AKL-I SELİM OKULU PROJEKSİYONU

AKL-I SELİM OKULU PROJEKSİYONU
MAKSAT
*İnsanın zihni haritasını çıkarmak
*Akıl merkezli zihin haritası hazırlamak
*Ruh merkezli zihin haritası hazırlamak
*Akıl modelleri oluşturmak
*Akl-ı Selimin tarifini yapmak
*Akl-ı Selimin haritasını çıkarmak
*Akl-ı Selimin insan zihin haritasındaki mevziini tespit etmek
*Akl-ı Selimin unsurlarını tespit etmek
*Akl-ı Selimin bünyesini izah etmek
*Akl-ı Selimin faaliyet esaslarını tetkik etmek
*Akl-ı Selimin inşa tekniğini oluşturmak
*Akl-ı Selim terkipleri oluşturmak

ÇALIŞMA KONULARI
*İnsan zihninin haritasını çıkarmak
**Zihni bütünlük çeşitleri
**Mekanik tabanlı zihni bütünlük çeşitleri
**Dinamik tabanlı zihni bütünlük çeşitleri
*Zihni gelişme süreçlerini tespit etmek
**Zihni gelişme süreçleri
**Zihni gelişme süreçlerinin özellikleri
**Zihni sıçrama noktaları
*Akıl merkezli zihin haritasını çıkarmak
**Akıl merkezli zihin haritası
**Farklı akıl terkiplerinde meydana gelen zihin haritaları
*Ruh merkezli zihin haritasını çıkarmak
**Müslümanlar için iman merkezli zihin haritasını çıkarmak
***İman-akıl-nefs merkezli zihin haritası
***İman-ahlak-akıl merkezli zihin haritası
***İman-nefs-ahlak merkezli zihin haritası
***İman-nefs-akıl merkezli zihin haritası
***İman-şuur-akıl- merkezli zihin haritası
**Gayrimüslimler için iman merkezli zihin haritasını çıkarmak
***Başka iman sistemlerine ait zihin haritası
*Nefs merkezli zihin haritasını çıkarmak
**Nefs merkezli zihin haritası
**Nefs-akıl merkezli zihin haritası
**Nefs-iman merkezli akıl haritası
**Nefs-akıl-iman merkezli zihin haritası
***Münafık zihin haritası
***Sosyal iman merkezli zihin haritası
*Merkezsiz zihin haritasını çıkarmak
**Kaotik zihin haritaları
**Nefs tabanlı kaotik zihin haritası
**Nefs-akıl tabanlı kaotik zihin haritası

*
*Akıl bahsinin bilgi bankasını oluşturmak
**İslam irfanındaki akıl kütüphanesini oluşturmak
**Batı düşüncesindeki akıl kütüphanesini oluşturmak
*Akıl bahsinin ıstılahını oluşturmak
**Akıl bahsindeki müstakil eserleri yayınlamak
**Akıl bahsine temas edilmiş eserlerin ilgili kısımlarını toplayıp yayınlamak
**Akıl bahsinde hazırlanan kitap ve sair çalışmaları yayınlamak
*Akıl bahsinde bilgileri kullanılabilir hale getirmek (bilgileri işlemek)
**Istılahı, nazari çerçeveye hapsetmeden kullanılabilir bilgiler üretmek
**Hususen eğitimde kullanılabilir bilgiler üretmek
**Siyasette kullanılabilir bilgiler üretmek
***Lider profilleri geliştirmek
***Halkın lidere bakışındaki akıl altyapısı
***Propaganda dili ve malzemeleri
**İktisatta kullanılabilir bilgiler üretmek
***Personel tespitinde kullanılabilir bilgiler üretmek
***İşletme yönetiminde kullanılabilir bilgiler üretmek
***Personel testleri geliştirmek

*
*Akıl yaş aralıklarını tespit etmek
*Akıl yaş aralıklarının özellikleri
**Bedeni (biyolojik) yaş ile akıl yaşı münasebet mantığı
*Akıl yaş aralıklarının eğitim modellerini geliştirmek
**Eğitimi, akıl yaş aralıklarında temellendirmek
**Akıl yaş aralıklarını eğitim seviyeleri olarak tespit etmek
***İlkokul, orta okul ve lise seviyelerini, akıl yaş aralıklarına göre tespit etmek
***Sınıf geçmek ve okul bitirmeyi, akıl yaş aralıklarına göre tespit etmek

*
*Akıl testleri hazırlamak ve tatbik etmek
**Akıl yaş aralıklarını esas alarak akıl testleri hazırlamak
**Akıl testleri ile akıl yaşını (seviyesini) tespit etmek
**Akıl testlerinin neticelerini raporlamak
**Akıl testlerinin neticelerine göre eğitim tavsiyelerinde bulunmak

*
*Aklı inşa edecek usulü (tekniği) üretmek
**Aklı inşa edecek usuller geliştirmek
**Akıl reorganizasyonları için programlar geliştirmek
*Aklı inşa edecek tekniği bir eğitim modeli haline getirmek
**Akıl eğitim programları geliştirmek
**Akıl yaş aralıklarına göre eğitim programları hazırlamak
**Özel akıl eğitim programları hazırlamak (mesela dehalar veya yüksek zekalar için)
*Aklın inşa süreçlerini teşhis etmek
*Aklın inşa süreçlerinin usullerini geliştirmek

*
*Farklı akıl terkipleri oluşturmak
*İmana dayalı akıl terkipleri modeli oluşturmak
*Mizaca dayalı akıl terkipleri modeli oluşturmak
**Mizaç terkiplerine uygun akıl terkipleri oluşturmak
*Farklı hayat alanlarına ait akıl terkip modelleri oluşturmak
**Mesleki farklılıklar için akıl terkipleri oluşturmak
**Hususen öğretmenler için akıl terkipleri oluşturmak
**Zenginler için akıl terkipleri oluşturmak

*
*Akl-ı Selim terkipleri oluşturmak
*Yüksek zekalar için akl-ı selim terkipleri oluşturmak
**İdrak ve inşa için akl-ı selim terkipleri oluşturmak
**İlim adamları için akl-ı selim terkipleri oluşturmak
**Liderlik ve iktidar sahipleri için akl-ı selim terkipleri oluşturmak
*Normal zekalar için akl-ı selim terkipleri oluşturmak
**Tabii akl-ı selim terkipleri oluşturmak
**Hayatı yaşamayı mümkün kılacak akl-ı selim terkipleri oluşturmak
*Yüksek istidatlar için akl-ı selim terkipleri oluşturmak
**Sanat istidadı için akl-ı selim terkibi oluşturmak
**Keskin idrak için akl-ı selim terkibi oluşturmak

*
*Hakikat merkezli akl-ı selim terkipleri
**İslam’a mutlak bağlı akıl terkipleri
*Gerçek tabanlı akl-ı selim terkipleri
**Gerçekleri ihmal etmeyen akıl terkipleri
*Hakikat-Gerçek sarmalında akl-ı selim terkipleri
**Hakikat merkezli ve gerçek tabanlı akl-ı selim terkipleri
**Mücadeleci insan için akl-ı selim terkipleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir