Aldatan Cumhuriyeti anlatan kitap: “Mağlûbiyet İdeolojisinin Sonu” (2)

Aldatan Cumhuriyeti anlatan kitap: “Mağlûbiyet İdeolojisinin Sonu” (2) Kemalist tarihin yalanlarını ifşa eden Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan’ın “Mağlûbiyet İdeolojisinin Sonu” kitabından M. Kemal’in başkanlığında ilk meclisin açılışı özellikle cuma gününe getirildiğini, hatm-i şerifler, Buharî-i şerifler okutulduğunu, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde M. Kemal’in de olduğu bir cemaatle cuma namazı kılındığını, câmiden sonra …

TEDRİSAT SÜRECİ OLARAK TEFEKKÜR VE SALİH AMEL

TEDRİSAT SÜRECİ OLARAK TEFEKKÜR VE SALİH AMEL (Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı) Yazar arkadaşların bahsettiği İslami tedrisatın maksatları ve tedrisat süreçlerinin temeli olan kalbin tasfiyesi ve nefsin terbiyesi meselesi, tefekkür ve amelle kabil ve kaimdir. Tefekkür ve salih amel meselesi, İslam’ın insan ve hayat telakkilerinde birbirinden ayrı kıymetler değildir, tefekkür de ameldir, amel de …

RUHİ SÜREÇLERİN TEDRİSAT SÜREÇLERİNİ TAYİNİ

RUHİ SÜREÇLERİN TEDRİSAT SÜREÇLERİNİ TAYİNİ (Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı) Ruhi süreçler, iki sahada tedrisat süreçlerini tayin eder; ruhi talim ve terbiye ile zihni talim ve terbiye… Saf ruhi safhada nefsin zuhuru ve aklın teşekkülü söz konusu olmadığı için ruh beden ve insan iç alemine doğrudan ve tamamen hakimdir. Ne var ki insan iç …

RUH-BEDEN BERABERLİĞİNİN TEDRİSAT SÜREÇLERİNE TESİRİ

RUH-BEDEN BERABERLİĞİNİN TEDRİSAT SÜREÇLERİNE TESİRİ (Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı) İbrahim Sancak’ın isabetle teşhis ettiği üzere, insanın bedeni inkişafı büyümekten ziyada ikmal etmek üzerine kuruludur. İkmal etmek, hem bedeni cihetle söz konusudur hem de ve daha önemlisi ruh ile beden arasındaki imtizacın gerçekleşmesi cihetiyle söz konusudur. Bedeni cihetle ikmal meselesi, gözle görülür şekilde cereyan …

Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Kültür ve Kitap Fuarı’ndaydı…

Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Kültür ve Kitap Fuarı’ndaydı… (Ey azizan! “Aldatan Cumhuriyeti anlatan kitap: Mağlûbiyet İdeolojisinin Sonu” adlı yazımızın ikincisini, kitabın yazarı D. Mehmet Doğan’ın kitap fuarına katılmasıyla gündem değiştiği için adı geçen yazının ikincisine haftaya pazartesi devam edeceğiz) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi “Anadolu’nun en büyük kitap fuarı” sözüyle şair ve yazarların harman olduğu Şehr-i Maraş’ta …

CUMHURİYET “MAĞLUBİYET İDEOLOJİSİ”DİR

Cumhuriyet “Mağlubiyet İdeolojisi” dir Bazı siyasî partilerin 30’lı yıllardan kalma zihniyetiyle millet karşısında “kadük” kaldığı ve Ankara ideolojisinin Türkiye’ye dar gelmeye başladığı şu günlerde Atatürkçü Cumhuriyet rejiminin millete verdiği zararları anlamak için Türkçe ustası ve üslûp sahibi, Türkiye yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan’ım, etrafı kalın duvarlarla örülü yakın tarihin surlarında gedik açan, Millî …

İNSAN BAHSİNİN HAKİKATİ, RUH…

İNSAN BAHSİNİN HAKİKATİ, RUH… (Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı) Hayvanlar doğduktan sonra büyümeye başlarlar. İnsanlar da doğduktan sonra cisim olarak büyümeye başlarlar ama insanlardaki gelişmenin esası büyümek değil, kendini ikmal etmektir. Hayvanlar sadece büyürler, onlar büyümekle ikmal ve inkişaf seyri yaşamazlar. Doğduklarında ne iseler ölürken de odurlar, bedenin büyümesinden kaynaklanan mesela daha güçlü olmak …

Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti

Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti Batılı emperyalist ülkelerin Birinci Harp sonrası Osmanlı Türk hâkimiyetinden koparmaya çalıştığı Musul, Kemalistlerin Lozan’daki gafilce siyasetleri sonucu ve Batılı inkılâplar uğruna gözden çıkarılmış bahtsız bir ümmet diyarıdır. M. KEMAL’İN MUHALİFİ İKİNCİ GRUP MUSUL’UN SİLAHLA ALINMASI TARAFTARIYDI İlk Meclis’te Kemalistlerin Misak-ı Millî politikalarının Musul-Kerkük’ten ve adalardan haddi aşan tavizler verildiğini yüksek …

RUHİ SAFHALAR VE SÜREÇLER

RUHİ SAFHALAR VE SÜREÇLER (Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı) İnsan sadece ruh veya sadece beden değil fakat insani tüm hususiyetler ruhtadır, ruha aittir. Bedeni de şekil olarak insan suretidir ama insan sureti olan bedenle hayvanlık yapmak kabildir. Ruh ise bizatihi insana aittir, insani her hususiyet de bizatihi ruha aittir. Duyan, gören, hisseden ila ahir …

TAKDİM

TAKDİM (Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı) Tedrisat safhaları ve süreçleri insanın yaşına kilitlendi, yani bedenine… Bedeni inkişaf ve ikmal sürecinin tedrisat safhalarıyla alakası olduğu muhakkak ama bu süreçleri esas tayin unsur ruhtur. En basit misali, dehaların ruhi ve zihni süreçleri ile orta zekaların süreçleri arasında uçurum var. Orta zekanın elli yaşında ulaştığı, bazen hiç …

Musul’un başına gelenlerin müsebbibi Kemalistlerdir

Musul’un başına gelenlerin müsebbibi Kemalistlerdir Musul’un başına gelenlerin ardından “Musul’u unutmadık, Musul’u ve Türkmen soydaşları esaret altında bırakanlar” gibi yaftalarla ağzı dolusu konuşarak şimdiki zaman sorumlularını suçlamak gerçeklerden uzaktır. Oysa Musul’un başına gelenlerin ilk müsebbibi Kemalistlerdir. Musul ve Kerkük’ün Türkmenleriyle birlikte Türkiye eliyle esaretten kurtarılmasını arzu edenlerdenim. Musul ve Kerkük’ün makus talihini Atatürkçü Cumhuriyetin kurucuları …

DARBEYE KARŞI MUKAVEMETİN KODLARI

DARBEYE KARŞI MUKAVEMETİN KODLARI (Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı) Darbeye karşı mukavemetin yaygınlığı ve derinliği dikkat çekiciydi. Bu meselenin özellikle tetkik edilmesi lazım, zira bu meseleyi anlamazsak, mukavemet kaynaklarını ve cephelerini tahkim edemeyiz. * Orduda mukavemet eden subaylar oldu. Orduda emir-komuta zinciri önemli ve geçerlidir, subayların mukavemetinin temel sebeplerinden birisi budur, zira darbe teşebbüsü …

Bayırbucak Türkmen “Yetim Şenliği”ne katılanlar

Bayırbucak Türkmen “Yetim Şenliği”ne katılanlar Yayladağı’nın dibinde, Suriye sınırının kör noktasında, Türk Devleti’nin iskân ettiği çadırlarda Bayırbucak Türkmenleri yaşıyor. Amansız savaş yüzünden, tarihten bu yana amca çocukları sayılan milletdaşları, ümmetsdaşları âl-i Osman Türklerine sığınmışlardır. Hemen beşyüz metre öteden top ve roketatar sesleri geliyor sık sık. Hüzün ve korku sarıyor çadırlardaki çocukların yüreğini. Türkmen çocuklar ve …

DARBE MESELESİ…

DARBE MESELESİ… (Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı) Darbe, askeri bir işgaldir. Askeri işgallerin ise en kötüsüdür zira milli(!) ordunun vatanı işgalidir. Milli(!) ordunun vatanı işgali olduğu için, mesela Türkiye’de halk, uzun süre bunu işgal olarak anlamamıştır. Kendi dilini konuşan, kendi ordusunun kıyafetini giyen işgalciler gördüğü için karşısında, onların vatanı işgal ettiğine inanmamış, hatta asker …

Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?

Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı? Bize örnek olarak gösterilen Cumhuriyet büyükleriyle (!) aydınların ve ders kitaplarında yazıları ve şiirleri okutulan seküler- çağdaş edebiyatçıların çoğu ölümden korkan zavallılardır. Ölümden pek korkarlar. Onları ölüm karşısında zavallı yapan şey kapıldıkları Batı’nın düşünce ve felsefeleridir, “yaşamak İştahı” dır. Bu zavallı güruha göre ölüm rahatsız edici, hayattan …

RAHLE-İ TEDRİS

RAHLE-İ TEDRİS (Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı) Osmanlı medreselerinde verilen tedrisatın adı buydu. Usul de şöyle idi. İlminde kamil bir hoca rahlesini önüne çeker ve suhte odasında bir yıldız gibi başköşeye kurulur kitabı da önüne açardı. Talebeler de bir hilal gibi etrafına dizilir ve bir halka oluştururlardı. Karşılıklı muhavere olurdu. Hoca konu başlığını açar …

“Ölümün yüzü soğuk” diyen modern câhiller

“Ölümün yüzü soğuk” diyen modern câhiller “Ölümün yüzü soğuk” diyenler modernlerdir, yâni câhil güruh… Azrail aleyhisselâm’ı, Kur’ân ve hadislerden tanıyıp bilmedikleri için ölümün yüzünü soğuk ve korkunç sanıyorlar. Müslüman ecdâdımız gibi ölüm bizim için gül bahçesine göçmektir diyemiyorsak, Yunus Emre Hz.lerinin yüzüne nasıl bakacağız? “Ölüm dosttan (Allah’tan) gelen dâvete icabettir / (…) /Yunus ölürse ne …

İSLAMİ TEDRİSATIN MAKSADI, HZ. İNSAN

İSLAMİ TEDRİSATIN MAKSADI, HZ. İNSAN (Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı) Kainatta her varlığın bir tabiat haritası vardır ve ufku o haritayla mahduttur. Hiçbir varlık kendi tabiat ufkunu aşamaz, aşmasını mümkün görmek evrimi kabul etmektir. Ne var ki her varlık, kendi tabiat ufku içinde hareket halindedir, en aşağı derekesinden en yukarı seviyesine kadar hareket etme …

“Ölüm bir ikramdır, Allah’ın”

“Ölüm bir ikramdır, Allah’ın” Ölümün güzel bir ağırlanma olduğunu Efendimiz s.a.v.’in hadisinden öğrendim: “Meyyit (ölümü tatmış kişi), bedenini kimin yıkadığını, kimin kefenlediğini, namazını kimlerin kıldığını, ardından kimlerin geldiğini, lahde kimlerin indirdiğini ve kimlerin telkin verdiğini bilir.” Bundandır ki mağaramda, yâni tenha odamda her gece en çok zikrettiğim söz, “Ölüm bir ikramdır, Allah’ın.” “ÖLÜM, MÜSLÜMANA HEDİYEDİR”

İSLAMİ TEDRİSATIN MAKSADI

İSLAMİ TEDRİSATIN MAKSADI (Terkip ve İnşa dergisi 17. sayı) İnsanda ruh ve nefs gibi birbirine zıt iki ayrı merkezin olduğunu kabul etmezsek, keza bunlarla mütenasip şekilde müspet ve menfi mizaç hususiyetleri olduğunu umursamazsak, yani batının temelde hayvan telakkisi olan insan anlayışına farkına varmadan teslim olmuşsak, tedrisatın maksadı; insana bilgi yüklemekten ibaret hale gelir. Anlaşıldığı üzere …