CEMAAT GÜNLÜKLERİ-(18.02.2014)-EKREM BEY HASAN SABBAH’IN SUÇU NEYDİ?

CEMAAT GÜNLÜKLERİ-(18.02.2014)-EKREM BEY, HASAN SABBAH’IN SUÇU NEYDİ?

Ekrem Dumanlı, son zamanlarda sürekli Fethullah Gülen’in şahsını merkeze alan yazılar yazıyor. Son iki yazısı (dün ve bugünkü) tamamen Fethullah Gülen’in şahsı etrafında örülen bir kompozisyondur. Tüm mevzileriyle sürekli ağırlaşan bir savaşın içinde sadece Fethullah Gülen’in şahsıyla ilgili yazmasının sebebi nedir? Çünkü tüm mevziler sapır sapır dökülüyor, teslim oluyor, çökertiliyor, hiçbir mevzide dayanamıyorlar. Ekrem Dumanlı, savaşın kazanılamayacağı anlaşıldığı için, “karargahı” ve orada mukim olan başkomutanı yani Fethullah Gülen’i koruma derdine düştü.

Ekrem Dumanlı, karargahı (ve komutanı) korumak için İslam tarihine ve mümtaz şahsiyetlerin hayatlarına müracaat ediyor. Bugünkü (18.02.2014) yazısının başlığı, “Dört İmamın Suçu Neydi?”. Mezhep imamlarımızın (müçtehid imamlarımızın) maruz kaldığı zulmü anlatıp, oradan ihanet şebekesinin başkomutanı için malzeme devşiriyor. Mezhep imamlarımızı misal vererek, ihanet şebekesinin başimamını onların seviyesinde göstermeye çalışıyor.

Orta zeka sahiplerinin “zekice” davranma çabaları çok komik kaçıyor. Zeka, taklit edilebilir bir “kuvve” değil, varsa vardır, yoksa yoktur.

Madem konumuz tarih, Fethullah Gülen’e uyan birkaç tarihi misali hatırlatalım. Şeyh Bedrettin, Hasan Sabbah ila ahir… Hasan Sabbah’ı araştırmış kişiler bilir ki, müthiş bir bilgi deposudur, devrinin sayılı bilgin ve zahididir. Bilgin diyoruz, zira İslam ıstılah haritasında “alim” olmak bilgi miktarıyla ilgili değildir. Kaldı ki Hasan Sabbah’ın “zühd” derecesi Fethullah Gülen’den çok daha ileridir.

Şeyh Bedrettin, Simavna kadısıdır ve hem fakihtir, hem mütefekkir. Sahip olduğu bilgi miktarı, malik olduğu idrak derinliği Fethullah Gülen’den çok daha ileri olmasına rağmen “yoldan çıkmasına” mani olmamıştır. Çıkarıldığı Şeriat mahkemesinde, işlediği suçun cezasının ne olduğu kendine sorulmuş, cezasının idam olduğunu kendisi söylemiştir. Yani bu derecede fakihtir. Kendisi hakkında kendisinin verdiği ceza infaz olunmuştur.
Şeyh Bedrettin, kendi suçunun cezasını kendisi tayin edecek kadar fakih ve bir o kadar da ilim namusuna sahip biriydi. Fethullah Gülen, kendi suçunun cezasını tayin eder mi? Ekrem Dumanlı’ya göre Fethullah Gülen hiçbir suç işlemiş değildir, apaçık ihanetine karşı, onu tenkit edenler suç işlemektedir.

Hasan Sabbah, sahip olduğu ilmi (yani bilgiyi) ve yaşadığı zühdü, Müslümanlara karşı “hançer” haline getirmiş ve suikast şebekesi kurmuştur. Fethullah Gülen de, sahip olduğu bilgi (ilim değil) ile ihanet örgütü kurmuş, Müslümanlar arasında fitne ve dehşet salmak için harekete geçmiştir.

Ekrem Dumanlı, panik halinde karargahını koruma içgüdüsüyle (akl-ı selimle değil) hareket ediyor. İslam tarihinin mümtaz şahsiyetlerini misal vererek, Fethullah Gülen’i onlarla denkleştiremezsiniz, eşleştiremezsiniz, benzeştiremezsiniz. Mesele tarihse, Hasan Sabbah’a buyurun…

Ekrem Dumanlı, dört mezhep imamının hayatını, yaşadıkları zulmü anlatırken, bir taraftan Fethullah Gülen’i onların seviyesine çıkarma gayretinde diğer taraftan da Erdoğan’ı, imamlarımıza zulmeden zalimlerin derekesine indirme çabasında. Hala, sahip oldukları orta zeka ile kendilerini en zeki, muhataplarını da ahmak yerine koymak gibi bir “ahmaklık” içinde debeleniyorlar.

Ekrem Dumanlı, mezhep imamlarının eserleriyle yaşamaya devam ettiğini ve hayırla yadedildiğini ifade ediyor ve onlara zulmedenlerin ise… Lanetle anıldıklarını söylemeye getiriyor ki doğrudur. Ama unuttuğu şey şu; Hasan Sabbah da lanetle anılıyor ama onun suikast düzenlediği Nizam-ı Mülk hayırla yadediliyor.

Ekrem Dumanlı, Fethullah Gülen’in açtığı savaşın medya ayağını yönetecek kadar zeki ve donanımlı değil, bu sebeple de patinaj yapıyor, komik durumlara düşüyor ve panikliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.