DARBECİ GENERALLERİN SOY AĞACI

Darbeci generallerin soy ağacı

Generallerin ilk ceddi Kartacalı Hannibal’dir. Batı’nın “Tanrılaşmış” generallerinden Patton, Goltz, Mc. Arthur, Montgomery, Rommel, Mao Çin’inde Sun Tzu, diyar-ı Rum’da Sarı Kamalov’un portreleri darbeci generallerinin hayâllerini süsler.

Bir generalin bütün hayâli en büyük general olmaktır. En çok da Fransız generali Napolyon’a hayrandırlar.

Generallere göre dünyada önce general vardı, sonra diğer insanlar meydana geldi. General Batı medeniyetinin bir ürünüdür. Meslekleri insan kıyıcılığı ve despotluktur.

“Çağdaş uygarlık seviyesi” yükseldikçe en gözde meslek hâline geldi ve yüceltilmiş bir tiranlığa dönüştü. Bütün darbeci generaller birbirine benzer, birbirini taklit ederler.

ÜLKELERİ GENERALLER BÖLER VE PAYLAŞTIRIR

Ülkeleri generaller böler ve paylaştırırlar. Sınırları onlar çizer ve bozarlar. Bir general sözüdür: “Savaşlar ancak ölenler gömülüp unutulduğunda kazanılır.” Yâni insanların bazıları savaşlarda sırası gelince ölmelidir. Hayatta kalanlar en iyi askerlerdir.
Demek ki, kimimizin çocukları, kimimizin eşleri, kimimizin babalarının savaşta ölmelerinin generallerin yanında hiç de anlamlı bir hâtırası ve önemi yokmuş.
Darbeci generaller zeki olurlar, akil olamazlar. Oysa zekânın iyi bir meziyet olmadığını söylüyor bilge kişiler. Egemenlik arzuları üzerine inşa edilmiş cellatlığın en üst seviyedeki adıdır generallik. Kalbe ve merhamete muhalif bir meslektir, savaşları yönetme sanatıdır.
Onların aşkı savaştır. “Savaş barıştır, özgürlük köleliktir.” Bütün arzu ve hayâlleri imha, egemenlik, ülkeler zapt etmek ve iktidardır. Alman General Goltz’da böyle söylüyor:

“Savaş insanlığa alabildiğine geniş teknik ve bilim kapıları açar, ulusların yeteneklerini harekete geçiren ve onlara parlak gelecekler vaat eden, dünyanın henüz dokunulmamış enerji kaynaklarını gün ışığına çıkaran bir çeşit silahlı politikadan başka bir şey değildir.”
Erich Fromm “Özgürlükten Kaçış” kitabında modern çağdaki savaşlara toplumda birikmiş saldırganlık değil, askerî ve siyasî seçkinlerin başka bir hedefe ulaşmak için gösterdikleri “araçsal” saldırganlıklar sebep olmuştur, diyor.
Bu soy ve genden dolayıdır ki darbeci generaller insanlığın savaşlarla düzeleceğine inanırlar. Rüyaları hep savaş ve düşman üstünedir. Savaşlar ve darbeler olmasaydı generaller ne işe yarardı?

—————————————–
MEDENİYET DERGİSİ TERKİP VE İNŞÂ 18. SAYISINA ULAŞTI

Şehr-i Maraş’ta, Fikir Teknesi Yayınları’nın kurucusu Haki Demir’in sahipliği ve Yayın Müdürlüğünde çıkan Terkip ve İnşâ dergisi Eylül 2016 / 18. sayısıyla okuyucunun huzuruna çıktı. Bütün görevi yalnızca İslâm medeniyet fikri üstüne dosyalar yapmak ve fikir tâlimi yaptırmak olan “Terkip ve İnşâ”, iki asırdır üzerinde fikir yürütülen, târif edilmeye çalışılan, fakat bir türlü efradını câmi, ağyarını mâni bir târif ve istikâmet tutturulamayan medeniyet anlayışımızı ihya etme gayreti içindedir.

Bu sayısında kitap çapında bir mevzu olan, kesinlikle okullarda ders olarak okutulması gereken ve her Müslümanın faydalanacağı “TEDRİSAT SÜREÇLERİ” dosyasını okuyoruz. Bu sayının mündericatı şöyle:

Takdim / Editör
Ruhi safhalar ve süreçler / Haki DEMİR
İnsan bahsinin hakikati, ruh… / İbrahim SANCAK
Ruh-beden beraberliğinin tedrisat süreçle-rine tesiri / Ramazan KARTAL
Ruhi süreçlerin tedrisat süreçlerini tayini / Nurettin SARAYLI
Tedrisat süreci olarak tefekkür ve salih amel / Ebubekir Sıddık KARATAŞ
İnsan fikri ve salih amel / A. Bülent CİVAN
Zihni süreçlerin umumi haritası / Hamza KAHRAMAN
Ezberleme / Faruk ADİL
Öğrenme / Osman GAZNELİ
İdrak / Abdullah TATLI
Tecrit / Ahmet Muhtar TURAN
Keşif / Fatih Mehmet KAYA
Terkip / Ahmet Kamil TUNCER
İnşa / Alihan HAYDAR
Tatbik / Mustafa KARAŞAHİN
Doğu hüzün ve din, batı haz ve ten / Ahmet Doğan İLBEY
Evliliğin ruhi ve zihni süreçlere tesiri Selahattin ADANALI
Ruhi safhada talim bahsi / İktibas
—————————
Haki Demir, “Hilafet Dört Halife ve Devlet İdaresi” kitabını “online e-kitap” kitap olarak yeniden tanzim etmiş ve Terkip ve İnşa dergisiyle internet ortamında okuyucuyla paylaşmış.

Beyan ettiğine göre, bundan böyle her ay dergi ile birlikte ek olarak Fikir Teknesi Yayınları’nın yayınladığı yüzden fazla kağıt baskılı kitaplarından birini “online e-kitap” olarak okuyuculara gönderecek.

“Hilafet”, “Hz. Ebubekir (ra)”, “Hz. Ömer (ra)”, “Hz. Osman (ra)”, “Hz. Ali (ra)”, “Hz. Hasan (ra)”, “Hz. Hüseyin (ra)”, “Hilafet Dört Halife ve Devlet İdaresi” mevzu başlıklarıyla öğretici bir kitap olan “Dört Halife ve Devlet İdaresi” İslâm tarihinin bu dönemini okumak, öğrenmek isteyenler için son derece cazip kitap.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir