BAŞBAKAN FİKİRTEKNESİNDEKİ PROJEDEN BAHSEDİYOR

BAŞBAKAN FİKİRTEKNESİNDEKİ PROJEDEN BAHSEDİYOR
Başbakan Erdoğan, Japonya’da bu gün (07.01.2014) yaptığı konuşmada, parti tüzüğünün “üç dönem şartı” ile ilgili sorulan bir soruya cevap babında açıklamalar yaptı. Konu hakkındaki uzunca açıklamalarının özü mahiyetindeki şu paragraf meseleyi izaha kafi.

“İlla milletvekili olmak şart değil. Milletvekili olarak başkaları çalışır, siz de partinizi madem seviyorsunuz, partinizin bir mensubu olarak, bir üyesi olarak deneyiminizi, tecrübenizi bütün ülkenin değişik yerlerinde ama konferanslar vermek suretiyle, ama onların değişik çalışmalarında danışman olarak sürdürürsünüz. Hatta partiniz size değişik vazifeler verir, ulusal bazda verir, uluslararası bazda verir, bu görevleri gider yaparsınız. Hatta çeşitli vakıf çalışmalarının içerisinde yer alırsınız, çeşitli düşünce kuruluşlarının içinde yer alırsınız ve bunu bu şekilde sürdürürsünüz. Bu ne demektir? Bu sizden sonra gelen politikacılara da siyasetçilere de ön açmaktır. Onların da yolunu açmaktır. Yani ‘ölene kadar ben burada kalacağım’ mantığı doğru bir mantık değildir, düzgün bir mantık değildir.”

Başbakan, üç dönem şartını dolduran siyasi şahsiyetlerin, milletvekili olmaksızın da birçok iş yapabileceğini, parti çerçevesinde veya parti tarafından görevlendirilmek suretiyle veya parti dışında farklı alanlarda hizmet ve faaliyet gayretinde olabileceklerini söylüyor. Ne tür işlerle ilgilenebileceklerini anlatırken, bazı alanlara, başlıklar halinde atıf yapıyor. Mesela vakıf çalışmaları gibi, yurt sathında konferanslar vermek gibi ila ahir. Bizimle ilgili nokta burası…

Fikirteknesinde Haki Demir tarafından kaleme alınan “Çatı Kuruluş İhtiyacı” başlıklı yazı serisi Başbakanın temas ettiği meselelere derli toplu ve hatta bir teşkilat modeli teklif ederek gündeme getirmişti. 23 Kasım 2013 tarihinde başlayıp, 09 Aralık 2013 tarihinde son yazısı yayınlanan yazı serisi toplam sekiz yazıdan (ve konudan) meydana gelmektedir. Yazının ana fikri, Bülent Arınç’ın, üç dönem bittikten sonra siyaseti bırakacağı açıklamasından hareket ederek, sivil toplumu (aslında İslami gurup ve cemaatleri) riyaseti altında toplayacak bir “çatı kuruluş” teşkilidir. Tabii ki bu teklif Bülent Arınç ile kaim değil, başka uygun isimlerle de yapılabilir.

Fikirteknesi tarafından teklif edilen “çatı kuruluş”; Medeniyet Şurası, İstişare Heyeti, Adalet Divanı, Takip Merkezi gibi ana unsurlardan meydana geliyor.

Bu yazı serisi baştan sona ve dikkatle okunduğunda görülecektir ki, bugün Müslümanlar arasında yaşanan meselelerin yüksek seviyede ve İslami hassasiyetle çözülmesi için teklif edilmiş harikulade bir yol ve müessesedir. Tatbik edilip edilemeyeceği müesseseyi teşkil ve idare edecek olan “kurucu şahsiyetlerin” maharetine bağlı olan bu teşkilat modeli, kağıt üzerinde çok ciddi bir teklif olarak durmaktadır. Müslümanların, bu teklif üzerinde ciddi şekilde durması, ilgilenmesi, düşünmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Başbakan, konuşmasında bazı atıflar yapmakla iktifa etmiştir. Fikirteknesi ise başbakanın meseleyi gündeme getirmesinden yaklaşık bir buçuk ay önce, bir model teklifi halinde kamuoyunun dikkatine sunmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir