BU GÜNKÜ KİTAP

İSLAM MEDENİYET TASAVVURU -2-
İNŞA MUHAFAZA TECDİT

İSLAM MEDENİYET TASAVVURU-2-İNŞA MUHAFAZA TECDİT

*Kitabın muhtevası
İnşa fikri, kurucu şahsiyet, inşa-muhafaza-tecdit safhaları ve benzeri mevzuları ihtiva etmektedir.
Medeniyet fikriyatının tatbikatına dair temel safhalara ve meselelere kuşbakışı bakan, meseleyi özet olarak ifade eden bir üsluba sahip. Sıfırın altına indiğimiz bir-iki asırdır, fikriyatımızdaki acziyetimize paralel inşa maharetimizdeki acziyetimizde en alt seviyeye düşmüş görünüyor. “İnşa fikri” olmadan, “Kurucu şahsiyet” yetişmeden yapılabilecek hiçbir şey yok.
Kitap tabii ki meseleleri halletmiyor, sadece meselelere bir giriş mahiyeti taşıyor. Ne var ki, bu meselelerin hiç gündeme gelmediği bir vasatta, sadece gündeme getirmek bile büyük bir iş gibi görünüyor.

***

Kitapların fiyatı 13.00 TL
Toptan (en az 10 adet) fiyatı 8.00 TL
Talep için müracaat NURİ YILDIZ
Telefon: 0530 696 93 04
Basılan kitaplar
1-İslam Medeniyet Tasavvuru-1-Terkip ve Tefekkür
2-İslam Medeniyet Tasavvuru-2-İnşa Muhafaza Tecdit
3-İslam Medeniyet Tasavvuru-3-Şehir ve Medeniyet
4-Medeniyetin Göç Vakti
5-Anlayış ve Tefekkür
6-Zaman Mekan Varoluş
7-Hilafet Dört Halife ve Devlet İdaresi
8-İslam Maarif Anlayışı-1-Temel Telakki
9-İslam Maarif Anlayışı-2-Ruhi-akli süreçler
10-İslam ve Teşkilat
11-Karz-ı Hasen Müessesesi
12-Fethullah Gülen’in Fikir Hilesi
13-Akl-ı Selimin Farkı
14-Akıl Nedir?
15-Aklın Teşekkül Süreci
16-Akıl İnşası-1-Nazariyat
17-Akıl İnşası-2-Tatbikat
18-Şahsiyet
19-Şahsiyet Olamamış Kişilik Tipleri
20-Zeka Şahsiyet Hayat
21-Dirayet ve Mukavemetin Ruhi Kaynakları
22-Dirayet Mukavemet Hayat
23-İhtilal
24-İhtilal Liderliği
25-İkinci Kurtuluş Savaşları Çağı
26-Değişim Süreçlerinin Tabiatı
27-Batı Çöküyor
28-Filistin Davası ve Büyük İsyan
29-İslam Birliğinin İçtimai Altyapısı
30-Büyük Kavga
31-Türkiye Kendisiyle Hesaplaşıyor
32-Türkiye Yol Ayrımında
33-Düşünce ve Siyasetin Seviyesizliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.