Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir

Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir İdris-i Bitlisi’den bu yana Kürtleri Osmanlı-Türk devleti bünyesinde birleştirici en tesirli kanaat önderi Said-i Nursi Hz.leridir. Onun görüşlerine müracaat edilmeden Türkiye’de Kürt meselesi çözülmez. Kürtçülüğün zararlarını ve bugün bölücü olarak ortaya çıkan PKK ve HDP’nin şenî varlığını yıllarca önce risalelerinde işaret etmişti. Türkiye’de kaynaşmış bir milletin meşrûiyetini ne Ziya …

MEDENİYETİMİZİN MATEMATİK DEHASI -HAREZMİ- ‘2’

-2- Harezmi ve Cebir  Harezmi, Cebir kelimesini ilk olarak “El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele” (Cebir ve Denklem Hesabı üzerine Özet Kitap)  isimli eserinde kullanmaktadır. Bu eser, aynı zamanda Şark ve Garb dünyalarının ilk cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır. Harezmi özellikle Hindistan’da yaptığı tetkikat ile sayı sistemini bulmuş, bu konuda yazdığı Algoritmi de numero Indorum adıyla …

MEDENİYETİMİZİN MATEMATİK DEHASI -HAREZMİ- ‘1’

-1- Harezmi hakkında Kuru Biyografi    9. yüzyılda yetişen cebir sahasında yazdığı eserlerle matematik ilminin alimlerinden olan Harezmi, matematikle beraber fevkalede coğrafya ve astronomi  dehasıdır. Coğrafya ilmindeki çalışmaları ile yeryüzünün yapısını incelemiş, bu incelemerin ardından coğrafya le alakalı  yeni tefekkür mecraları açmıştır. Şehir şehir gezdi, dağ, nehir ve adaları inceledi. Asıl ismi Muhammed bin Musa …

CHP’NİN DESTEKLEDİĞİ 27 MAYIS DARBECİLERİNE AMERİKAN YARDIMI

CHP’nin desteklediği 27 Mayıs darbecilerine Amerikan yardımı 27 Mayıs 1960 darbecilerinin radyodan ilk tebliği o karanlık günleri yaşayanlar için hâlâ hatırlardadır: “Nato’ya, Cento’ya… bağlıyız.” Ordu hantal ve hastadır diyerek, darbeye muhalif olan 235 general ve beş bine yakın subay ve astsubayın emekli edilmesini isteyen Chp’nin şefi İnönü yanlısı darbeci cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ödenmesi gereken yüklü …

İLK KEMALİSTLER CHP’Lİ, YANİ KEMALİSTLERDİ

İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi Chp’nin Amerikancılığı 1933’de M. Kemal devrinde başlar. Fakat ilk Chp’li Amerikancı İsmet İnönü’dür. Halide Edip gibi isimlerin de bulunduğu “Amerikan Wilson Prensipleri Cemiyeti’nin Türkiye üyelerince Millî Mücadele yıllarının başında Türk devletinin Amerikan mandasına girmesi teklif edilmişti. “İNÖNÜ AMERİKANCILIĞI” İnönü, mandacıların teklifini destekleyenlerin arasındaydı. “Eğer Anadolu’da halkın Amerikalıları herkese yeğ tutuğu …

DUVAĞI HİÇ AÇILMAMIŞ YÜREĞİM: ŞAKAYIK…

Öyle diyor ya üstat: “Sızıyı gideren su… Suyun sızladığını kimseler bilmez.” Sızlayan katrelerin vebali bulaştı çorak damarlara, Şakayık… Bundandır, bulutların buz mavisi doğmamış sancıları… Ve avuçladığım bakışlarındır, başını taşa vuran damlalar… Bir de suyu sızlatan, iskeletsiz adamlar… Mavinin ıslak dudaklarıdır yüreğimi kabartan bu ağrı, Şakayık… Malumun ilanı bir serseri hüzündür, beni alıp götüren içimdeki sitem… …

TERKİP VE İNŞA DERGİSİ 3. SAYISI POSTAYA VERİLDİ

Terkip ve İnşa dergisi 3. sayısı postaya verildi. Abonelerimize ve bazı kuruluşlara gönderildi. Dergiyi isteyenlerin abone olması gerekmektedir. 3. SAYI FİHRİSTİ Takdim Editör 2 İlim irfan tefekkür Haki Demir 3 İlim-İrfan-Tefekkür Üçgeninde İslam Medeniyetinin Yedi Kurucu Kavramı Atilla Fikri Ergun 6 Mutlak İlim Nispi İlim İbrahim Sancak 11 Bilgi ve fikir Ebubekir Sıddık Karataş 14 …

Amerikan saatine göre uyuyan Türk münevveri: Gönül Beyimiz Ahmet Doğan İlbey

AMERİKAN SAATİNE GÖRE UYUYAN TÜRK MÜNEVVERİ: GÖNÜL BEYİMİZ AHMET DOĞAN İLBEY Kalbinden her saniye yüzlerce turna havalandığını ve turnaların her birinin bir türküye konu olduğunu bilenlerdenim. Ancak bizi müşküle düşüren onun dünyasında turnadan çaya, dernekten saza, türküden şiire aynı anlamların dışında bir anlam dünyasına sahip olmasıdır. Bu anlam dünyası henüz açıklanamadıysa her an” budur” dediğimizde …

19 MAYIS BAYRAM DEĞİL, ATATÜRKÇÜLÜK KARNAVALIDIR

19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülük karnavalıdır (Ey azizan! Şüphesiz ki bizim için isim önemli değil, fakat bundan böyle nâçiz yazılarımızı Ahmet Doğan İlbey adıyla yazacağız) Türkiye’de dekolte kadının ve kıyafetin resmî devlet eliyle törenlerle “toplumsallaşmaya” dönüşme tarihçesine bakıldığında karşımıza 29 Ekim Cumhuriyet ve 19 Mayıs Gençlik Törenleri çıkar. İlk yıllardan sonra bu iki resmî törene …

M. Kemal ve Chp’li aydınlarda dinsiz Tevfik Fikret tesiri

M. Kemal ve Chp’li aydınlarda dinsiz Tevfik Fikret tesiri “Ben benim, sen de sen; ne Rab, ne ibâd (kullar)!” diyen, yâni insanın kendi başına bir fert olduğunu, kimsenin Allah’ın kulları olması gerekmediğini söyleyen Tevfik Fikret, Allah inancını reddetmiş bir dinsizdir. Dini ve peygamberleri olmayan, dünya hayatına karışmayan aklî bir Tanrı’ya, felsefi mânasıyla hem deizme ve …

NÜ-SEVER GENERAL EVREN’İN AKIBETİ

Nü-sever General Evren’in Akıbeti 12 Eylül Darbesi’nin cebrî ve askerî gücü sayesinde gayr-ı meşru cumhurbaşkanı olan general Evren’in, “Darbe yapmak anayasada suç değildir. Kurucu iradeleri yargılamak, ihtilâlcinin bir başka ihtilâlci tarafından yargılanmasıdır” diyerek akla ziyan savunma yapması, onun cemâziyelevvelini, yani “nü” severliğini aklıma düşürdü. Emekli olup “Marmaris sâkini” olunca şenaat ve ahlâksızlık taşıyan “nü” ressamlığını …

İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız?

İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız? Bu ülkede Atatürkçülük zincirine beyinlerinden bağlı bürokratik ve oligarşik güçlerle bu zincirin Türklük ve Cumhuriyet’in kendisi olduğuna inanan Beyaz Türkler, ulusalcılar ve Chp’liler var. Bu ülkede Atatürkçülük zincirinin “millî” bir zincir olduğunu zanneden statükocu donuk-milliyetçilerle, Atatürkçülük zincirine vurulduğunu fark etmeyen nâdanlar var. ATATÜRKÇÜLÜK ZİNCİRİYLE BAĞLI OLANLAR

KALEM KILIÇ

Kalem Kılıç Birlik benzer yağız ata şahlandır ki ruhlar tüte İfâdeler realite, izâhata hazırım ben Mevsim bozuk rüzgâr asi, mısralarım vicdan sesi Yağmur bulut aşk ihlâsı, hece hece dizerim ben İftira zân şöhret paye, ahvâl neydi neydi gâye Nifak ektik has bahçeye düşündükçe kızarım ben Ölümsüzlük demek suçtu, ya radikâl veya uçtu Hesap başka ve …

KONFERANS TAKVİMİ

1-Yazarımız Haki Demir’in bu hafta sonu Malatya’da iki konferansı bir paneli var. (Bilgisi daha önce verilmişti, oradan bakılabilir) 2-14.05.2015 günü Elazığ’da bir paneli var, bilgisi daha önce yayınlanmıştı 3-26.05.2015 günü K.Maraş Büyük Şehir Belediyesi tarafından Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i anma programı hazırlanıyor Yazarımız Haki Demir’in mevzu başlığı, ORYANTALİST TAARRUZU DURDURAN ADAM Yer: Necip Fazıl Kısakürek …

MEDENİYETİMİZE KASTEDEN MEDENİYETSİZ CUMHURİYET

Medeniyetimize Kasteden Medeniyetsiz Cumhuriyet Semâvî dinlerini hayat nizamlarından tart eden bir düşüncenin ve “bilimin uygarlığı” mânasına gelen laik/seküler ve pozitivist muhtevaya sahip Batı “uygarlığı” ile Medine medeniyeti temelden birbirinin zıddıdır ve uyuşması gayr-ı kabildir. Medeniyetin “Medîne’den, Medîne’nin de ‘deyn’ yani ‘din’ kelimesinden neşet etiğini, dînin bir sorumluluk düzeni getirdiğini, dînin ölçüleri istikametinde hareket eden Müslümanların …

İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz

İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz İktidardaki parti de dahil hiçbir partinin seçim vaatleri iç açıcı, yürek soğutucu değil. Hepsi “ekonomik imkânları” artıracağını, yol, su, elektrik ve para dağıtacağını vaat etmiş. Allah için, millet için, partilerden biri de kalkıp “Bu ülkede meşrûiyet ve hâkimiyetin kaynağı doğrudan doğruya İslâm’dır diyerek şeriat anayasasını ve …