Darbeci generaller omuzundan akıllı olur

Darbeci generaller omuzundan akıllı olur

Darbeci generallerin gücü omuzlarında, yâni apoletlerindedir. Omuzlarındaki yıldız sayısınca şenî akıl ve güçleri artar, şapkalarındaki kokartların büyüklüğünce buyurganlık ve zorbalıkları genişler.

Şuur altlarında “rütbem ve ben” var. Omuzlarındaki apolet benlikleriyle aynileşip, egolarına ve iktidar arzularına hâkim oluyor. Rütbe ve egoları birleşerek dürtülerini, iç isteklerini, tutkularını içine alan darbeci bir canavara dönüşüyor. Akılları selim ve temyiz edici akıl olmaktan çıkarak, beyinden değil, omuzdan neşet eden, yâni apoletin emrine giren hasta bir akıl hâline geliyor.

15 Temmuz darbesinde görüldüğü üzere bu ülkede bir kısım generaller omuzlarından akıl almaya devam ediyorlar. Kendi millet meclisini ve polis okullarını bombalatan sosyal darvinist mantık ancak omuzundan akıllı darbeci generallerde olur.

Bu güruhun düşmanı PKK değil, seçimle iktidara gelen hükümetler ve oy veren millettir. Oysa iyi bir general milletiyle dost ve barışıktır. Düşmanlarla, terör örgütleriyle savaşır, ülkesini asayişe erdirir.

Devletin ve milletin memuru, yâni üst rütbeli bir subay olmadıklarını, milletin üstünde imtiyazlı üstün insan olduklarını söylüyorlar darbeci generaller? Millet onların tebaası, devlet de mülküdür.
Ârif milletimizin nezdinde ise darbeci generaller âlim ve ârif zatlar gibi milleti millet yapan, insanımızı inşâ eden bir zümre değildirler.

“Darbeler Müdahaleler ve Siyasi Sistem” kitabının yazarı D. Mehmet Doğan’a göre darbeci generallerin temel özelliği bütün zekâ ve enerjilerini “irtica” üzerine hamlederek general olmalarıdır. “Hele Yemen’i bilmeyen, Yemen Türküsünü makamıyla hatasız okuyamayan üniformalılar… Onların değil orduda, bu yurtta yerleri yok. (…) Birileri (çok yıldızlı general olmak isteyenler) halka karşı mücadele ederek yıllarca omuzlarını doldurdular.”

APOLET BAĞIMLISI EROİN BAĞIMLISINDAN DAHA TEKHLİKELİ

Mahkemece suçunun sabitliği daha anlaşılmadan ve 18 yaşını doldurmamış olmasına rağmen yaşı büyütülerek idam edilen masum genç hakkında “asmayalım da besleyelim mi? sözü omuzunda akıllı, yâni rütbesine psikopatik şekilde bağımlı darbeci bir generale aittir.

Darbenin yapılabilmesi için binlerce insanın kontrgerilla eliyle faili meçhul cinayetlere kurban gitmesini ve sağ-sol çatışmasında öldürülmesini ancak omuzundan bağımlı paranoyak bir darbeci general isteyebilir.

Bu elim hâdiseler için “ihtilâl (darbe mânasında kullanıyor) şartlarının olgunlaşması için gerekliydi” sözünü omuzundan akıllı darbeperest bir generalden başka kim söyleyebilir?

Öyle ki, birkaç misalini verdiğimiz apolet bağımlılığı eroin bağımlılığından daha tehlikeli. Omuzdan düşünüp akıl etmenin akl-ı selimle akılla hiçbir rabıtası yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir