AKIL İNŞASINDA İSTİDATLAR-5-İSTİDAT DEHALARI

AKIL İNŞASINDA İSTİDATLAR-5-İSTİDAT DEHALARI
Üç çeşit deha var, zeka dehası, istidat dehası, akıl dehası… Bunlardan sadece “zeka dehaları” bilinir. Daha doğrusu deha olarak tarif edilenler, “zeka dehası” olanlardır. İstidat dehaları ve akıl dehaları bilinmez. Zeka dehası ve istidat dehası doğuştandır, akıl dehası ile çalışarak elde edilebilir. Doğuştan olan dehalar için yapılabilecek bir şey yok fakat çalışarak elde edilebilecek deha olan akıl dehası için programlar oluşturulabilir. Fakat akıl dehası bilinmediği için, bu istikamette hiçbir çalışma yapılmıyor, büyük kayıp…
Zeka dehası, her konuyu yüksek seviyede anlayabilir. İstidat dehası ise her konuyu değil, istidadı olan konuları yüksek seviyede anlayabilir. İnsan, istidadı olduğu alanlarda, yüksek zeka gibi anlama ve yapabilme yeteneğine sahiptir. Zeka ile istidadın karıştırıldığı noktalardan biri de budur. Bir alanda yüksek zekalar gibi derin kavrayışı olan insanlara, o konuda zeki dendiği görülüyor. Hani şu “çoklu zeka teorisi”nde olduğu gibi. Yani matematik zeka, müzik zekası filan. Oysa bu durum yanlış, yüksek zeka her konuyu derinliğine anlar, keskin istidat ise sade belli bir alanda yüksek kavrayışa sahiptir.
Bir alanda sahip olunan istidat, çok keskin, çok belirgin, çok güçlü ise, insan o alanda deha özelliği gösterir. O alanda dehalar gibi anlayabilir ve yapabilir. “Deha istidadı” dememizin sebebi de budur. Deha istidadı ile zeka istidadını birbirinden ayırmanın kriteri, kişinin her alanda mı yoksa belli bir alanda mı yüksek anlayışa sahip olduğudur. Çünkü istidat dehaları, sadece istidat sahibi oldukları alanda deha özelliği gösterirler.
Sanatçılar genellikle istidat dehalarından çıkar. Zeka dehaları her konuyu anladıkları için genellikle bilim adamı olurlar, istidat dehaları bir konuyu anladıkları ve o konuda bir şeyler yapabildikleri için sanatçı olurlar.
Bir alanda normal bir istidat değil de keskin, güçlü ve belirgin bir istidada sahip olanlar, yani istidat dehası olanlar, o alanın mahkumu olurlar. Bu istidadını kullanan ve verimlendirenler ise sanatçı olarak hayatlarını devam ettirirler.
Keskin istidat, insanın zihnini peşine takar ve sürükler. O alanda o kadar yüksek bir anlama veya yapabilme istidatları vardır ki, zihin başka bir alana yönelemez. Keskin istidat aynı zamanda dehşetengiz bir güç kaynağıdır. Hayatı, hayatta yaşadığı her olayı, karşılaştığı her varlığı o pencereden görür, anlamlandırır ve verimlendirir. Bu sebeple zihni evren, istidadın güçlü çekim dalgalarıyla, o alana akar, orada merkezleşir, orada yoğunlaşır, o merkez ekseninde dönmeye başlar.
Zihni evren bir alanda yoğunlaştığında akıl da mecburen o alanın çekim gücüne yenik düşer. Diğer alanların çekim gücü, zihni evreni dengeleyemediği için tek alan hakim hale gelir. Akıl, kaçınılmaz olarak o alanda oluşmaya ve gelişmeye başlar. Keskin istidat, aklı kendi alanında inşa eder ve hayat boyunca da o alana hapseder.
Aklın tek alana hapsolması, sağlıksız bir durumdur. Tek alan aklın, hayatta varolan çeşitliliğe sahip olmasına engel olur. Sağlıklı akıl, hayattaki çeşitliliği bünyesine taşıyabilen akıldır. Hayattaki çeşitlilik ne oranda kalın bünyesine taşınmışsa, akıl o oranda sağlıklı oluşur ve gelişir. Özellikle de hayatın bir alanına hapsolan akıl, tamamen sağlıksız bir bünyeye savrulur. Sanatçıların temel kişilik özellikleri de zaten budur. Sanatlarına dalar giderler ve hayatı unuturlar. Hayattan, istidat alanları haricinde hiçbir şey anlamazlar ve yaşamazlar. Bu durum hayattan zevk ve keyif almadıkları anlamına gelmez, hayattan en fazla zevk alan kişilerin başında bunlar gelir, çünkü bir alanda yoğunlaştıkları için o alanda yoğun zevk alabilirler. Fakat hayatın diğer alanlarından hiç zevk almazlar.
İstidat dehalarının akıl bünyelerini dengeli şekilde kurmaları gerekir. Bu ise çok zordur. Akıllarını dengeye kavuşturamazlarsa, aşırı ve uçuk düşüncelere sahip olurlar. Bu sebeple istidat dehalarının (sanatçıların) hayat ile ilgili düşüncelerine asla itibar etmemek gerekir. Çünkü hayatı bilmezler, tanımazlar, doğru düşünemezler. Değerli oldukları tek alan, istidat alanlarıdır. Bu sebeple de sadece sanatlarıyla varolabilir, zaten başka alanlarda varolmalarına fırsat verilmemelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.