“BÜYÜKLERE” SORULAR-16-BİRİNCİ KISIM, ON ÜÇÜNCÜ SORU

“BÜYÜKLERE” SORULAR-16-BİRİNCİ KISIM ON ÜÇÜNCÜ SORU
SORU
13-Zaman mefhumunun hakikatini arayacağımız yer, varlık-yokluk deveranı mıdır? Ruhun zaman üstü varlık olduğu da hatırlanırsa, zaman, ruhun dışında akan bir oluş amili midir?
SORUNUN AÇIKLAMASI
Zaman meselesini anlamamız gerekiyor, her ne kadar anlaşılabilirse o kadar anlamalıyız. Zaman denen sır deposu, “idrak” faaliyetinin zirvelerindendir, fikir ve ilim adamları, zaman mefhumunu ve mevzuunu anlamadan hayatlarına nasıl devam ediyorlar? Zamanı anlamadan neyi anlamış olabiliriz ki? Zamanı anlamadan, bir şeyleri anladığı iddiası ne kadar ham ve çiğ bir tavırdır?
Zamanı anlamayan fikir adamlarının çevrelerine caka satmaları, farenin, ormanda aslan edalarıyla dolaşmasına benziyor. Neden kimse zaman meselesi üzerinde durmuyor?
*
Her şeyde bir deveran var, her şeyde bir ritim var. Mütemadiyen bir daire tamamlanıyor, aynı daireymiş gibi geliyor ama her defasında farklı bir daire tamamlanıyor. Birinin tamamlanması başka birinin başlamasıdır. Kesintisiz bir deveran, kesintisiz bir daire, kesintisiz bir ritimdir gidiyor. Tik tak… Tik tak… Bu sadece saat sesi değil, varlığın tamamında bir ritim… Bazıları sesli bazıları sessiz…
Ritmin kaynağı da mı varlık-yokluk deveranına kadar iniyor? En derindeki ritim, zamanın mekana teması mıdır? Zaman mekana ritmik şekilde mi vuruyor? Nedir bu bitmez tükenmez ritim?
*
Zamanın bazen içimizde aktığını hissediyoruz, bazen de dışımızda… Her ikisi de gerçekmiş gibi geliyor, nasıl oluyor bu? İkisi de gerçek olabilir mi? İki hal de gerçekse, bedenimizle zamanın içinde, ruhumuzla dışında mıyız? Ruh varlık-yokluk deveranının dışındaysa, “yokluk deminde” zaman dışı (üstü) hali ruh marifetiyle farkediyoruz da ondan mı zamanı dışımızda hissediyoruz? “Varlık” deminde bedenimizle zamanın içine giriyoruz da ondan dolayı mı zamanı içimizde hissediyoruz?
Öyle ya da böyle, varlık-yokluk deveranının zaman ile yakın bir ilgisi olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.