Bre Muarızlarım! Size Bir Türk Anlatayım da Dinleyin

Bre Muarızlarım! Size Bir Türk Anlatayım da Dinleyin

Ey azizan!
Şahitsiniz ki, dört yıla yakındır muarızlarım Ömay, Cemay, Hunu ve yandaşlarının bu mazlum ve mazrur muharrire attıkları iftiraların, aleyhlerin haddi hesabı yok.

Müslümanlığımı beğenmeyip “Hükümetçi Müslüman” dediler. İslâmlaşmış Türklüğümü, içinde Müslüman olmayan sözde güçlü Türk (!) olarak gösterilen Cengizhan, Atilla vb. hükümdarlar, Hunlar, Atsız ve Ergenekon gibi unsurlar yok diye eksik buldular. Kendilerine “Türk”, fakire “siz Müslümanlar” diye hitap ettiler. “İslâmlaşmış Türk Milletindenim” dedim, “Hayır! Bu millettensin” dediler.

Hattâ “Büyük Türk düşmanı” ilân ederek sağa sola tezvirat yaptılar. Habervaktim’de yazdığım için akrabalarıma suç duyurusunda bulundular. Hâsılı, ilmin, izanın ve târihin kabul edemeyeceği ne kadar yafta varsa yapıştırmaya çalıştılar.

Sadede geleyim. Muarızlarım ve yandaşları, içini dolduramadıkları halde Türklük deyip dururlar. Onlara günümüzde bir Türk nasıl olurmuş göstermek istiyorum:

Desteksiz atıp tutan bre muarızlarım! Türk deyip durursunuz. Size bir Türk numunesini anlatayım da dinleyin.

İsmail Göktürk gibi Kuzey Türklüğünün meseleleri için Deşt-i Kıpçak’a, yâni Tataristan’ın başşehri Kazan’a gittiniz mi? (Deşt-i Kıpçak’ın geniş mânası, Hazar’ın batısı olan Kıpçak bölgesi bozkırı, çölü demektir).

Kazan Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nde yapılan “Kazanlı Âlimler Sempozyumu”nda Kuzey Müslüman Türklüğünün fikir önderlerinden İsmail Gaspıralı Bey hakkında tebliğ sundunuz mu? İsmail Gaspıralı Bey’in torunu Gülnâra Hanımefendi ile oturup merhum dedesini yâd ettiniz mi?

Mimarisiyle Kazan Türklerinin en büyük Câmii olan Kul Şerif Câmii’nde Kazanlı ve Türkiyeli Türkler olarak saf olup, tekbir ve salâvat-ı şerifelere eşlik ettiniz mi?

Tataristan Başmüftüsü ve üç kıtadan gelen Türk ûlema ile birlikte Kul Şerif Câmii Kütüphânesi’nde yapılan sohbet meclisine dahil oldunuz mu?

O güzide mekânda, câmie adı verilen Kul Şerif’in mübarek bir müderris ve mücâhid olduğunu, Korkunç İvan denilen 4.Vasili adlı Rus Çarı’nın Kazan’ı kuşatmasında son talebeleriyle birlikte çarpışarak şehid düştüğünü öğrenip kendinizden geçtiniz mi?

İsmail Göktürk gibi Kazan’da İdil (Volga) Irmağı kıyısındaki Bulgar Türk Hanlığının Merkezi’nde oturup Osmanlı Türk ecdadınızın eli ve yüreğinin nerelere uzandığını düşünüp “vay!” dediniz mi? Sahabeden Üzeyir Bin Câde hazretlerinin Kazan’da medfun olduğu kabrini ziyaret edip, Fâtiha okudunuz mu?

Son Kazan hanlarından Giray Han’ın eşi Süyümbike, yâni Sevim Hanım minaresine sarıldınız mı? Kocası Giray Han Ruslar tarafından öldürüldükten sonra esir alınan ve Kazanlıların gönlünde efsaneleşen mücahide Süyümbike Hanım’ın, ülkesinden esir olarak ayrılırken halkına söyledikleri anlatılınca hüzünlendiniz mi?

Kazan Irmağı, diğer adlarıyla Kazanka veya Kazansu’nun buz tutmuş suyuna dokundunuz mu? Kazan’da Türk ûlemasının giydiği Kazan kalpağını giyerek Türkiye’ye döndünüz mü?

İsmail Göktürk gibi üç kıtadan Türklerle musafaha edip, bire bir halleştiniz mi? Kırgızistan’a gidip hâlâ Müslümanlığını koruyan Isık Göl kenarında Türklerle Kur’ân tilaveti dinleyip, sonra çay içip, türkü söylediniz mi? Balasagun’a gidip Yusuf Has Hacip’in kabrini ziyaret ettiniz mi?

Sarı Saltuk derviş ve müridlerinin Müslümanlaştırdığı, yâni Türkleştirdiği mazlum Bosna’ya varıp, Balagay Tekkesi’nde diz çöktünüz mü? Mostar Köprüsü’nden Fâtih ecdâdınız gibi geçtiniz mi?

Saraybosna Gâzi Hüsrev Bey Câmii’nde ezan okudunuz mu? Aliya İzzet Begoviç ve askerlerinin kabri başında dua ettiniz mi? Srebrenitsa’da katledilenlerin ailelerine başsağlığı dileyip onlarla dertleştiniz mi?

Bosnalıların bayramı olan Ayvaz Dede Şenliğine katılıp ata bindiniz mi? Bosna Meşayih Meclisi’ni ziyaret ederek, onların Osmanlı Türk medhiyesini dinlediniz mi?

İsmail Göktürk gibi Halep’te, Şam’da Müslümanlarla ve Müslüman Türkmenlerle sohbet edip haldaş oldunuz mu? “Osmanlı Türkleri bizim büyüğümüzdür, dün olduğu gibi bugün de bizi Türkiye idare etsin isteriz” dendi mi gözlerinize bakılarak?

Bre muarızlar! Bunları yapmadıysanız “Türklük” üstüne daha ne konuşup durursunuz. İşte size teorik olmayan, gaye ve fikrini kuvveden fiile çıkarmış has bir Türk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.