AJANLARI DEŞİFRE ETME METOTLARI-1-

AJANLARI DEŞİFRE ETME METOTLARI-1-
Ajanları deşifre etme metotları aslında profesyonel bir iştir. Fakat bazı yolları var ki, her insan bunu yapabilir. Günlük hayatta veya dost meclislerinde veya iş ilişkilerinde veya siyasi tartışmalarda ve başka bir çok alanda ajanları deşifre etmenin herkes tarafından uygulanabilir metotları var. Profesyonel deşifre metotlarını burada anlatmanın bir faydası yok zira uygulamak mümkün değil.
Ajanların çeşitleri çoktur, her ajan çeşidi herkes tarafından deşifre edilemez. Bazı ajanları deşifre etmek için mutlaka profesyonel protokoller uygulanması gerekir ki bu protokolleri uygulamak için istihbarat uzmanı olmak şarttır.
Ajan çeşitlerinden biri “propagandistlerdir”. Propagandistler, bulundukları pozisyona göre kamuoyu oluştururlar, psikolojik operasyonlar yaparlar, enformasyon veya (daha çok) dezenformasyon yaparlar, kanaat ve inanç oluştururlar vesaire. Bunlar bir anlamda “kanaat ajanları” veya “fikir ajanları” veya “inanç ajanları”dır. Bu tür ajanların teşkilatla bağı, klasik değildir yani bilgi toplayıp istihbarat teşkilatına sunmazlar aksine merkezden çevreye doğru bir akış vardır yani istihbarat teşkilatının propagandalarını yaparlar.
Bilgi toplayan istihbarat elemanları genellikle gizlidir, kimliğini deşifre edecek bir söz söylemez, davranış sergilemez. Konuşmalarının tamamı, içinde bulundukları yapının (dernek, cemaat, teşkilat vesaire) “ortalamasına” denk gelir. Yani iki taraftan da aşırı uç değillerdir, ne fazla ileri giderler ne de fazla geride kalırlar, ne fazla cesurdurlar ne fazla korkaktırlar vesaire. İçinde bulundukları yapının ortalamasına göre konuşup, ortalamasına göre davrandığı için de deşifre etmek için profesyonel programlar uygulanmalıdır. Bir yapının içinde saklanacak en sağlam konum, o yapının “ortalamasıdır”.
Bir oluşum eğer kanuna aykırı değilse, illegal örgütlenmeye gitmemişse, illegaliteyi düşünmüyorsa o yapının içine bilgi toplayacak ajan yerleştirmek bir istihbarat teşkilatı için kaynak israfıdır. Kanuna uygun ve kamuya açık teşkilatlarda istihbarat bilgisi sıfıra yakındır. Tabii ki bu tür örgütlenmelerin tabiatlarının da anlaşılması gerekir ve istihbarat teşkilatlarının kurum haritasında yerine oturtulur. Bu yapıldıktan sonra periyodik olarak kontrol etmek kafidir.
“Kanaat ajanlarının” genellikle istihdam edildikleri oluşumlar, kanuna uygun ve kamuya açık örgütlenmelerdir. Bu tür ajanların birinci görevleri bilgi toplamak olmadığı için, istihbari bilgi olmayan kuruluşlarda istihdam edilirler. Bu ajanlar, istihdam edildikleri oluşumlar, kuruluşlar, örgütler, dernekler, vakıflar, cemaatler içinde “kanaat”, “inanç”, “fikir” gibi teorik ve psikolojik hedefleri gerçekleştirmekle görevlidirler.
*
Kanuna uygun ve kamuya açık teşkilatlarda bilgi toplayan ajan olmadığı, en azından teşkilatın ne olduğunu anladıktan sonra olmayacağı için, bu tür kuruluşlarda aranacak ajanlar, “takip”, “çelişki” (sayısı çok) ve benzeri profesyonel metotlarla deşifre edilemezler. Kanaat ajanlarının bağlı olduğu istihbarat örgütleriyle ilişkileri çok gevşektir, bazen yıllarca irtibat kurmamaları mümkündür çünkü görevleri bellidir. Bir talimatla yıllarca görevlerini yaparlar ve ilişki kurmak zorunda kalmayabilirler. Bu durumda mesela “takip” etmenin bir faydası yoktur.
Kanaat ajanlarının alametleri, bir kanaati, bir inancı, bir fikri yaymaya çabasıdır. Konu bu kadar basit değil tabii… Çünkü fikir, herkesin bir şekilde ilgilendiği bir alandır. Herkes bir fikir sahibi olmak ister, bu fikrini yaymak ister, bu fikrinin mücadelesini yapar. Bu alameti doğru anlamak çok zordur ve dikkat ister.
“Kanaat ajanları”nın yaydığı kanaatlerin, inançların, fikirlerin bir özelliği vardır, oluşumu kendi yönünden ve yolundan çevirmek, oluşum üzerinde psikolojik operasyonlar yapmak, oluşumu bağlı olduğu genel fikriyattan uzaklaştırmak vesaire. Psikolojik operasyon uygulamaları en yayın olanıdır.
Psikolojik operasyon, düşmanların güçlerini olduğundan farklı göstermeye dönüktür, ya olduğundan büyük gösterirler veya olduğundan küçük gösterirler. Genellikle yürütülen psikolojik operasyonlar, düşmanların olduğundan büyük gösterilmesidir. Düşmanlar olduğundan büyük gösterildiğinde, oluşumun psikolojik kaynakları kurutulur, mücadele azmi ve gayreti kırılır, korku, endişe ve tereddüt yayılır. Bu operasyonlar başarılı olduğunda siyasi mücadele daha başlamadan biter, bitmediği takdirde de tehlikesiz hale gelir.
Psikolojik operasyonların dili keskindir. Fikir dili değildir, fikirden ziyade psikolojik bariyerler kurmaya dönüktür. Mesela Kemalist rejimin (veya ABD’nin veya İsrail’in veya masonların) çok güçlü olduğunu, asla yıkılamayacağını, her istediğini yapabileceğini, istediği zaman iktidarı devireceğini söylerler, bunlar fikir değil kanaattir, kanaat pompalamaya çalışırlar. Konuştukları konular genellikle pratiğe dönüktür, fikirden fazla anlamazlar, bu sebeple de kanaat oluşturma görevleri verilmiştir. Bir insan, ABD’nin veya İsrail’in her istediğini yapabileceğini, her siyasi hareketi kontrol edeceğini, onlardan habersiz ve izinsiz bir şey yapılamayacağını, onları yenmenin de imkansız olduğunu söylediği, bu kanaatinde ısrarcı olduğu, uzun bir müddetten beri de böyle düşündüğü farkedildiği andan itibaren ajan olarak deşifre edilebilir.
Bunlara yönelik hiçbir izah çabası işe yaramaz. Ne kadar makul ve etraflıca açıklama yapmanız önemli değildir, dünyada ve ülkede yaşanan hadiseler, gelişen olaylar kanaatlerini asla değiştirmez. Dünya alt üst olur fakat onlar aynı kanaattedirler çünkü ajandırlar.
*
Böyle davrananların hepsi ajan mıdır? Tabii ki hayır… Ajan olmayan fakat böyle davrananlar, kanaat ajanlarının parayla (ücret alarak) yaptıkları işi bedava yapmaktadırlar. Kanaat ajanlarından daha fazla zararlı olurlar, çünkü bunlar hayatın içinden gelmişlerdir ve ajan olduklarından hiçbir zaman şüphelenilmez. Çevrelerindeki insanlar yıllardan beri tanımaktadırlar, tabiatıyla ajan olduklarına inanmazlar. Zaten ajan da değillerdir fakat ajanların zararları bunların yanında küçük kalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.