MAHZEN-ÜL ULÛM’DA İLİM TELAKKİSİ -3- İLMİN MAHİYETİ -2-

İlmin mahiyetinin mutlak olarak zaruri olup olmadığı münazara edilen konulardandır. İmâm-ı Fahrüddîn Râzî hazretleri, ilmin mâhiyyetinin zarûrî bir tasavvur olduğunu, İmâm-ül Harameyn ve imâm-ı Ebû Hâmid Muhammed Gazâlî hazretleri ise, ta’rîfi zor olan nazarî kısmından olduğunu söylemişlerdir. Ancak, ilmin mâhiyyetinin ta’rîfi zor olan nazarî kısmından olduğu âlimler arasında tercîh edilmişdir. (Mahzen-Ül Ulûmdan naklen) İlmin mâhiyyetinin …

CHP alkollü hayatı teşvik için içkiyi ucuzlatıyor

CHP alkollü hayatı teşvik için içkiyi ucuzlatıyor İkinci Dünya Savaşı yıllarında İnönü’lü Chp diktası “halkın zayıflayan alım gücünü düşünerek” 1942’de alkollü içkilerin fiyatlarını ucuzlatmıştır. Böyle pespâye bir gerekçe görülmüş müdür? Kemalist dönemden başlayarak İnönü döneminde de devam eden alkollü laik hayat teşvikinin bir sonucu olarak sayısı hızla artan içki tiryakilerinin bir kısmı daha ucuz olan …

“Maveraünnehir’den Anadolu’ya Ehl-i Beyt Aşkı”

“Maveraünnehir’den Anadolu’ya Ehl-i Beyt Aşkı” Hicrî yılbaşı Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın risaletinde Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicretinin başladığı takvimdir. Hicrî takvime göre yılbaşı 1 Muharrem’dir. 1437. senesine girdiğimiz Hicri Yılbaşı Muharrem’ Ay’ının başlangıcı olduğunu her Müslüman bilir. Müslümanların nezdinde ulvî bir değere sahip olan Muharrem Ayı’nda Müslümanların ortak hüznü olan Kerbelâ hâdisesinin yaşandığı aşure günü idrak edilir. Zulme …

Doç. Dr. Hacı Ali BOZKURT İLE “İLİMLERİN TASNİFİNE” DAİR MÜLAKAT

Doç. Dr. HACI ALİ BOZKURT İLE “İLİMLERİN TASNİFİNE” DAİR MÜLAKAT *Mülakatın takdimi Hacı Ali Bozkurt Beyefendi, 1943 Erzincan doğumlu, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Arapça bilen ilim adamlarımızdandır. Doçenttir, felsefe sahasında mütehassıstır. Anadolu’nun “kıymet mahzeni” olduğu fikrimiz ve umudumuz, bizi sürekli arayışa sevk etmekte, Allah Azze ve Celle ümit ve gayretimizi boşa çıkarmamaktadır. Bu cümleden …

Mütefekkir Haki DEMİR İLE “MATEMATİK VE VARLIK” ÜZERİNE MÜLAKAT

Haki Demir ile “Matematik ve Varlık” Üzerine Mülakat Metin Acıpayam: Mütefekkir insanın matematik ile münasebeti ne ölçüde olmalıdır? Haki Demir: Her mütefekkir aynı zamanda matematikçi olmak zorundadır. Farkında olsun veya olmasın, matematikle ilgilensin veya ilgilenmesin böyledir. Bu sebepledir ki bir mütefekkirin matematik ile ilgilenmemesi anlaşılır gibi değil. Matematik, matematikçilerin bile ancak şekli (formel) çerçevede ilgilendiği …

Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-

Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1- Laikliği İslâm’ın yerine ikame eden Atatürkçü Cumhuriyet, yâni Chp iktidarları alkollü hayatı devlet kurumlarında ve toplumda bir âdet olarak yerleştirmiş ve resmî hâle getirmiştir. Avrupaîlik/Batılılaşma/laiklik denilen İslâm’a aykırı alkollü hayatı devletlü sofralarının ve toplantılarının resmî protokollere sokan, bu şenî ve haram âdet için mevzuatlar çıkaranlar Atatürkçü Chp kadrosudur. ALKOLLÜ …

Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir

Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir Chp’nin dönemlere göre aldığı uğursuzluk alâmeti sayılan namları türlü türlüdür: Kemalist dönemi Chp’si, “Almancı, İsmetçi” Chp’si. 60 Darbesi ve 71 Muhtırası arasında sosyalist sol Chp’si. 74-77 Yılları arası sol söylemlerle sağcılardan oy toplayan ve “Kıbrıs Zaferi’nin ekmeğini yiyen Karaoğlan Ecevit” Chp’si. Baykal’ın “Suya sabuna dokunmayan ulusalcı memur” chp’si. Kılıçdaroğlu’nun …

ON ADET KİTAP BASILIYOR

Fikirteknesi yayınevi on adet yeni kitabın baskısını yapıyor. Önümüzdeki hafta okuyucularla buluşacak olan kitapların listesi şu; RAMAZAN KARTAL 1-Necip Fazıl’ın şahsiyet terkibi 2-Necip Fazıl’ın mücadele süreci ADNAN KÖKSÖKEN 3-Terkip ve İnşa dergisi külliyatı-Medeniyet Hamlesi 4-Terkip ve İnşa dergisi külliyatı-İslam Medeniyet Tasavvuru ATİLLA FİKRİ ERGUN 5-Modernleşme girdabında medeniyet arayışı ÖMER YILMAZ 6-İslamlıklar üzerine EBUBEKİR SIDDIK KARATAŞ …

YAZARIMIZ HAKİ DEMİR CUMARTESİ “VUSLAT TV” DE…

Malatya merkezli bölge televizyonu olan Vuslat televizyonunda, Cumartesi (24.10.2015) akşam saat 20.30 da yayınlanacak canlı programa yazarımız Haki Demir de katılacaktır. İki kişinin misafir olarak katılacağı programın adı, AKL-I SELİM olacak ve bu tarihte birincisi yayınlanacak program periyodik şekilde devam edecektir. Takipçilerimize saygıyla duyururuz.

“MARUZ KALANLAR NESLİ”

“Maruz Kalanlar Nesli” Doksan yıllık Atatürkçü-laik Cumhuriyetin doksan yıllık Batılılaşma ve modern kapitalistleşmesinin bu millete verdiği hasar ve yozlaşma sayısız defa yazılmıştır. Fakat aşağıda takdim edeceğim metin bu meseleleri ilaç prospektüslerine benzer akademik bir dille değil, aşınmış dimağlara ve özünü unutanlara sarsıcı bir belagatla seslenen bir yazı. Bu değerler aşınmasının, ahlâk kaybının her kesimi vurup …

FİKİRTEKNESİ YAYINEVİ KİTAP BASMAYA DOYMUYOR

Fikirteknesi yayınevi kitap basmaya devam ediyor. Her paketten sonra biraz dinlenelim, toparlanalım düşüncesiyle bir müddet ara vermeyi düşünüyoruz ama iştiyakımıza yeniliyor ve yine basmaya başlıyoruz. Hem başka işlerle de biraz uğraşalım diye hem de mali kaynak cihetinden biraz dinlenelim diye ara vermek istiyor ama bir türlü kitap basmaktan vazgeçemiyoruz. Bu hafta (19.10.2015) başlamak üzere kasım …

Mısır Suhac Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü Türk Dili Hocası Dr. Sabri Tevfîk Hammâm ile Mülakat

Metin Acıpayam: Necip Fazıl’ı ilmi dünyanızda nereye koymaktasınız? Doç.Dr. Sabri Tevfik Hammam: Necip Fazıl benim şahsımla beraber, Türkiye’nin ve İslam âleminin büyük şahsiyetlerindendir. Necip Fazıl’ın çalışmalarından tutunda her hareketi ve hamlesi İslam dünyasında geniş yankılar bulmuştur. O büyük bir edebiyatçıdır, kuru ve hissiz edebiyattan nefret eder, fikirden bağımsız hiç bir meseleyi ele almaz. En önemliside …

FİKİR VE DAVA ADAMI SERVET TURGUT İLE MÜLAKAT

SERVET TURGUT İLE MÜLAKAT METİN ACIPAYAM: İslam Tefekkür mecrasına şiddetle ihtiyacımızın olduğu aşikar. Tefekkür mecrası yoksa tefekkürün olmayacağı bedahet çapında hakikat. Tefekkürün olmadığı yerde ilim mecrasının akibeti vahimdir. Necip Fazıl bu gerçeği 30’lu yıllarda görerek tefekkür mecrasını tetiklemeye çalışmıştır. Bugün batıya mahkum oluşumuzun sebebi ilim telakkimizi oluşturmamızla alakalıdır. Üstadın o zamanlarda söylediği “felsefenin krize girdiği” …

OSMANLI MEDENİYET ARAŞTIRMALARI 1 ALİ KUŞÇU -2-

Ali Kuşçu Ve Çalışmaları     Kuru biyografisi Asıl adı Alâeddîn b. Muhammed el-Kuşçi, tam adı Kuşçu-zâde Alâüddîn Ebû el-Kasım Alî İbn Muhammed’dir. 15. Yüzyılda Mâverâünnehir’in bilinmeyen bir bölgesinde doğdu. Babası, Muhammed isminde Uluğ Beyin doğanlarını besleyen biriydi. Bazı kaynaklara göre, “El- Kuşçi” lakabı buradan gelmektedir. Bazı kaynaklar ise Uluğ Beyin Ali Kuşçuyu kendi oğlu gibi gördüğü …

Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır

Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır Mehmed Âkif, İslâm medeniyetinden yanadır. Safahat’ın “Süleymâniye Kürsüsünde” dile getirdiği mısralarında İslâm medeniyetini fazilet ve insanî değerleri üstün tutan bir medeniyet olarak tavsif eder: “…Gömerek dipdiri evlâdını kum çöllerine / (…) / Önce dağdan getirip yonttuğu taş parçasını /Sonra hâlık tanıyan bir sürü vahşî yığını / Nasıl olmuş da, …

Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanı MEHMET KURTOĞLU ile BÜYÜK DOĞU’DA İSLAM’A MUHATAP ANLAYIŞ Konulu Mülakat

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ ANKARA ŞUBE BAŞKANI MEHMET KURTOĞLU İLE BÜYÜKDOĞUDA İSLAM’A MUHATAP ANLAYIŞ KONULU MÜLAKAT Röportaj: Metin Acıpayam Necip Fazıl’ın yayınlamış olduğu Büyük Doğu,  bir okul işlevi gördü.  METİN ACIPAYAM: 20. Asırda ümmetin bilgi üzerinde tetkik ve terkip süzgeci pörsümeye başladı. Bununla beraber terkip edemediğimiz bilginin yıkıcılığı yüz göstererek parça fikirde boğulduk. Bunlara karşılık Büyük …

Terkip ve İnşa dergisi 7. sayı TAKDİM yazısı

Terkip ve İnşa dergisi 7. sayının takdim yazısı… TAKDİM Yedinci sayı ile okurlarımızın karşısındayız. Bu sayının mevzuu, “tetkik ilimleri”dir. Tetkik ilimleri, Fikirteknesi külliyatındaki ilimlerin tasnifi bahsinde, dikey tasnif haritasında bulunuyor. Üstünde terkip ilimleri, altında ise tatbik ilimleri olan dikey tasnif… Haki Bey’in “İslam medeniyet tasavvuru” serisinin dördüncü cildi olan “İlimlerin tasnifi” isimli eseri Eylül ayında …

Ölüsevici PKK ve dış düşmanların provokasyonu iş başında

Ölüsevici PKK ve dış düşmanların provokasyonu iş başında Ankara’daki kanlı hadiseyi İŞİD yapmış olsa da HDPKK bu hadiseden son derece memnundur. Ölümler çoğaldıkça, ölüsevicilik, yâni nekrofili tutkunlukları kabarmaktadır. Öldürmek ve ölü bu kanlı örgüt “faydalı” ve “en iyi gelişmedir.” Ankara’daki kanlı provokasyon gibi Türkiye’de PKK’nın işine yarayan bütün cinayetler, katliamlar HDPKK’nın siyasî yayılmacılığını kolaylaştırmak ve …

Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var

Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var Semerkand dergisinin Ekim 2015 sayısında Ali Yurtgezen hoca “T, Ziya Ergunel” müstearıyla yazdığı “VİRANI İMAR EYLE!” başlıklı yazısında gönlümü sürur veren ve cezbeye kapıldığım mevzudan bahsetmiş ki ulvî mânada sancılandım yine. “Hüzün”, “Beytü’l hazen”, “Beytü’l ahzân” ve “Elest Meclisi”gibi her Müslümanın yüreğinde taşıması gereken en derûnî hassalarımızı yazmış. …

ANKARA YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLAR DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ SEVDA AKYÜZ İLE PEDAGOJİ VE ÇOCUKLARDA AKIL İNŞÂSI KONULU MÜLAKAT

ANKARA YETİŞTİRME YURTLARINDAN AYRILANLAR DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ SEVDA AKYÜZ İLE  PEDAGOJİ VE ÇOCUKLARDA AKIL İNŞÂSI KONULU MÜLAKAT  SEVDA AKYÜZ: HAKİKAT BİRDİR, BİRSE BİRLİKTELİKTİR Korkulan gerçeğin ta kendisidir. İnsan birlikte yaşayan, birlikte hareket eden aynı düşünmese de birlikte yaşayabilen, çalışabilen varlıklar olmalıdırlar.