ANADOLU ARAŞTIRMALARI-BÜYÜK DOĞU PLATFORMU-1-

ANADOLU ARAŞTIRMALARI-BÜYÜK DOĞU PLATFORMU-1-
Konumuz yeni bir internet sitesi, ismi, www.buyukdoguplatformu.com… Haberdar olmamız, bizim sitedeki (www.fikirteknesi.com) Necip Fazıl ve Büyük Doğu yazılarını yayınlama izni istemeleri sebebiyle oldu. Haki beyin muvafakatiyle ilgili yazılarımızı yayınladılar.
Konu Büyük Doğu olunca dikkat ve ciddiyetle takip ederiz. Ülkemizde bir alışkanlık var, piyasa edinmeye başlayan, dikkat ve ilgi çeken her şey istismar ediliyor, bu sebeple bir konuya yöneldiğimizde ilk olarak istismar edilip edilmediğini gözden geçiririz. Büyük Doğu Platformu sitesinde yazanları tanımadığımız için, istismar meselesinin biraz daha dikkatle takip edilmesi gerektiğini düşündük. Bundan dolayı da haklarında yazı yazmak için acele etmedik ama şu anda yazmaya başlamakla acele etmiş olduk mu, onu da bilmiyoruz.
Bizim için asıl olan “fikir”dir. Fikri anlayanlar, onu kimin yazdığını fazla önemsemezler, fikri anlamayanlar, yazanın kim olduğunu merak ederler. Fikri anlayanlar, onun taklit mi, tekrar mı olduğunu bilirler. İstismarcılar genellikle taklit ve tekrar ederler, bunları yapmıyorlarsa çok seviyesiz fikir üretme çabasındadırlar. Bir fikrin gerçekten orijinal olup olmadığını, derinlikli mi sığ mı olduğunu anlama imkanı olanlar, sadece fikirle meşgul oluyorlar. Biz de zaten bunu takip ettik.
Büyük Doğu Platformunda yayınlanan yazılarda fikir var mı, varsa orijinal mi, orijinalse derin mi? Peşine düştüğümüz sorular bunlar…
Şu ana kadar sadece Hamza Kahraman’ın yazılarını gördük, sitenin tanıtımında bir gurup olduklarını söylüyorlar ama hala başka yazan yok. Ramazan Kartal ismiyle yazmaya başlayan birisi var ama o da sadece “merhaba” dedi. Bizim yapacağımız değerlendirme de mecburen Hamza Kahraman ismi ve onun yazıları çerçevesinde kalacak.
*
Hamza Kahraman, Büyük Doğu Devlet sistemi üzerinde çalışıyor. Yazılarını belli bir tertip dahilinde yazıyor. Bir taraftan Necip Fazıl’ın İdeolocya Örgüsünde bahsini ettiği devlet müesseseleri ile ilgili yazılar yazıyor diğer taraftan İdeolocya Örgüsünde bahsi edilmemiş devlet müesseseleri hakkında yazıyor. Bu zamana kadar yazdığı başlıklar şunlar, “Yüceler Kurultayı”, “Başyücelik Hükümeti”, “Nakibü’l Eşraf” ve “Kaza (yargı) Teşkilatı”… Bunlardan ilk ikisi İdeolocya Örgüsünde bahsi geçen konular, diğer ikisi ise yeni ve Hamza Kahraman’ın telifi…
Hamza beyin konuya bakışı dikkat çekici özellikler arzediyor. Birincisi İdeolocya Örgüsündeki devlet mefkuresini esas alıyor ve o çerçevede Büyük Doğu Devlet Mefkuresini izah ve telif etmeye çalışıyor. İkincisi, Büyük Doğu Devlet Mefkuresi üzerinde çalışırken, Necip Fazıl’ın bazı tespitlerini tashih ediyor, bunu gayet rahat şekilde yapıyor. Yazılarındaki muhtevaya baktığınızda, İdeolocya Örgüsüne (dolayısıyla Necip Fazıl’ın fikriyatına) sadık kalmak için ciddi bir hassasiyet gösteriyor ama devlet sistemini örerken ihtiyaç duyduğu tashihleri yapmaktan imtina etmiyor. Bu yaklaşım bir taraftan ciddi bir cesaret ister diğer taraftan kuşatıcı bir fikriyat ister. Genel anlamda devlet fikrini, özel anlamda Büyük Doğu Devlet Mefkuresini anlamayan birinin böyle bir işe kalkışması, cesaretin ötesinde cürettir ve mutlaka tökezler. Üçüncüsü, Büyük Doğu Devlet Mefkuresine “ekler” yapıyor, hem İdeolocya Örgüsünde bahsi edilen konularda hem de bahsi edilmeyen konularda teklifler sunuyor, devlet sistemi için ihtiyaç duyduğu müesseseleri veya usulleri ortaya koyuyor.
Hamza bey sanki şöyle bir şey yapıyor, Büyük Doğu Devlet Mefkuresini, aslına sadık kalarak yeniden inşa ediyor. Tekliflerinin tenkidi yapılabilir, kabul edilmeyebilir ama yapmaya çalıştığı işi tarif etmek gerekirse, baştan sona yeniden inşa etme çabası olarak ifade edilebilir.
Böyle bir şey yapılmalı mıdır? İdeolocya Örgüsündeki “Devlet ve İdare Mefkuremiz” kısmında zikredilen konular, devletin çatısıyla ilgili birkaç bahisten ibaret. Hamza bey de zaten buna sürekli vurgu yapıyor ve devlet sisteminin baştan sona örülmesi gerektiğini söylüyor. Özü itibariyle bu düşünce doğru, devlet sisteminin baştan sona telif edilmesi ihtiyacı açık, mesele bunun nasıl yapılacağıdır.
Büyük Doğu Devlet Mefkuresi üzerinde çalışmak, tabii ki baştan sona bir inşa (telif) faaliyetini gerektirir. Bu zamana kadar yapılmamış olması büyük eksiklik. Derhal ve hızlıca yapılmalıdır. Mesele bunun doğru yapılmasından ibarettir.
Büyük Doğu Platformunun böyle bir işe teşebbüs etmesi, fikri çaba ve mesuliyet açısından fevkalade önemli. Bu sebeple siteyi ve yazarlarını tebrik ediyoruz. Ama hemen ekleyelim ki, meselenin öneminden dolayı çok sıkı ve ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Niyetteki en küçük hassasiyetsizlik, fikirdeki en küçük ucuzluk tarafımızdan tenkit edilecektir. Hemen hatırlatalım ki, meselenin öneminden dolayı tenkidimiz yıkıcı ve kırıcı değil, yapıcı, yardım edici, tashih edici, teklif edici olacaktır.
Siteye ve Hamza beye, böyle bir işe teşebbüs etmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz, en azından gündeme getirmiş olmaları çok kıymetli. Kimlerin gündemini işgal edeceğini bilmiyoruz ama bizim gündemimize girdiler.
Sitedeki yazıları, devlet sistemi hakkındaki teklifleri ile ilgili tanıtım yazılarına devam edeceğiz, şimdilik şunu hatırlatmakla yetinelim ki, “Nakibü’l Eşraf” bahsini devlet sistemine raptetmiş olmaları sınırsız övgüye değer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.