DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI-9-DEĞİŞİMİ İKTİDARDA YÖNETMEK

DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİN TABİATI-9-DEĞİŞİMİ İKTİDARDA YÖNETMEK
Siyasi iktidarı seçim veya halk ihtilali yoluyla ele geçirmek, halkta değişim arzu ve ihtiyacının “büyük patlamalar” halinde ortaya çıktığını gösterir. Bu noktaya gelen halk için hayatın ve altyapısının değişme zamanı gelmiş, değişim süreci başlamış demektir.
Son birkaç asırdır hayatın altyapısı, malzemeleri, kuralları batı tarafından üretildi. Buna paralel olarak son iki asırdır dünya (sadece Müslümanlar değil) hızlı şekilde Batılılaştı, değişimin yönü batıydı. Batının felsefesi, bilimi, kültürü ile örülen insan ve hayat anlayışının ürettiği altyapı, insanı da hayatı da uzun zaman taşıyamazdı. Bu güne kadar gelmiş olması ise dünyada başka tefekkür ve kültür havzasının kalmamasıydı. Artık batının ürettiği hayat ve hayat altyapısı çürüdü, çöktü, hızla yıkılıyor. Bu vasatta Müslüman siyasi hareketleri, partileri, cemaatleri iktidara getiren halklar, her biri kendi mahalli şartlarına tabi ve farklı nispette değişim ihtiyacına sahip olarak, mevcut hayatı ve altyapıyı değiştirmesini talep ediyor. Sadece bu durum bile “tarihi” bir eşikte bulunduğumuz, tarihi bir fırsata sahip olduğumuzu göstermeye kafidir.
*
Büyük altüst oluşların (bazı ülkelerde büyük isyanların) neticesinde iktidara gelen İslami hareketler, ümit ederiz ki halktaki değişim ihtiyacını, talebini, yönünü doğru teşhis etmişlerdir. Büyük isyanın kaotik ikliminde inisiyatifi ele geçirebilmeleri ciddi bir basiret alametidir muhakkak lakin mesele bundan ibaret görülmemeli. Tarihi fırsatın ve tarihi çapta değişim sürecinin ortasında bulunduğumuz bu gün, içtimai değişim süreçlerini, değişimin merhalelerini, değişimin kaynaklarını, özellikle de değişim hızını doğru anlamak zorundayız. Aksi takdirde elde ettiğimiz imkanları, sahip olduğumuz şartları, önümüze gelen tarihi fırsatı doğru kullanamamak gibi bir hataya düşeriz ki, Allah muhafaza birkaç asır daha kendimize gelemeyebiliriz.
*
İslam’ın tatbiki için halkların hazır hale getirilmesi gerekiyor. İslam’ın tatbikatını, Faşist, Kemalist, Komünistler gibi silah zoruyla yapmak, en hafif tabirle ferasetsizliktir. İslam devleti de maddi güç kullanır tabii ki fakat İslam devletinin başka devlet ve siyaset sistemlerinden farkı sadece hukukun muhtevası (yani Şeriat hukuku) değildir, farklılığı bundan ibaret görmek ve beşeri hukuk sistemlerini ilga ederek Şeriat-ı Garra’yı tatbik etmekle iktifa etmek, İslam’ın topyekun tatbikatı değil de bir kısmını (sadece hukukunu) tatbik etmek cihetiyle vahim bir hata olur.
Müslüman halklar zaten hızlı ve derin bir değişim sürecine girdiler, birkaç asırlık ataletten kurtuluyorlar, batı kendi içinde çökmeye başladığı için Müslümanları etkileme gücünü hızla kaybediyor. Müslüman fikir, ilim ve siyaset adamlarına düşen, halklardaki değişim ihtiyacını derinliğine anlamak, insanın ve hayatın tabiatına uygun şekilde ve gereken hızda değişimi yönetmek…
*
Siyasi alanın ve o alandaki iktidarın şehvetine kapılmadan, hedeflere ulaşmak için tabii ki acele ederek ama halkın ve hayatın tabiatını isyan ettirecek kadar zorlamadan değiştirmek gerekiyor. Bunun mühim yollarından biri, içtimai değişim sürecini, içtimai müesseseler marifetiyle yapmaktır. Siyasi alanı halkın üzerine bir öcü gibi salmadan, siyasi iktidarı hoyratça kullanmadan, içtimai müesseseleri desteklemek, onların yolunu açmak, rahat ve verimli çalışabilmeleri için şartlar ve imkanlar hazırlayarak değişimi yönetmeliler.
İçtimai değişim süreçlerini, içtimai müesseselerin (sivil toplum kuruluşları, cemaatler, tasavvuf merkezleri ila ahir) yönetmesi birçok cihetten verimli ve başarılı neticelerin alınmasını mümkün kılar. İçtimai müesseselerin teşkilatlanma ve faaliyette bulunma esası “gönüllülük” olduğu için, değişim, “rızaya” dayalı şekilde gerçekleşir. İşin sırrı da burada… İçtimai değişimin mümkün olduğunca “rızaya” dayalı olarak gerçekleştirilmesi şart… Bunun tek yolu da “gönüllü” kuruluşların, maddi müeyyide tatbik etmeden değişimi gerçekleştirmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.