Kimin himmeti milleti ise, o tek başına millettir

“Kimin himmeti milleti ise, o tek başına millettir” Said-i Nursi Hazretleri “Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir” der ve “Kişinin himmeti ne derece yüce olursa o insanın da o derece yüceleceğini” ifade eder. Kişi, Allah yolunda gayret edip nefsini arıtabilirse kendini kurtarmıştır ve tek başına millettir. Bu sözün zımnında millet, din mânasında …

KIYAFET İNKILABININ KURBANI KADINLAR VE KIZLAR

Kıyafet İnkılâbının Kurbanı Kadınlar ve Kızlar Modern kıyafet yâni dekolte giyinmenin Türkiye’deki mâzisi Cumhuriyetten önce marjinal gruplara, azınlıklara ve taklitçi seçkinlere uzansa da umumi olarak topluma Atatürkçü Cumhuriyet döneminde resmî devlet eliyle dayatılmıştır. Mahrem ile namahrem alan arasındaki sınırı tayin eden kadın kıyafeti mukaddesat çı muhafazakâr ile modern, dinî olanla seküler olanın mücadelesinin en şiddetli …

BİR “TÜRKÇÜ”NÜN TÜRKLER İÇİN ZARARLI FİKİRLERİ-2-

Bir “Türkçü” nün Türkler için zararlı fikirleri-2 Türklük bir kavim iken, İslâmlaşarak millet sıfatını haiz siyasî ve medenî bir isim olmuştur dediğimizde, Atatürkçü Cumhuriyet kavramlarıyla benzer düşünceler taşıyan ve sekülerlikle malûl olan, üstelik bu iki ârızalı düşüncesini İslâm öncesi Türklüğün değerleriyle sentez yapan Türkçüler, “Türklüğe karşı olmakla” itham ediyorlar. Türklüğe karşı olanlar kimler? Yukarıda târif …

BİR “TÜRKÇÜ”NÜN TÜRKLER İÇİN ZARARLI FİKİRLERİ-1-

Bir “Türkçü” nün Türkler için Zararlı Fikirleri-1 (Evvel emirde belirteyim ki gayem, Hadiümü’l Harameyn olan ve İslâmlaşınca millet olmak vasfını kazanan Türklerin idrakini bir asırdır ve hâlen karıştıran laik Türkçülüğün ârızalarını göstermek. Bu mevzuda yazdıklarımızda Türklük hüviyetine asla karşı bir anlayışımız söz konusu olamaz. Aksine, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz Hilafet sahipliği yapan Türklerin bâtıl, yâni …

DOĞU’NUN YEDİNCİ OĞLU OLMAK

Doğu’nun Yedinci Oğlu Olmak Sezai Karakoç’un “Masal” şiiri, Müslüman Doğulu bir babanın Batı’ya ve Batı’nın Müslüman Doğu’ya bakışını anlatır. Müslüman Doğu’yla Batı’nın karşılaşması olan manzum bir hikâyedir. Hakikatte Osmanlı Batılılaşmasının, mecazen Doğulu bir babanın hüzünlü ve kahırlı bir hikâyesi. Mânasını genişlettiğimizde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Batı karşısında trajik mağlubiyetin tahkiyesi de denilebilir. Müslüman doğulu bir baba oğullarını …