NEFS SAFHASINDA AHLAK İNŞASI

NEFS SAFHASINDA AHLAK İNŞASI (Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı) Ruh, mahiyeti icabı ALLAH’ın hitabına doğrudan mazhar olmuştur. Ruh bu hususiyeti çerçevesinde dünyaya gelmeden önce iman etmiştir. Asıl iş, imtihan sırrı gereğince akıl ve nefse iman ettirmektir. İnsanın inkişaf seyrinde nefsin zuhuru önce “ben hassası”, daha sonra “benlik” hassası süreçlerini takip eder. Her ne kadar …

Hâkimiyet-i Milliye’yi haiz bir Cumhuriyete sahip değiliz

Hâkimiyet-i Milliye’yi haiz bir Cumhuriyete sahip değiliz 1923’de ilân ettirilen Cumhuriyetin millî hâkimiyeti muhtevi olmadığını, Tek Şef M. Kemal ve kadrosunun Batıcı-laik ve pozitivist anlayışından mülhem altı ok ilkeleri üstüne tertip edilen Kemalist bir Cumhuriyet olduğunu defalarca yazdığımızda bazı zümreler bühtan ettiğimize kanaat ediyorlar. KEMALİST İLKELERLE KURULAN CUMHURİYET MİLLÎ HÂKİMİYETİ TAŞIMIYOR Öyle ki1923 Cumhuriyetinin başlangıcından …

DEVŞİRME USULÜ VE AİLE TERBİYESİ

DEVŞİRME USULÜ VE AİLE TERBİYESİ (Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı) Devşirme meselesi yakın zaman kadar pek çok sosyal bilimcinin ilgisini çekmiştir. Bu meyanda ulusal ve uluslararası birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen halen bu konunun aydınlanmaya ihtiyaç duyan tarafları olduğu muhakkaktır. Ünlü Osmanlı tarihçisi J. V. Hammer, devşirme sistemi ile kurulan “Kapıkulu Ocakları” için “Cehennemi …

SAF RUHİ İDRAK SÜRECİNDE AİLE TEDRİSATI

SAF RUHİ İDRAK SÜRECİNDE AİLE TEDRİSATI (Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı) Ruhun ana rahminde bedene taalluk etmesiyle idrak faaliyeti başlar. Çünkü öğrenme ve anlama kaynağı ruhtur. Ana rahmindeyken ruh konuşulanları duymaya başladığı için aile içi tedrisat o vakitten itibaren başlar, başlamalıdır. Ruhtaki istidatların tezahürü ve ayrı bir merkez halinde bünyeleşmesi tedricidir ve zaman alır. …

Bir iyi yazı, bir şiir kitabı, bir mektup

Bir iyi yazı, bir şiir kitabı, bir mektup Şair Memduh Atalay, “iyi yazı” nın unsurlarını taşıyan ve ele aldığı mevzuu hakkında son derece çarpıcı tesbitler ortaya koyan “Futboldan Taharet” başlıklı bir yazı yazmış ki, fırsat bulup söyleyemediklerimize tercüman olmuş. Futbolun bir pagan- arena kültürü olduğuna inananlar bu yazıyı okumalıdır: “FUTBOLDAN TAHARET” “Milyonları uyutan beşik tarifinden …

AİLEDEKİ CENNET KOKUSU

AİLEDEKİ CENNET KOKUSU (Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı) Aile hayatı, insanın dünyaya gelmesiyle başlayan, ebediyete doğru yolculuğunun güzergahını tayin edişinde ki önemli amillerden birisidir. Aile, insanın içine doğacağı bir meşru zemin olduğu gibi, insanın da nihayetine tesir edecek mühim bir müessirdir. Aile, insanın olumlu veya olumsuz tesir alacağı bir müessese olması hasebiyle; insanın, duygu, …

Anadolu’da bir “Sokakbaşı”nın romanı

Anadolu’da bir “Sokakbaşı”nın romanı Yarım asırdan fazla hâtıralarım olan bir semtin adı olan “Sokakbaşı” romanını okuyup bitirdiğimde, bu semtin geçen mâzisi gönlüme doldu ve o yılları yeniden yaşadım. Köyden göçenlerle eski sâkinlerinin harman olduğu bir semtin adıdır “Sokakbaşı.” Şehir yapısını ve kültürünü tam olarak taşımayan bu ilginç semt, yarım asır süren köyden şehre göçün yaşandığı …

MÜSLÜMAN DOĞULU MUSUNUZ, BATILI MI?

MÜSLÜMAN DOĞULU MUSUNUZ, BATILI MI? (Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı) Doğu ve Batı’nın defter-i âmaline bakarak “Işık Doğu’dan gelir” diyor âmâ üstad Cemil Meriç, Batı’dan değil. Allah’ın vahyine muhatap ışığın ve hikmetin Müslüman Doğu’dan geldiğini söylüyor. Bütün peygamberler Doğu’dan gelmiştir. Güneşin Doğu’dan doğduğu hakikati kadar, insanlığı fikren ve ruhen aydınlatan ışığın Doğu’dan geldiği de …

Fikir Dükkânı’nın kapıcısı gurbete yollanırken…

Fikir Dükkânı’nın kapıcısı gurbete yollanırken… (Bu yazıyı gurbete çıkan bir dost türküsü eşliğinde okuyunuz) Ey azizan! Fikir Dükkânının, diğer adıyla Cuma Kapısı’nın kapıcısı fedakâr ve hasbî dost Ahmet Eralp memuriyet gurbetine çıktı. Gönlüm ve yüreğim de onunla birlikte bu kaçıncı kezdir hatırlamıyorum yine gurbetzede oldu. Erzurumlu Emrah’ın sözleriyle “Gönül gel gurbet ele gitme / ya …

AİLE TEDRİSATI

AİLE TEDRİSATI Osmanlının son asrındaki çöküş sürecine ve Cumhuriyetle birlikte resmi tasfiye dönemine karşı en büyük mukavemet mevziimiz aile müessesesiydi. Her şeyimizi kaybetmiştik ama aile müessesesinin asli kısmı eve ait olduğu için, çok istemelerine rağmen oraya müdahaleleri sınırlı olmuştu. Osmanlı öyle bir aile numunesi geliştirmiş ve öyle bir aile müessesesi terkip etmişti ki, dünyanın tüm …

MÜSLÜMAN AİLE NUMUNESİ

MÜSLÜMAN AİLE NUMUNESİ Aile tedrisatından önce, Müslüman aile numunesi üzerinde durmamız gerekiyor. Müslüman aile nasıl bir içtimai bünyedir, nasıl kurulur, nasıl yaşar, temel özellikleri nedir? Bu ve benzeri birçok soruyu cevaplamadan Müslüman aile numunesi oluşturmamız ne mümkün… Müslüman aile numunesi oluşturmalıyız ki, onun üzerinden bir aile tedrisatı geliştirme ve teklif etme imkanına kavuşalım. İçinde yaşadığımız …

İçimizdeki Batı’nın oğullarına dikkat-2-

İçimizdeki Batı’nın oğullarına dikkat-2- (Türkiye’de bugün her taraftan hain ve bölücü fışkırıyor. Bu ülkenin selâmeti ve geleceği için atılan her adıma köstek olanlar yine sahnede. Siyasetten, ekonomiye, edebiyattan sanata Türkiye’nin zararına olan her faaliyetin ardında Almanya’ya, Fransa’ya sığınmış ve dış düşmana ajanlık eden Batı’nın oğullarından bir hain çıkıyor. Yüzelli yıldır bu ülkeyi Batı’ya şikâyet eden …

ERKEK VE KADIN FİKRİYATININ ÖLÜMÜ

ERKEK VE KADIN FİKRİYATININ ÖLÜMÜ (Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı) Erkek ve kadın bahisleri anlaşılmadan, ne insan meselesi, ne aile meselesi, ne cemiyet meselesi anlaşılır. Bunlar vuzuha kavuşmadan, insani meselelerin hiçbirinde sıhhatli bir fikriyat üretmek kabil değildir. Mevzuu, Haki Beyin “Müslüman şahsiyetin yeniden inşası” isimli eseri üzerinden tetkik etmek istiyoruz, böylece hem bir fikriyatın …

ERKEK VE KADIN

ERKEK VE KADIN (Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı) Aile meselesi, asli unsurları bakımından erkek ve kadın bahislerinin vuzuha kavuşturulmasını şart kılar. Maalesef dünyada ve ülkemizde erkek ve kadın meselesi, asli mihrakına bağlanamamış, sadece bedeni özellikler üzerinden anlama çabasına konu edilmiş, böylece derin savrulmalar yaşanmıştır. Parça parça fikirler üretmekten ziyade, bir fikriyatın telifine katkıda bulunmak …

İçimizdeki Batı’nın oğullarına dikkat-1-

İçimizdeki Batı’nın oğullarına dikkat-1- Türkiye’de bugün her taraftan hain ve bölücü fışkırıyor. Bu ülkenin selameti ve geleceği için atılan her adıma köstek olanlar yine sahnede. Siyasette, edebiyatta, sanatta ve Türkiye’nin zararına olan her faaliyetin ardında Almanya’ya, Fransa’ya sığınmış ve dış düşmana ajanlık eden Batı’nın oğullarından bir hain çıkıyor… Bu yüzelli yıldır bu ülkeyi Batı’ya şikayet …

TAKDİM

TAKDİM (Terkip ve inşa dergisi 19. sayı) Aile, hayatın başladığı yer, hayatın ilk havzası… Bebek ailede doğuyor, aile iklimine doğuyor. Zaten insan doğduğunda hayata hazır değil, yoğun ve ciddi bir bakım ile talim ve terbiyeye muhtaç… Son iki asırdır kültürel taarruz altındayız, son bir asırdır ise taarruz, İttihat ve Terakki ve onun devamı olan Kemalist …

Diriliş / Ertuğrul’un düşmanları: fahişe meşrep sinemacı ve artistler

Diriliş / Ertuğrul’un düşmanları: fahişe meşrep sinemacı ve artistler Diriliş /Ertuğrul’un düşmanları bakın kim çıktı? İsrail Amerika değil, Fransa Almanya hiç değil. Bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen sözüm ona sanatçı, artist, sinema kuruluşları ve destekçisi medya… İslâm’ın, Müslüman Türk değerlerinin İsrail /Amerika /Avrupa kadar bir düşmanı da bu ülkede icra-yı faaliyet eyleyen sözüm ona …

EVLİLİĞİN RUHİ VE ZİHNİ SÜREÇLERE TESİRİ

EVLİLİĞİN RUHİ VE ZİHNİ SÜREÇLERE TESİRİ (Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı) İnsan, kadın mıdır, erkek midir? İkisi ayrı ayrı insan mıdır, insanı temsil edebilir mi? Bu soruları soran olmamıştı veya biz karşılaşmamıştık. Haki Bey sordu ve cevapladı; hayır… Erkek veya kadın, yalnız başlarına insanı temsil edemezler, birleştiklerinde insan ortaya çıkar. Yani kadın ve erkek, …

DOĞU HÜZÜN VE DİN, BATI HAZ VE TEN

DOĞU HÜZÜN VE DİN, BATI HAZ VE TEN (Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı) Gıyabî hüzün refikim Prof. Dr. Kemal Sayar, “Doğulu insan ‘Hüzün’le, Batılı ‘Haz’la beslenir. Doğu hüzün medeniyetidir. Hüzünle olmayı varoluşun üstün bir boyutu sayar…” diyor. Fakir, yıllardır her Müslümanın tabiî olarak hüzün ehli olması gerektiğini, Efendimiz s.a.v.’den ve velilerden tevarüs ettiğimiz hüznün …

University Paper Topics

Faculty Support for that Over 50 Group For What Reason Do I Need grammarservices.com? English is the language of international interaction , and all of us speak English regularly for a variety of purposes . Among the essential complications which many learners, instructors, copywriters , hired professionals and business people experience is the necessity to …