AKIL İNŞASINDA BENLİK-5-BENLİK İNŞASI

AKIL İNŞASINDA BENLİK-5-BENLİK İNŞASI
Çocuklarda benlik inşası başlı başına bir konudur. Bir yazıda anlatılacak kadar kısa bir konu da değildir. Bu sebeple çocuklarda benlik inşası konusunda ayrı bir kitap çalışmamız bulunmaktadır. Burada kısaca özetlemekle yetinelim.
Benlik ortaya çıkmaya başlamadan önce ahlak eğitimi yapılmalıdır. Ahlak eğitimi ile insanın zihni evreni, doğru, güzel ve iyi ölçülerine sahip olur. Zihni evren benlik ve akıldan önce bu ölçülere sahip olmaya başlarsa, benlik zihni evrene doğmaya başladığında kendini bu ölçülerin içinde bulur. Benlik ilk gözünü açtığında iyi, doğru, güzel ölçülerini görürse, kendini o evren içinde geliştirir.
Benliğin zihni evrene doğmaya başlamasına paralel olarak akıl inşasına başlanmalıdır. Benlik, bağımsız şekilde gelişmeye başlarsa, ahlak ve aklın oluşması gecikir ve sağlıksız olur. Benliğin doğumuna paralel olarak inşa edilmeye başlanan akıl, hem güçlü olur, hem gelişmesini sürekli devam ettirebilir, hem de benlikten bağımsızlaşma gücünü kendinde bulabilir.
Benliğin doğum sürecinde bünyesine müdahale edilebilir. Doğum sürecinde müdahale edilen benliğin bünyesine bazı özellikler yerleştirilebilir. Dünyada tek insanın kendisi olmadığı, başka insanların da olduğu, onlarla insan gibi beraber yaşamak gerektiğini öğretmek şarttır. “Hayır” deme hakkı olduğu kadar, başka insanların da kendine “hayır” deme hakkı olduğunu bilmesi sağlanmalıdır. Kabul etmek veya reddetmek için bazı ölçülerin olması gerektiği, bu ölçülerin insanı iyi, doğru ve güzele götürmesinin şart olduğu öğretilmelidir. Bunların başlangıçta benlik tarafından kabul edilmesi zordur fakat eğitim yoluyla bu netice elde edilebilir.
Benlik yalnız başına bırakılırsa, sadece kendini umursar. Benliğin inşa sürecinde bünyesine kendi dışında mesela aile, çevre, millet, din ve insanlık yerleştirilmelidir. Böylece benliğin bünyesine başka insanlar da yerleşir. Bünyesine başka insanları da yerleştiren benlik, diğer insanları obje olarak görmez ve onlarla insanlarla yaşanabilecek bir hayat yaşar. Sadece kendisini umursayan benlik, diğer insanlarla yaşayacağı hayatı, objelerle yaşadığı gibi yaşar.
Benlik inşası konusu, çok karmaşıktır. Uzun açıklamalar yapılması gerekir. Devre devre açıklamalar şarttır. Mesela “hayır” deme döneminde neler yapılması gerektiği gibi… Burada özet olarak bazı noktalara temas etmekle yetindik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir