AKIL İNŞASINDA MATEMATİK-4-MATEMATİK, AKLI KELİMEYE HAPSOLMAKTAN KURTARIR

AKIL İNŞASINDA MATEMATİK-4-
MATEMATİK, AKLI KELİMEYE HAPSOLMAKTAN KURTARIR
Çocuğun (ve tabii ki insanın) ilk öğrendiği dil, lisandır. Hayata bu dil (lisan) ile başlar, hayatı anlamayı ve anlamlandırmayı bu dil ile yapar. İlerleyen yaşlarda öğretilmezse, başka dillerin olduğunu, olabileceğini bilmez. Oysa hayattaki dil çeşidi ne kadar fazladır.
Dil denince sadece lisanı anlayanlar, dilin ne olduğunu bilmiyor. Dil, anlamın naklini mümkün kılan araçtır. Anlam, sadece lisan ile nakledilmez. Musikiden tutun da resme kadar birçok dil var ve bunların her biriyle anlam nakli mümkündür. Dillerin bazılarının diğerlerinden daha zengin olması başka bir konudur fakat çeşitli diller olduğu açıktır.
Çocuğun aklı inşa edilene kadar dil olarak sadece lisanın öğretilmesi, lisan diline hapsolmasına sebep olur. Hiçbir dil (lisan, resim, musiki) bir diğerinin anlamlarını nakledemez. Her dilin kendi anlam hazinesi vardır ve o anlam hazinesini ancak kendi dili nakleder. Resim diliyle ifade edilen bir anlam, lisan ile nakledilemez. Hele musiki ile ifade edilen bir anlam, asla başka bir dil ile ifade edilemez.
Ülkemizde sadece lisan dediğimiz dil öğretilir o da perişan edilir. Diğer dillerin hiçbir öğretilmez. Okullarda resim, müzik gibi derslerin olduğunu biliyoruz. Fakat bunlar, birer “dil” olarak öğretilmez. Siz hiçbir resim öğretmeninin, “şu anlam resim diliyle şöyle ifade edilir” dediğine rastladınız mı? Hatırlayanlar varsa çok şanslıdır çünkü memlekette o tür öğretmen istisna denilecek kadar azdır.
Matematik, erken yaşlarda öğretilebilen ikinci dildir. Matematik, aynı zamanda bir “dil” olarak öğretilirse, çocuklar, lisan diline hapsolan zihni evrenlerini hürriyetlerine kavuşturur. Lisan dili ile ifade edilemeyecek bir çok anlam olduğunu ve bunların başka diller gerektirdiğini fark eder. Hür düşüncenin gerçekleşebilmesinin ilk şartı, farklı dilleri öğrenebilmek ve o dillerle anlam naklini mümkün kılmaktır.
Başka dil öğrenmekten bahsedince İngilizceyi anlayanlar, hem dili anlamamışlar hem de lisanı anlamamışlardır.
Matematik, sayıların ve şekillerin dilidir. Varlıların ise bir şekli ve sayısı vardır. Her varlık sayı ve şekil olarak ifade edilebildiğine göre, matematik zaruri dillerdendir.
Matematik dilinin en önemli özelliği, evrensel olmasıdır. Hiçbir dilde bu imkan, bu çapta bulunmaz. Lisanda bir kelimeden herkes başka şey anlayabilir, bir insanın o kelimeyle ilgili bir tecrübesi ve duygu yığınağı varsa, onları da anlar fakat başka biri o anlamı görmez. Matematik ise öyle değildir, herkes aynı şeyi anlar. Bu sebeple matematik, insanlığın ortak dilidir ve başka böyle bir dil yoktur. İnsanlığın ortak dili veya evrensel dil veya ihtilafsız dil olan matematik, “dil öğretimi” içine alınmalıdır. Daha doğrusu, matematik hem bilim olarak öğretilmeli hem de dil öğretimi içine de alınmalıdır. Çocuklarınızın matematik öğretimine dikkat edin fakat en fazla da matematiğin bir dil olarak öğretilmesini talep edin.
İngilizce öğretileceğine, tüm insanlığın ortak dili öğretilsin. İnsan, insanlığın ortak dilini öğrenmezse, insanlığını nasıl tamamlayacak?
Matematik, dil olarak öğretilmezse, insanların aklı çok sınırlı kalır. Mesele tabii ki sadece matematik dili değil, diğer diller de öğretilmezse akıl gelişmez. Çünkü insan hangi dili öğrenirse, o dilin anlam haznesine sahip olur. Birçok dilin içinden sadece birini (lisanı) öğrenirse ve onu da eksik öğrenirse, o insanın aklının gelişme ihtimali var mı?
OSMAN GAZNELİ
osmangazneli@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.