AKPARTİ TENKİDİ-4-MEDENİYET KADROSU NEREDE?

AKPARTİ TENKİDİ-4-MEDENİYET KADROSU NEREDE?
Akparti’nin hakkını teslim etmek gerekirse, cumhuriyet döneminde, Kemalist rejimi sarsabilen ilk siyasi kadrodur. Bu zamana kadar Kemalist siyasi rejimle hesaplaşmayı düşünen bir siyasi parti bile çıkamadı. Merhum Erbakan’ın böyle bir niyete sahip olmadığını söylemek kabil değilse de, ilk parti olan Milli Nizam Partisinin kuruluş aşamasından itibaren yaptığı vahim teorik ve pratik hatalar, mesafe almasına mani oldu. Kemalist siyasi rejim, tarihinde ilk defa “can derdine” düştü.
Akparti’nin Kemalist siyasi rejimle hesaplaşmasının nihai hedefi nedir? Bunu bilme imkanına sahip değiliz, kalplerini okumak gibi bir maharetimiz (kerametimiz) de bulunmadığına göre, bu güne kadar yaptıkları işlerden bir istikamet çıkarmaya çalışmak, kullanabileceğimiz tek tefekkür koridoru olsa gerek.
Bizi ilgilendiren, Kemalist rejimle kuru bir intikam saikiyle hesaplaşılması değil, yerine neyin ikame edileceği hususudur. Gerçi Kemalist rejimle sadece hesaplaşmak bile karşısında olunmayacak kadar kıymetlidir ama nihai maksat, insanın veya teşkilatların hüviyetidir. Bu çerçevede konuya bakınca, Akparti’nin bir medeniyet projesi olup olmadığını tetkik etmek lüzumu açıktır.
Medeniyet projesi olan bir siyasi heyetin ajandasında neler olmalıdır? Peşine düşmemiz gereken temel soru bu olsa gerek. Bu sorunun cevabını oluşturacak liste gayet kabarık görünüyor. Bu yazıda tetkik edeceğimiz ve Akparti’yi tenkit edeceğimiz konu, medeniyet kadrosu oluşturma çabasının yokluğudur.
*
Nihai hedefi İslam Medeniyetinin inşası olan bir siyasi kadronun ilk yapması gereken iş, medeniyet kadrosunu teşkil etmek, en azından teşkil etmeye çalışmaktır. Veya bu kadronun oluşmasının altyapısını, şartlarını, imkanlarını, fırsatlarını oluşturmaktır. Mecrasını açmak, havzasını çerçevelemek, psikolojileri oraya doğru sevketmektir.
Akparti kadrolarında yer yer bu hedefe yönelik açıklamalar görüyoruz. Fakat bu açıklamaların azlığı ve hacimsizliği, nihai maksadı göstermekten çok, hissi iştiyaklara, hasretlere, arzulara işaret ediyor. Zaten gündemin yoğunluğu ve giriftliği içinde kaybolup gidiyor.
İki hususu birbirinden tefrik etmenin fevkalade zor olduğu bir vasatta yaşıyoruz. Niyet ile maharet… Türkiye’deki Müslümanların kahir ekseriyetinin nihai hedefinin (niyetinin) İslam Medeniyeti olduğuna inanmak gerekiyor. Fakat medeniyet tasavvurunun yokluğu, medeniyet inşasının imkansızlığını ilzam ediyor. Fikri olmayanın fiili olmaz. Akparti’nin de nihai maksadı (niyet seviyesinde) İslam Medeniyeti olabilir. Fakat bunu izhar eden herhangi bir fikir terkibi ve fiil teşebbüsü görünmüyor.
Hüsn-ü Zan ile meseleye yaklaşalım ve diyelim ki, medeniyet tasavvuru, pratiğin yoğunluğuna gömülmüş bir iktidar partisinden beklenmez. Doğrusu da bu… Aksiyon adamlarının “büyük fikir” üretme imkanı olduğunu kabul etmek, biraz insafsızlık olur. Konuya böyle bakınca, ülkedeki Müslüman fikir ve ilim adamlarının bir medeniyet tasavvuru ortaya koyabilmesi gerekir ki, siyasi kadrolar o hedefe yönelebilsin. Müslümanların ülkedeki “münevver kontenjanına” bakınca, medeniyet tasavvuru ortaya koyacak bir insan kaynağı olmadığını kabul etmek gerekmez mi? Münevver kadro bu işin altından kalkamayacaksa, bir partiye bu mesuliyeti yüklemek izah edilebilir mi? Bu teşhis çok makul. Teşhis makul ise, Akparti masun…
Gerçekten böyle mi? Bir cihetten böyle… Münevver kadronun üretemediği fikri, hamle adamlarının tatbik etmesi nasıl mümkün olsun? Buraya kadar doğru ama bir problem var. İmkan ve iktidar Akparti’nin elinde.
İmkan ve iktidar, mesuliyet demektir. Münevver kadronun mesuliyetini kimse Akparti’ye yükleyemez ama imkan ve iktidar sahibi olmak, o istikamette çalışmayı şart kılar. Akparti medeniyet tasavvurunu inşa edemez ama elindeki imkan ve iktidar, medeniyet kadrosunu teşkil etmeyi mümkün kılar. Türkiye’deki insan kaynaklarıyla sınırlı kalmaksızın, medeniyet kadrosunu kurmak mesuliyeti, Akparti’ye aittir. Hangi şartta? Nihai maksadının medeniyet inşası olması halinde…
HAKİ DEMİR
demirhaki@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir