Kategori arşivi: FİKİRTEKNESİ KÜLLİYATI

ZAMAN MEKAN VAROLUŞ (GÜNÜN KİTABI)

ZAMAN MEKAN VAROLUŞ
Zaman, mekan ve varoluş, varlık telakkisinin temel meseleleri. Felsefi dille ontoloji, irfan diliyle tekevvünat denilebilecek, bir taraftan tevhid ile ilgili, diğer taraftan tecrit ve terkip ile ilgili büyük bahis… Bu meselelerle ilgilenmek, aynı zamanda tefekkür rüştünü ispat iddiasıdır. Temel meselelere kadar ulaşmayan tefekkür, büyük terkibi anlama gayreti göstermeyen tefekkür cehdi, hakikat kaygısını, terkibin en üst seviyesinde ve hacminde yaşamayan bir akıl, fikir rüştünü ispat lüzumundan haberdar bile değildir.

20141107_162503
_______________________________
Kitapların fiyatı 13.00 TL
Toptan (en az 10 adet) fiyatı 8.00 TL
Talep için müracaat NURİ YILDIZ
Telefon: 0530 696 93 04
E-mail: hacinuriyildiz@hotmail.com
__________________
Banka Hesap Numarası:
Halk bankası K.Maraş merkez şubesi
TR 61 0001 2009 4720 0001 0304 75
________________________________
Basılan kitaplar
1-İslam Medeniyet Tasavvuru-1-Terkip ve Tefekkür
2-İslam Medeniyet Tasavvuru-2-İnşa Muhafaza Tecdit
3-İslam Medeniyet Tasavvuru-3-Şehir ve Medeniyet
4-Medeniyetin Göç Vakti
5-Anlayış ve Tefekkür
6-Zaman Mekan Varoluş
ZAMAN MEKAN VAROLUŞ (GÜNÜN KİTABI) yazısına devam et

GÜNÜN KİTABI

İSLAM MEDENİYET TASAVVURU-3-
ŞEHİR VE MEDENİYET

*Kitabın muhtevası
Medeniyet tasavvuru ile şehir arasındaki münasebetin tetkik edildiği eser, medeniyet şehrinin kurulamaması halinde medeniyetin inşa edilemeyeceğini izah etmeye çalışıyor.
Şehir, bir taraftan medeniyetin pilot tatbikat hacmi ve şeklidir diğer taraftan da aslında devletin pilot uygulamasıdır.
Herhangi bir fikir, kendi şehrini kuramıyorsa, medeniyet iddiasında bulunamaz, bulunursa komik duruma düşer.

İSLAM MEDENİYET TASAVVURU-3-ŞEHİR VE MEDENİYET

_______________________________
Kitapların fiyatı 13.00 TL
Toptan (en az 10 adet) fiyatı 8.00 TL
Talep için müracaat NURİ YILDIZ
Telefon: 0530 696 93 04
E-mail: hacinuriyildiz@hotmail.com
_____________________
Banka Hesap Numarası:
Halk bankası K.Maraş merkez şubesi
TR 61 0001 2009 4720 0001 0304 75
________________________________

Basılan kitaplar
1-İslam Medeniyet Tasavvuru-1-Terkip ve Tefekkür
2-İslam Medeniyet Tasavvuru-2-İnşa Muhafaza Tecdit
3-İslam Medeniyet Tasavvuru-3-Şehir ve Medeniyet
GÜNÜN KİTABI yazısına devam et

BU GÜNKÜ KİTAP

İSLAM MEDENİYET TASAVVURU -2-
İNŞA MUHAFAZA TECDİT

İSLAM MEDENİYET TASAVVURU-2-İNŞA MUHAFAZA TECDİT

*Kitabın muhtevası
İnşa fikri, kurucu şahsiyet, inşa-muhafaza-tecdit safhaları ve benzeri mevzuları ihtiva etmektedir.
Medeniyet fikriyatının tatbikatına dair temel safhalara ve meselelere kuşbakışı bakan, meseleyi özet olarak ifade eden bir üsluba sahip. Sıfırın altına indiğimiz bir-iki asırdır, fikriyatımızdaki acziyetimize paralel inşa maharetimizdeki acziyetimizde en alt seviyeye düşmüş görünüyor. “İnşa fikri” olmadan, “Kurucu şahsiyet” yetişmeden yapılabilecek hiçbir şey yok.
Kitap tabii ki meseleleri halletmiyor, sadece meselelere bir giriş mahiyeti taşıyor. Ne var ki, bu meselelerin hiç gündeme gelmediği bir vasatta, sadece gündeme getirmek bile büyük bir iş gibi görünüyor.

***
BU GÜNKÜ KİTAP yazısına devam et

FİKİRTEKNESİ KÜLLİYATINDAN 33 ADET KİTAP BASILDI

FİKİRTEKNESİ KÜLLİYATINDAN 33 ADET KİTAP BASILDI
Külliyatın 33 adedi basıldı, okuyucuya ulaşacak noktaya geldi. Olağanüstü bir çalışma neticesinde, çok kısa bir sürede 33 adet kitabı okuyucuya ulaştıracak safhaya getirdik. Yaptığımız işe biz bile şaşırdık.
Allah Azze ve Celle’nin yardımı, dostların fedakarca katkıları sayesinde “Fikirteknesi Külliyatı”nın yaklaşık üçte birine tekabül eden 33 adet kitabı okuyucuya arz ediyoruz.
Basılan kitapların listesi yazımızın sonuna eklendi. Talepte bulunmak isteyenler tamamını talep edebilirler. Sitede her gün bir kitabı, kapağı ile birlikte tanıtacağız.

İSLAM MEDENİYET TASAVVURU -1-
TERKİP VE TEFEKKÜR

image

Kitapların fiyatı 13.00 TL
Toptan (en az 10 adet) fiyatı 8.00 TL
Talep için müracaat NURİ YILDIZ
Telefon: 0530 696 93 04
Basılan kitaplar
1-İslam Medeniyet Tasavvuru-1-Terkip ve Tefekkür
2-İslam Medeniyet Tasavvuru-2-İnşa Muhafaza Tecdit
3-İslam Medeniyet Tasavvuru-3-Şehir ve Medeniyet
4-Medeniyetin Göç Vakti
5-Anlayış ve Tefekkür
6-Zaman Mekan Varoluş
7-Hilafet Dört Halife ve Devlet İdaresi
8-İslam Maarif Anlayışı-1-Temel Telakki
9-İslam Maarif Anlayışı-2-Ruhi-akli süreçler
10-İslam ve Teşkilat
11-Karz-ı Hasen Müessesesi
12-Fethullah Gülen’in Fikir Hilesi
13-Akl-ı Selimin Farkı
14-Akıl Nedir?
15-Aklın Teşekkül Süreci
16-Akıl İnşası-1-Nazariyat
17-Akıl İnşası-2-Tatbikat
18-Şahsiyet
19-Şahsiyet Olamamış Kişilik Tipleri
20-Zeka Şahsiyet Hayat
21-Dirayet ve Mukavemetin Ruhi Kaynakları
22-Dirayet Mukavemet Hayat
23-İhtilal
24-İhtilal Liderliği
25-İkinci Kurtuluş Savaşları Çağı
26-Değişim Süreçlerinin Tabiatı
27-Batı Çöküyor
28-Filistin Davası ve Büyük İsyan
29-İslam Birliğinin İçtimai Altyapısı
30-Büyük Kavga
31-Türkiye Kendisiyle Hesaplaşıyor
32-Türkiye Yol Ayrımında
33-Düşünce ve Siyasetin Seviyesizliği