AKTÜEL YAZILAR -2- Günümüzün Dinde Deformistleri

Din sahasında sözde müsamaha ve müşahadelerden türeyen dinde deformist bir takım zevatı ve sahte mürşitlerin halini aşağıdaki hadîs mealleri, apaydınlık ortaya koyar:

Mealler:

  • Ahir zamanda cahil âbidler ve fâsik âlimler türer…
  • Âhirette en şiddetli azabı, ilminden faydalanmayan âlim çekecektir…
  • Âlimlerin en şerlisi devlet büyüğünün ayağına giden, devlet büyüğünün en hayırlısı da âliminin ayağına gelen…
  • Ben Deccal’in beterinden korkuyorum!

Kimdir o, Ey Allahın Resûlü?

Kötü âlim!

 

Ve işte, siyasî plânda İslâm dâvasını güden halisiyetsizlerin ruhlarını ifşa eden ruh anahtarı:

  • Ahir zamanda öyle kimseler çıkacak ki, din yoluyla dünyayı devşirmeye çalışacaklar… Halka karşı koyun postuna bürünecekler ve dilleri şekerden tatlı, kalbleri ise kurt yüreği olacak…

 

Bu hadîsler, sade ulvî hikmetler bakımından değil, müşahhaslar delâletler noktasından da gözümüzün önüne bir takım çehreler getirmektedir.

Şöyle ki;

Bugün gazete almak için gazete bayiine doğru yol alırken, bayinin önünde oturan iki yaşlı amca Mustafa İslamoğlu ile alakalı konuşuyorlar. İkisininde ilim ve irfan ile alakasının olmadığı söz ve hallerinden belli. Fakat müşterek olarak Mustafa İslamoğlu’na hayranlıkları bedihi bir hakikat. Yaşlı amcanın birisi diğerine diyor ki;

  • Mustafa Hoca ne kadarda güzel konuşuyor. Sanki “dili şekerden tatlı…

 

Bu söz karşısında, Allah Resulünün yukarıda mealen verdiğim hadîsi hatırıma hücum etti. Sessizce mırıldandım ve hâdisi tekrarladım.  Ve oradan hızlıca uzaklaştım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir