Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil

Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil

Türkiye’nin kenetlendiği, cehdini ve gücünü bulduğu en önemli değer olan Hakk’a tapan Türk milleti mefhumuna sarılmanın İstiklâl meselesi olduğu bugünlerde Türk kelimesini bâtıl, ırkçı ve İslâm’a mugayir bir üslûp üzerine bina ederek itici bir kimlik derekesine düşürenlere karşı müteyakkız olmalı ve yanlış yolda oldukları umumi efkâra anlatılmalı.

Toplum tabanı olmasa da bu ülkede virüs gibi bâtıl Türkçü, yâni ârızalı Türkçü anlayışlar çoğalıyor, genç dimağları ifsad ediyor dediğimizde, dil, tarih gibi her cephesiyle İslâmlaşmış Türk değerlerini reddeden Kemalist seküler Türkçülüğün ârızalarını yazdığımızda Türk’ü Arap İslâmcılığı kafasıyla târif ettiğimizi tehditler savurarak söyleyenler bugün yine ortalıkta dolaşıyor, bâtıl Türkçü ideolojileriyle Türk gençlerinin dimağını ifsad etmeye çalışıyorlar.

LÜMPEN TÜRKÇÜLER TÜRK MEFHUMUNU YOZLAŞTIRIYOR

Türkiye, son elli yıldır Müslüman Türk irfanına yabancı ideolojilerin ve izm’lerin saldırısından kurtulmaya çalışırken, şimdi de “Türk” kelimesi üstünden Türk millet kimliğini yozlaştırmaya, başkalaştırmaya, dejenere etmeye çalışan ne olduğu bellisiz bir takım köksüz, lümpen, nefret aşılamaktan başka bir şey bilmeyen “Türkçü” dernekler, guruplar peyda olmaya başladı.

Bu gürûha ilmî, fikrî zeminleri olan dernek veya parti demek doğru değil. Türklüğü magazin ve spor kulüpleri mantalitesiyle temsil eden zararlı mahfiller demek lâzım.

Türklük çeşitleri gittikçe çoğalıyor. Irkçı ve İslâmsız Türkçülerin Ötüken Birliği Partisi, Tanrı Dağ Türkçüleri Derneği gibi Türklüğü ârızalı hâle getiren yirmiye yakın mahfil Hakk’a tapan Türk milleti kimliğine zarar veriyor.

İKİ SAFA AYRILACAK: HAKK’A TAPAN TÜRKLER… BÂTIL TÜRKÇÜLER…

Bu ülkede hâdim ve necip sıfatlarını haiz üst kimlik olan Türklük mefhumunun, lümpen, köksüz guruplar tarafından madara edilmesinin, önümüzdeki yıllarda hâkim kimlik olarak Türk ismi üzerinden kimlik çatışmaları çıkmasına ve kafa karışıklığına sebebiyet vereceği gayet açık.

Bu çatışma birçok Türkçü taraftar arasında cereyan edecek. Nihayetinde iki safa ayrılacaklar: Hakk’a tapan Türkler… Bâtıl Türkçüler.

Ulema, üdeba, urefa toplanıp Türk’ün İslâm’ı haiz millet vasfı taşıdığını, bin yıldır ırk ve kavim değil, Osmanlı devleti dağılınca, Müslüman bir üst kimlik olduğunu anlatarak, Türk kimliğini tescil etmeli.
—————————–
Ey azizan!
“İslâm’la kayıtlı milliyetçiliği Necip Fâzıl’da aramak” adlı bir önceki yazımızın ikinci ara başlığını aceleden “Türk Nesepte (ırkta) değil, sebepte yâni İslâm’da aranır” şeklinde yazmışız. Doğrusu “Türk, nesebte değil, sebepte yâni İslâm’da aranır” şeklindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir