15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır

15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır

15 Temmuz, Millî Mücadele ruhuyla bombalara karşı bayraklarla sokakları tutan, iman dolu göğsüyle tanklara karşı duran Müslüman Türk milletinin gözü dönmüş darbeci generalleri mağlûp edişidir. Tarih, bu şanlı müdafaayı böyle yazacak.

15 Temmuz, Türk Ülkesi’ni içeriden ve dışarıdan ele geçirmeye kalkışan hainlere karşı, “Öz yurdumda garip, öz vatanımda parya olmayacağım” nârâsının atıldığı gündü.

Zaman, omuz omuza verme zamanıydı. Necip millet direniş ve diriliş ruhunu gösterdi o gece. Meydanlara akın eden millet çocukları tankların önüne yattılar, “Bizi ezip geçmeden bu ülkede darbe yapamazsınız” dediler.
Okumaya devam et

FİKİR KADRO HAREKET DERGİSİ 4. SAYI FİHRİSTİ

Fikir Kadro Hareket Dergisi 4. sayısı çıktı. Abonelerimizin mail adresine 16.06.2017 tarihinden itibaren gönderilecektir. Dergimizi isteyenler, mail adreslerini, arkadaşımız ALİHAN HAYDAR’ın şu adresine gönderebilirler; alihanhaydar@gmail.com

FİHRİST

Takdim Alihan HAYDAR
Lider ve halk Haki DEMİR
Cemiyet inşasında lider Prof. Dr. Veysel ASLANTAŞ
Mit raporu; “Tüm cemaatleri kontrol altına alın” Halit BURSALI
Lider-halk ilişkisi A. Bülent CİVAN
Lider-itimat-felaket denklemi Ünal YILMAZ
Halkın lidere ihtiyacı var Ayhan KARATAY
Liderin halka karşı vazife ve mesuliyetleri Cahit KARADEMİR
Liderin halkı değiştirme vazifesi Celalettin TÜRKİSTAN
Liderin halkı geliştirme vazifesi Ekrem AKINCI
Lider olmadığında halk harekete geçmez Necip Fazıl TOPRAK
Lider halkın hareket kaynağıdır İbrahim SANCAK
Lider, vahdetin tek şahsiyetteki tecellisidir Nurettin SARAYLI
Lider halkın toplu hareketini mümkün kılar Ebubekir Sıddık KARATAŞ
Halk liderle hamle ve hareket istidadı kazanır Ahmet Kamil TUNCER
Lider halkın itimat ve itibar kaynağıdır Hamza KAHRAMAN
Lider halkın gözünde meşruiyet kaynağıdır Ramazan KARTAL
Halk takip merkezi Ahmet SELÇUKİ
Teşkilat içi istihbarat servisi Ahmet SELÇUKİ