CERN DENEYİ, HİGGS BOZONU VE İRFAN DAVAMIZ

CERN DENEYİ, HİGGS BOZONU VE İRFAN DAVAMIZ
Cern’de bir deney yapıldı, bilim adamları higgs bozonunu “büyük ihtimalle” bulduklarını lakin elde ettikleri verileri bir müddet değerlendirmek durumunda olduklarını açıkladılar. Sadece deney bile fizik biliminin ulaştığı noktayı göstermek bakımından müthiş… Müthiş olan bir şey daha var ki, Müslüman fikir ve ilim adamlarının tavrı…
Vaka kamuoyuna açıklandığından beri takip ediyorum, Müslüman fikir ve ilim adamları konuya ilginç bir ilgisizlik içinde. Gazetelerimiz, konu hakkında ciddi bir makale yayınlamadılar. Bazı yazarlarımız konu ile dolaylı ilgisi olan yazılar yayınladılar, bu yazılarında ise bazıları “savunma psikolojisi” sergiliyor, bazıları ise iman için bunlara gerek olmadığını söylüyorlar. Oysa ilim öncelikle “bizatihi” kıymetlidir. Higgs bozonunun gerçekten bulunması halinde, Allah’ın varlığına mı, (haşa) yokluğuna mı işaret olduğu konusu ayrı bir mesele. Gerçekte böyle bir atom altı parçacık varsa ve bulunduysa (veya ileride bulunursa), bu, başlı başına önemlidir. Neye delalet ettiği konusundan bağımsız olarak önemlidir. Bununla ilgilenmemek, ilimle ilgilenmemek anlamına gelmez mi?
Higgs bozonunun keşfedildiği konusu ile ilgilenmemek, iki sebeple mümkün olabilir. Birincisi, ihtisas gerektiren bir alan olduğu için, o alanda bilgisi, anlayışı ve ihtisası olmadığı için alakasız kalınabilir ki bu sebep normal ve geçerli olandır. İkincisi ise bir şekilde onu önemsememektir, önemsememeyi ise birçok sebeple izah etmek kabil olabilir ki bu yaklaşım problemlidir. Yıllardır bilim ve teknolojide geri kalmamızın sebeplerini araştırıyorduk, batılıların higgs bozonunu keşfetmesi, bizim de geri kalma sebebimizi keşfetmemize vesile oldu. Higgs bozonu konusuna gösterilen ilgiye bakınca, imanından tereddüt etmeyenlerin ihtiyaç duymadığını, imanından tereddüt edenlerin de korkularından alaka duymadıklarını görmüş olmadık mı? Üçüncü ihtimal nedir? Her iki ihtimalde de bilime ilgisiz kalıyorsak, bilim ve teknolojide geri kalmamızın sebebini artık anlamış olmalıyız.
*
Konu hakkında, hikmet meselesiyle harmanlayarak iki yazar makale yayınladı, ikisinin de sitemiz (www.fikirteknesi.com) yazarı olması, bizim için büyük şeref. Haki Demir ve İbrahim Sancak… Haki Demir’in “Higgs Bozonu Ekseninde Felsefe ve Hikmete Yeni Bakış” başlıklı yazısıyla, İbrahim Sancak’ın “Higgs Bozonu Etrafındaki Düşünce Harmanı” başlıklı yazıları… İslamcı camiada konu ile ilgili yazı yazılmadığı ve yayınlanmadığı için olmalı ki, bu iki yazı, sitemizde son birkaç günde en çok okunan yazı oldu.
Her iki yazı da, batılıların elinde ilerleyen fizik bilimine karşı “ezik bir psikoloji” örneği göstermiyor aksine hem felsefeye, hem hikmete vakıf, fizik bilimini de bilen insanların kaleminden çıktığı intibaını veriyor. Bu bakımdan, hem meseleyi kendi merkezinde değerlendirme kavrayışı, hem de hikmet penceresinden görebilme derinliği açıkça belli oluyor. Daha da ötesine gidiyor ve hikmetin, fizik biliminin bu gün ulaştığı seviyeye asırlar önce ulaştığını tespit ediyor. Bu nokta çok önemli değil mi? İslam irfanının farklı dil ve üsluba sahip olmasından dolayı, hikmet ile fizik biliminin ulaştığı seviyeleri mukayese edemeyecek kadar sığ bir iklimde, bu iki yazarın yazısı “kutup yıldızı” gibi parlamıyor mu? Bu yazıların muhafazakar gazetelerde manşetten yayınlanması gerekiyordu, alakasızlığın bu kadarına da pes…
Müslümanların zihni evrenleri, bilim ve teknolojide, batı ile bizim aramızda birkaç asır olduğu şeklinde yerleşmiş halde. Batının bizden birkaç asır önde olduğuna inanan Müslüman fikir ve ilim adamlarıyla nereye kadar gidebiliriz. Oysa Haki bey ve İbrahim beyin yazılarında açıkça ortaya konulduğu üzere, bilimde İslam irfanı asırlarca önde, geride olduğu alan, bunu “gerçekleştirmek” yani teknolojisini inşa etmek. İslam irfan ve hikmetine yabancılaşmış Müslüman aydınların bunu anlaması mümkün değil. Bir tarafa baktığımda ümidim dağları aşıyor, diğer tarafa baktığımda ümitsizliğim ruhumu yakıyor.
Sitemizin (www.fikirteknesi.com) farkı her gün açıkça ortaya çıkıyor. Fikirteknesi’ni takip etmek, İslami düşünce için önemli bir parametre haline geliyor. Gerçekten birkaç yıl içinde benzer siteler içinde ayrı bir yer edindi. Özellikle temel meselelere temas etmek bakımından aynı seviyede bir site yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.