlaka faydalanmalıyız. Batının çöküş sürecinde ayağa kalkmalı, dünyaya …

DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI (GÜNÜN KİTABI)

DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI Dünya köklü bir değişim sürecine girdi. Bazı ülkelerde ihtilaller yoluyla, bazı ülkelerde siyasi ve hukuki değişim yoluyla, bazı ülkelerde şartların zorlamasıyla radikal altüst oluşlar yaşanıyor. Türkiye’deki ve dünyadaki değişimin yönetilebilmesi için, temelde bir inkılap fikrine ihtiyacımız var. Değişimin safhaları, süreçleri, menzilleri bilinmeli… Cemiyet ve hayat nereden alınıp nereye götürülecek iyi anlaşılmalı. Cemiyetin …

İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞLARI ÇAĞI

İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞLARI ÇAĞI Yirminci asırda birinci kurtuluş savaşlarını yaşayan dünya, cephedeki galibiyetlere rağmen, cephe gerisinde batıya yenildi. Cephede yendikleri ülkelerin “her şeyini”, kurtuluş savaşını yürüten komutanlar tarafından ithal etti. Batıdan bedenini kurtaran insanlar, yerli hainler tarafından ruhlarının pazarlandığını gördüler. Yabancı işgale karşı isyan etmek kolaydı, yerli hainlere karşı isyan etmek zordu. Batı da yerli …

KİTAPLARI İÇTİMAYA ÇIKAN VELUD BİR YAZAR

Kitapları içtimaya çıkan velud bir yazar Velud, kararlı ve aksiyon sahibi bir yazarla karşı karşıyayız. Esasında yazarlığı bir gaye değil, bir vasıta. Hukukçu tarafını öne çıkarmaz. Maişet mesleğiyle fazlaca iştigal ettiği görülmemiştir. Mümeyyiz vasfı fikir adamlığı… Zihniyeti sağlam bir yazar Haki Demir’den bahsediyorum. DÜNYA KAZANCINA MEYLİ OLMAYAN VE BÜYÜK DOĞU FİKRİNDEN BESLENEN YAZAR Dünya kazancına …

İHTİLAL LİDERLİĞİ (GÜNÜN KİTABI)

İHTİLAL LİDERLİĞİ İhtilaller çağı başladı. Öyleyse dünyaya ihtilal liderleri lazım. İhtilal liderliği, liderliğin en çetin çeşididir. Çok ciddi çalışmalar yapılması gereken bir saha… Maalesef bomboş… Türkiye’nin dünyaya açılan bir ufuk sahibi olduğu bugünlerde, dünyadaki değişimi yönetme niyeti ve mefkuresi varsa, en çok ihtiyaç duyacağımız tefekkür sahalarından birisi, ihtilal ve ihtilal liderliğidir. _______________________________ Kitapların fiyatı 13.00 …

İHTİLAL (GÜNÜN KİTABI)

İHTİLAL İhtilaller çağını yaşıyoruz. Yedi sekiz yıl önce yazıldığında dünyada yaprak kıpırdamıyordu. Artık dünyada büyük halk patlamaları, halk isyanları başladı. Meseleyi sadece Arap Baharı ile ilgili ve sınırlı zannedenler yanılıyor, tüm dünya büyük isyan dalgaları tarafından periyodik olarak dövülecek. Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtaları, büyük isyanların şartlarını olgunlaştırmakla meşgul. Dünyanın önümüzdeki yıllarda en çok …

Dirayet ve mukavemet üzerine iki kitap (günün kitabı)

DİRAYET MUKAVEMET HAYAT VE KAYNAKLARI Hayat, dirayet ve mukavemet ile başlar, hamle ve inşa ile devam eder. Dirayet ve mukavemet mevziini veya hattını kuramayanlar, hayatın kaotik çalkantılarında boğulur ve asla hamle kuvveti ve inşa istidadı kazanamaz. Mademki haramdan içtinap etmek, farzı ikame etmeye mukaddemdir, öyleyse dirayet ve mukavemet kuvvet ve mahareti önceliklidir. Dirayet ve mukavemet …

ZEKA ŞAHSİYET HAYAT (GÜNÜN KİTABI)

ZEKA ŞAHSİYET HAYAT Zeka insanın mizacı içinde en müessir hususiyetlerden biridir. Kişiliği doğrudan etkiler, özellikle de yüksek zekalarda ve dehalarda kişiliğin nirengi noktası haline gelir. Öyle ki sahibini (insanı) ve onun hayatını peşine takar, sürükler, çok zaman da sürüm sürüm süründürür. Marifet, “şahsiyet” inşasındadır, yüksek zekalar için şahsiyet inşasında en zorlu meselelerden birisi de, zekayı …

ŞAHSİYET OLAMAMIŞ KİŞİLİK TİPLERİ (GÜNÜN KİTABI)

ŞAHSİYET OLAMAMIŞ KİŞİLİK TİPLERİ Şahsiyetin ne olduğunu bilmediğimiz, anlamadığımız için, mizaç hususiyetlerine takılmış, içinde yaşadığı halkın ufkuna mahkum olmuş, batının ürettiği ve bizim ithal ettiğimiz hayatın mecralarında boğulmuş kişilik tiplerine İslami şahsiyet nazarıyla bakmak adet oldu. Mizaç (tabii-vehbi ahlak) olduğu gibi bırakılmış, kesbi ahlak (İslam ahlakı) kuşanılmamış, iki ahlak arasında muvazene kurulmamış, İslam’ın talep ettiği …

KÜLLİYAT BASIMI YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

KÜLLİYAT BASIMI YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR İlk parti 33 adet kitap basıldı ve piyasaya sunuldu. İkinci parti 10 adet kitap basıldı, şu anda ciltleniyor, inşallah pazartesi (24.11.2014) elimizde olacak, okuyucularımıza ulaştıracağız. Üçüncü partinin baskısı başladı, bu partide 25 adet kitap hazırlandı. Fedakar dostlarımızın gayretiyle günde iki ile üç kitabın baskısı yapılıyor. İnşallah üçüncü parti önümüzdeki …

ŞAHSİYET (GÜNÜN KİTABI)

ŞAHSİYET Dünya müthiş bir bilgi kirliliği yaşıyor. Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, hızlanması, ucuzlaması, herkesin bilgili (hatta alim) olduğu vehmini “zihni gerçeklik” haline getirdi. Dünyada tedavül eden bilgilerin kahir ekseriyeti batı tarafından üretilmekte ve batı medyası ve Batılılaşmış medya tarafında servis edildiği bugün, başı ve sonu belli olmayan müthiş bir zihni kaos yaşanıyor. Zihni dünyası batılı bilgi …

AKIL İNŞASI (GÜNÜN KİTABI)

AKIL İNŞASI Akıl inşası için nazari ve tatbiki bazı usul ve fikirler bu kitapta. Birinci cilt (Akıl inşası-1-nazariyat) meselenin fikri cihetini gösteriyor, ikinci cilt (Akıl inşası-2-tatbikat) ise uygulama malzemelerini ve usullerini işaret ediyor. Öğretmenler ve ebeveynler için lazım. Sıfır yaşından itibaren neler yapılması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini anlatan, bu konuda yol haritası çizen iki ciltlik …

AKLIN TEŞEKKÜL SÜRECİ (GÜNÜN KİTABI)

AKLIN TEŞEKKÜL SÜRECİ Zeka, doğrudan ruhi tezahür halindeki bir istidat olduğu için artmaz eksilmez ama akıl inşa edilmesi gereken bir idrak merkezidir. Akıl inşa edilmediğinde, bunun için uygun talim ve terbiye usulleri geliştirilmediğinde cemiyet ortalamasına mahkum olur. Mevcut okullardaki eğitim öğretim (talim ve terbiye değil), batının temel verilerine ve metotlarına bağlı olduğu, materyalist ve evrimci …

AKIL NEDİR? (GÜNÜN KİTABI)

AKIL NEDİR? Herkes akıllı olduğu konusunda çok emin. O kadar emin ki, ülkede akıl ile ilgili yazılan kitap yok. Öyle ya, herkesin sahip olduğu ve iyi bildiği bir şey hakkında neden kitap yazılsın ki? Mesele bu kadar komik… Her şeyi onunla (akılla) anladığımız ve yaptığımız konusunda hemfikiriz ama akıl konusunda bir adet eser bile bulamıyoruz. …

AKL-I SELİMİN FARKI (GÜNÜN KİTABI)

AKL-I SELİMİN FARKI İslam’ı “pozitif akıl” ile okumak, oryantalist bir okumadır. Okuyanın Müslüman olması, pozitif akılla okunması halinde oryantalist sonuçlar çıkarmayacağını garanti etmez. İslam, insana muhatap olduğunda önce “iman” etmesini teklif eder sonra da onda “akl-ı selim inşa etmek ister. Akl-ı Selim, İslam’ı anlamanın idrak bünyesidir ve bir kişide akl-ı selim inşa edilmemişse, İslam’ı anlama …

LACİVERT CEKET NEYİ İFADE EDER?

Oldum olası şu mülakat denilen, devlet kadrolarına -asabiyet liyakatiyle- adam kotarma usulünü anlayabilmiş değilim… Adam kayırmadan, iltimastan yakınan; ehliyet ve liyakat noksanı kişilerin hak etmediği yerlerde olmasından şikâyet edenlerin, bir varmış bir yokmuş hükmünde bir gün mühür sahibi olduğunda, aynı davranışı göstermelerini ve içten içe güce tapınmalarını da anlayamıyorum… Ama şunu çok iyi anlıyorum ki, …

FETHULLAH GÜLEN’İN FİKİR HİLESİ (GÜNÜN KİTABI)

FETHULLAH GÜLEN’İN FİKİR HİLESİ Fethullah Gülen’in fikir hileleri ve tatbikattaki bazı misallerin tenkidi hakkındadır. Fethullah Gülen’in, fikir ve ilim adamları üzerinde kurduğu tahakkümün kaynağı olan “Kalbin Zümrüt Tepeleri” isimli eserindeki fikir hileleri teşhis edilmekte, istismarın önün kesilmektedir. Bununla beraber, mesela “Suni zihin inşası” gibi mistik ve parapsikolojik tatbikatlarını da ihtiva eden bir tenkit… Gördüğümüz kadarıyla …

KARZ-I HASEN MÜESSESESİ (GÜNÜN KİTABI)

KARZ-I HASEN MÜESSESESİ Teşkilat anlayışımız olmadığı gibi müessese anlayışımız da yok. Türkiye’de hamiyetperver Müslümanlar, binlerce vakıf ve dernek kurdu ve hem ülke içinde hem de dünyada yüzlerce ülkede faaliyet gösteriyor. Fakat bu müesseseler, birkaç çeşitte toplanmış ve yoğunlaşmış durumda. Umumiyetle infak ve eğitim alanında çalışıyorlar. Tamamına yakınının aynı sahada kurulması, teşkilat ve müessese fikri olmamasındandır. …

İSLAM VE TEŞKİLAT (GÜNÜN KİTABI)

İSLAM VE TEŞKİLAT Birkaç kişi bir araya geldiğinde birini imam tayin eden İslam; nizam, tertip ve terkip maharetini, kendisinin anlaşılması ve tatbik edilmesi için “mühim meseleler”den kabul eder. Müslüman cemiyet, ezan okunduğunda tabii olarak camiye gidiyorsa, aynı onun gibi hayat ve cemiyette herhangi bir aksama, hastalık, eksiklik olduğunda da oraya doğru akar, oradaki meseleyi halleder …