BAŞYÜCELİK AKADEMYASI-KÜTÜPHANE-

BAŞYÜCELİK AKADEMYASI-KÜTÜPHANE

Akademya Riyasetine bağlı “kütüphane müdüriyeti”nin en mühim vazifesi, dünyanın en büyük kütüphanesini kurmak, kesintisiz yenilemek, dünyadaki ve ülkedeki ilim, fikir, sanat alanlarındaki gelişmeleri günlük olarak takip ve eserleri temin etmektir. Her türlü kaydı (kitap, dergi, cd vesaire) usulüyle muhafaza altına almak ve kullanılabilir, faydalanılabilir halde azalarının hizmetine sunmakla mesuldür. Kütüphane, en gelişmiş tertip, tanzim ve tedvin usullerince hazırlanır, azalara, kütüphanede veya kütüphane dışında (mesela evlerinde) hizmet vermek üzere teşkilatlanır, azaların herhangi bir mevzudaki talebi, her nerede iseler en kısa sürede hazırlanır ve ulaştırılır. Kütüphanenin personel istihdamı, her azaya bir adet yardımcı olmak üzere hazırlanır, bu yardımcılar, azalar kütüphanede çalıştıklarında sekreterya hizmetini sunar, azalar kütüphane dışında çalıştıkları zamanlarda kütüphane de hazır olurlar ve azanın kütüphaneden herhangi bir talebi olduğunda hazırlar ve ona ulaştırırlar.

Kütüphane, aynı zamanda ülkedeki ve mümkün olduğunca İslam dünyasındaki her türlü yayının sicilini tutar, tertip ve tanzimini yapar.

Kütüphane, ülkedeki ve İslam dünyasındaki tüm kütüphanelerle münasebet halindedir. Kuvvet ve imkanla paralel olarak, İslam dünyasının tüm nazari keşif ve imal faaliyetlerini, bu faaliyetlerin neticesinde tertip edilmiş eserlerini temin, bunların yapılmasını teşvik eder. İslam dünyasındaki her türlü ilim, fikir ve sanat kıpırdanışından anında haberdar olacak şekilde teşkilatlanır, ihtiyaç duyduğunda İslam ülkelerinde maksada muvafık şekilde şubeler ve münasebetler tesis eder.

Dünyadaki tüm Müslümanların (İslam ülkelerinde veya diğer ülkelerde yaşayan) ilim, fikir, sanat sahalarındaki nazari keşif ve imal faaliyetlerini ölçülendirmek (standardize etmek) için gayret eder. Bu maksadı gerçekleştirmek için Müslüman ilim, fikir, sanat insanlarıyla lüzumu kadar müşterek toplantılar ve çalışmalar yapar.

***
Sadece ilimlerin tasnifi mevzuu bile Müslümanlar arasındaki vahdeti kurmaya kafi bir faaliyet alanıdır. Ki, ilimlerin tasnifi aynı zamanda tevhid anlayışının altyapısıdır. Kütüphane, Akademya bünyesindeki şuralardan müstakil olmayacağına göre, mesela “ilim şurası”nın, tevhid kaynaklı, vahdet merkezli ilimlerin tasnifi çalışmaları, aynı zamanda kütüphanenin eserleri ölçülendirme (standardizasyon) çabasının maksatlarından birini teşkil eder. Böyle bir mana mimarisinin İslam dünyasındaki tüm ilim, fikir ve sanat insanlarıyla beraber yapılabilmiş olma ihtimali, İttihad-ı İslam’ın gerçekleşmesi için ön şart ve ihtiyaç duyulan altyapı değil midir?

***
Akademya kütüphanesi, İslam irfanının her sahadaki tarihi müktesebatının ve elan imal edilen tüm hasılasının muhafızıdır. Akademya aynı zamanda tüm insanlığın nazari verimlerinin de arşividir. Akademya azaları kendilerini bu kütüphaneden beslerken, müessese olarak Akademya bu kütüphanenin tüm müktesebatının muharrik kuvveti, idare kurmayı, iltifat merciidir.

Son iki-üç asırdır içine düştüğümüz çözülüş ve hezimet devri, daha önce hiç yaşanmadığı için çok ağır bir zarara maloldu. İslam ilim, tefekkür ve sanat müktesebatı muhafaza edilemedi, eserler kayboldu. Hezimetin askeri sahada yaşandığı ve İslam ülkelerinin işgal edildiği noktasında kesifleşen akıl ve dikkatler, İslam’ın on dört asırdır her sahadaki nazari imal hasılasının yağmalanmasını dert etmiyor. Esas işgal, zihinlerin ve ruhların işgalidir, bunun tezahürü de nazari müktesebatın muhafaza edilmemesi, umursanmamasıdır. Ruhları, zihinleri ve akılları işgal edilenler, müktesebatı muhafaza etmek yerine, zaten onlara ihtiyaç olmadığını ve Kur’an-ı Kerimi mealinden okuyup her şeyi anlayabileceklerini iddia ediyorlar. Yirminci asırdaki bazı Müslümanların, İslam’ın her sahadaki müktesebatını imha etmek konusunda ABD, AB, İngiltere ve yerli işbirlikçilerinden çok daha alçakça ve haince faaliyetlerine şahit olduk, oluyoruz.

Kütüphane, ümmetin kadim müktesebatını muhafazaya alırken Akademya da, ilim, tefekkür ve sanat sahalarındaki keşif, imal ve tertip faaliyetlerinin anlayış ve usulünü oluşturacaktır.

***
Bu kütüphaneden faydalanma imkanı Akademya azalarına mahsustur, elektronik irtibat imkanı azalara verilir. Yüceler Kurultayı, Başyücelik teşkilatı, Nakibü’l Eşraf teşkilatı, Kaza teşkilatı, Hükümet teşkilatı, Yüce Din Dairesi teşkilatı için bu kütüphanenin muadili kurulur. Fakat bu kütüphaneler, Akademya kütüphanesinin icrai salahiyetlerine sahip değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.