KONFERANS TAKVİMİ

Yazarımız Haki Demir’in Mayıs ayında iki adet konferansı ve iki adet panel iştiraki var. 1-BÜYÜK DOĞU’DA MEDENİYET TASAVVURU Şehir: Malatya Mekan: Malatya Kongre ve Kültür merkezi, MALATYA Tarih: 08.05.2015 Saat : 20.00 Ev sahibi: Büyük Doğu Ocakları 2-İSLAM MEDENİYET TASAVVURU Şehir : Malatya Tarih : 09.05.2015 Ev sahibi: Bilsam 3-KÜLTÜREL DEĞİŞİM-PANEL- Konuşmacılar: 1-Haki Demir 2-Ümit …

HAŞHAŞİLERİN YENİ HAMLESİ VE YANLIŞ DEĞERLENDİRMELER

HAŞHAŞİLERİN YENİ HAMLESİ VE YANLIŞ DEĞERLENDİRMELER Haşhaşilerin “tahliye operasyonu” birkaç gündür gündemi işgal etti. Neydi yaptıkları, nasıl yapmışlardı, neleri hedeflemişlerdi, neler gerçekleşti? Bu soruların cevaplarını arayalım. Son yapılan kanuni değişikliklerle Sulh Ceza Hakimlikleri ihdas edilmiş, soruşturma sürecinde (dava açılana kadar ki süreç) tutuklama ve tahliye işlemleri bu hakimliklerin yetkisine verilmişti. Sulh Ceza Hakimlikleri, mahkeme değildi …

Altı Ok Muhibbi Bir Zındık: Domuzsever Abdullah Cevdet

Altı ok muhibbi bir zındık: domuzsever Abdullah Cevdet Evveli İttihatçı, azılı bir Sultan Abdühamid düşmanı Jöntürk, ardından Kürt Teali ve İngiliz Muhibler Cemiyeti kurucusu, sonra biyolojik materyalizmden darvinizme, Avrupalılaşmaktan ateizme kadar her şenî ve zararlı düşüncelerin neşir odağı olan İctihad Mecmuası’nın sahibi, nihayetinde Chp’li Kemalist Cumhuriyetin yandaşlığında karar kılan bir İslâm düşmanı… KÜRTÇÜ, İNGİLİZCİ, MATERYALİST, …

TERKİP VE İNŞA DERGİSİ İKİNCİ SAYI FİHRİSTİ

Takdim Editör Medeniyet-i Sahiha Ali Yurtgezen İslam Medeniyet Tasavvuru Haki Demir Medeniyetimize kasteden medeniyetsiz cumhuriyet Ahmet Doğan İlbey Medeniyet tasavvuru veya büyük terkip İbrahim Sancak Medeniyet tasavvurunda üç sütun Nurettin Saraylı Medeniyet tasavvurunda üç mecra Ebubekir Sıddık Karataş Medeniyet tasavvurunda üç şahsiyet Alihan Haydar Medeniyet tasavvurunun mana mimarisi Hamza Kahraman Medeniyet tasavvuru için ıstılah haritası …

“DİNİ” MANASINA GELEN “MİLLİ” KAVRAMI NELERİ HAİZDİR

“Dinî” mânasına gelen “millî” kavramı neleri haizdir “Millî” kelimesi, İslâm’a, şeriata, dine, yani millete âit, milletle alâkalı, millete mensup demektir. “Ehl-i sünnet mezhebinden olanlara millîler” denir. Millet, İslâm mânasına geldiği için millî kavramı da İslâm’a, şeriata ait olan demektir. Kavmî ve “ulusal” mânada kullanılması yanlıştır. Her şey İslâm’a nisbetle, İslâm’ı mündemiç olmakla, İslâmî eksende bulunmakla …

TERKİP VE İNŞA DERGİSİ İKİNCİ SAYISI POSTAYA VERİLDİ

Terkip ve inşa dergisi ikinci sayısı basıldı, postaya verildi. Postahanenin çalışması yavaş olduğu için erken basıp postaya verdik. Mayıs ayının birinci haftasında inşallah okuyucularımızın eline geçer. Bize adresini bildirmiş ve dergi istemiş olanlar, Mayıs ayının ilk haftasında ulaşmaması halinde haberdar ederlerse ilgileniriz. Üçüncü sayıdan itibaren abone olan okuyucularımıza gönderilecektir, dergiyi takip etmek isteyen okuyucularımızın abone …

DOSTANE FİSKELER

Dostâne Fiskeler Refikimiz bir gazetenin bildik bir yazarının geçen hafta yazdığı bir yazısında kendisi nâmına üzüldüğümüz bir hayli problemli görüş ve tesbitler vardı. Meselâ, “Üç Tarz-ı Si¬ya¬set bir tür¬lü ev¬ren¬sel-ci¬han¬şü¬mul bir dü¬şün¬me tar¬zı-na bir fel¬se¬fe¬ye ulaş¬tı¬rıl¬ma¬mış” ifadesi son derece problemli. 12 Eylül öncesinin Nizam-ı Alem dergisini çıkaran kadronun içinde olan bir yazarın Türkiye’de bu saatten …

KONFERANSLARIMIZ

KONFERANSLARIMIZ Mayıs ayı içinde Malatya’da iki tane konferansımız var, konferansta konuşmacımız, TERKİP VE İNŞA dergisi sahibi Haki DEMİR… 1-Büyük Doğu Fikir Ocakları tarafından tertip edilen konferans; MEVZUU: Büyük Doğu’da medeniyet tasavvuru TARİH: 08.05.2015, Saat: 20.00 MEKAN: Malatya kongre ve kültür merkezi 2-BİLSAM tarafından tertip edilen konferans; MEVZUU: İslam medeniyet tasavvuru TARİH: 09.05.2015

EFENDİMİZ ALEYHİSSELATÜVESSELAM’IN ŞEHRİ MEDİNE

Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın şehri Medine Medine’yi özlüyorum, içinde Efendimiz’in ruhaniyeti olan. Medine’nin yollarında çiçeklenmeye gidiyorum. Ali Hocam’ın ifadesiyle “Hâlim vaktim yerinde mi öğrenmeye gidiyorum.” Efendimiz’in mübarek ayaklarının bastığı Aîr (Ayr) Dağı’ndan geçip giriyorum Medine’ye. Dilimde âyetel kürsî, vecdle okuyorum yüreğimden ter boşanarak. Medeniyetimizin menbaı, ilk darülislâm’ı Medine’nin semâlarına bir akça bulut gibi konuyorum. Sonra Medine’nin kırkikindi …

EFENDİMİZ ALEYHİSSELATÜ VESSELAM DOĞDUĞUNDA

Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm doğduğunda (İçimde cevelan eden âciz kelimelerle kutlu doğumu kaleme almak cüretimi, Efendimiz s.a. v.’ın iltifatına nail olan “Kasîde-i Bürde” nin şairi Ka’b bin Züheyr, “Su Kasidesi”nin şairi Fuzûlî, “Mevlid”in şairi Süleyman Çelebi, “Müseddes-i Mütekerrir”in şairi Şeyh Gâlib üstadlar bağışlasınlar) —————– Bir kutlu sancı dolaşır Âmine Hatun’un evinde. Âmine Hatun alıp sancılarını saçar …

DÜŞÜNCE TARİHİMİZDE YENİLİK ARAYIŞI – 4

Ey bir emre hazırlanan simsiyah gecede Karanlığı emip emip de gebe kalan Ey her depremden sonra biraz daha doğrulan Herkesin Veba girmiş bir şehrin hem halkı Hem seyircisi olduğu bir günde Ey düştüğü yerden kalkmaya hazırlanan ülke. Her damlası bir zafer müjdecisi Bir posta eri gibi Yağmur yüzümüze değince Çıkacağız yola.

İSLAM MEDENİYET ANLAYIŞI ÜSTÜNE FİKİR TALİMİ YAPMAK

İslâm medeniyet anlayışı üstüne fikir tâlimi yapmak Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar bu ülkede medeniyet kavramında üç anlayış çatışma hâlindedir. İlki İslâm’da medeniyet vardır; ikincisi İslâm’da medeniyet yoktur, üçüncüsü Batı medeniyeti ile sentez şart diyenler. “Medeniyet, eşya- teknoloji üretimi değil, toplumun kurumsal dindarlığıdır. İslâm’ın toplumsallaşmasıdır” şeklinde târif edenler var. Bu târifin karşısında “Müslümanlar, Batı yapmadan önce Batı’nın …

Nihal Atsız’ın Ruh Adam’ı Türk’ün inancını ifsad ediyor

Nihal Atsız’ın Ruh Adam’ı Türk’ün inancını ifsad ediyor (Evvel emirde belirteyim ki gayem, hadiümü’l harameyn olan ve İslâmlaşınca millet olmak vasfını kazanan Türklerin idrakini bir asırdır ve hâlen karıştıran laik Türkçülüğün ârızalarını göstermek. Bu mevzudaki yazılarımızda dinimizce telin edilen kavmiyetçilik asla olmadığı gibi, Türklük hüviyetine karşı bir anlayışımız da söz konusu olamaz. Aksine, mensubu olmaktan …

TERKİP VE İNŞA DERGİSİ 1. SAYI BİTTİ

TERKİP VE İNŞA DERGİSİ 1. SAYI BİTTİ Kıymetli dostlar, dergimizin birinci sayısı bitti. Lütfen birinci sayıyı talep etmeyiniz. Ücretsiz olarak dağıtılacak ikinci sayı için isim ve adres göndermeye devam edebilirsiniz. İsim ve adreslerinizi aşağıdaki e-posta hesabına gönderebilirsiniz. Birinci sayı için yaptığımız tahminlerin üzerinde talep geldi. Bir taraftan www.fikirteknesi.com sitesinden yaptığımız duyuru ciddi makes buldu ve …

“En İyi Türk Ölü Türk’tür; En İyi Kürt Ölü Kürt’tür”

“En iyi Türk ölü Türktür; en iyi Kürt ölü Kürttür” Nekrofil Türk ve Kürt ulusalcılarına göre “en iyi Türk, ölü Türk’tür; en iyi Kürt, ölü Kürt’tür.” Daima “bugün yeni bir cenaze yok mu, ölü yok mu?” bekleyişi içindedirler. Ölenler azaldıkça “hegemonik” varlıkları krize girer. Çünkü dostluğa, barışa, huzura ve medenî olana düşmandırlar. Türkiye’nin bu hâle …

TERKİP VE İNŞA DERGİSİ ÇIKTI

Terkip ve inşa dergisi birinci sayısı çıktı ve postaya verildi. Birinci sayının kapak konusu; “MEDENİYET HAMLESİ”… YAZI VE YAZAR LİSTESİ Takdim Editör Yayın çizgimiz ve ufkumuz Ebubekir Sıddık Karataş Neden yeni bir dergi Faruk Adil Nasıl bir dergi Ahmet Kamil Tuncer Bir medeniyet yürüyüşü-hicret- Ali Yurtgezen Yeni bir hamle yeni bir heyecan Alihan Haydar İslam …