Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır

Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır

Dergiler de kitaplar gibi sevdamızdı, dilimizdi. Gönlümüzden ve dimağımızdan fışkıran fikir ve duyguları duyuran bir dosttu dergiler kırk yıllık… Son kırk yılın fikir ve edebiyat dergilerini özleyen var mı aranızda? Adlarını duyunca heyecanlanır mısınız?

O yıllara ait elinizde kalan dergilerin sarı saman kağıtlı, siyah beyaz sayfalarına dokununca duygulanır mısınız? Eğer o dergileri özlemiyor, içindeki yazıları tekrar okuyunca yüreğiniz atmıyorsa siz dergi dostu değilsiniz. Dergilerle gönülleri fethettiğinizi, büyük ve ulvî fikirlerinizi yaydığınızı ve memleket dâvasını anlattığınızı hissetmiyorsanız sizin dergiyle âşinalığınız yoktur.

Dergilerde kelimeler ve yazılar görmek nasıl bir heyecan verirdi? Hele de kendi yazdığını görmek ne denli cezbeli bir duyguydu! Fikir ve edebiyat dergilerinde “Ben de varım” demenin fikrî ve bedii hazzını tatmayan nesiller ne kadar bahtsız! Modern görselliğin ve dijital dünyanın kıskacında yaşayan yeni nesil, derginin, dergiciliğin tadını ve sıcaklığını bilmiyor maalesef.

Kitapların küçük kardeşi dergi de okuyalım efendiler! Bu ay elimize geçen dergilerde neler var, paylaşmak istedim.

SEMERKAND dergisi Ocak 2018 sayısında Ali Yurtgezen hocanın “Ahmet Nafiz Yaşar” müstearıyla yazdığı “Yeniden İslâm Toplumu” adlı yazısı “Nerede bu İslâm dünyası?” sorusunu soran ve çâreler sunan derinlikli bir yazı:

“Suriye’de 2013 yılında kimyasal saldırıya maruz kalan küçücük çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışan bir babanın haber bültenlerine düşen feryadını hatırlayanlarımız vardır. Kucağında can veren yavrusunun cesedini kameralara doğru tutup; ‘Nerede bu İslâm dünyası!’ diye haykırıyordu. Gerçi böyle sahnelere son zamanlarda çokça şahit oluyor, her defasında aynı yakıcı soruyu işitiyoruz. Müslümanlar olarak karşı koymakta âciz kaldığımız saldırılar, başımızı öne eğdiren tefrikalar, kardeşlerimize reva görülen zulüm ve katliamlar karşısında bazen bizim de dilimizden dökülüyor bu cevapsız soru.
Cevapsız, karşılığı olmayan, muhatabı bulunmayan bir soru bu. Çünkü böyle bir dünya yok maalesef. Müslümanların 1 milyar 700 milyonluk nüfusuna rağmen bir ‘İslâm dünyası’, ‘İslâm âlemi’ yahut ‘İslâm toplumu’ yok. Olsaydı, Suriye’deki, Filistin’deki, Arakan’daki, Doğu Türkistan’daki mezalim bu kadar yıldır devam edemezdi. Olsaydı, başımız her derde girdiğinde dünyadaki zulüm düzenini kitabına uydurmakla vazifeli “uluslararası toplum”dan medet ummazdık. Bugün halkının çoğunluğu müslüman olan onlarca devletin oluşturduğu ‘dünya’, sınırlarından siyasetine kadar neredeyse her şeyini sömürgecilerin belirlediği bir dünya. Hâsıl-ı kelâm bizim alışılagelmiş bir ezberle ‘İslâm dünyası’ dediğimiz dünya ‘İslâm’ın dünyası’ değil.”
——————————————–
İKİ NESLİN BULUŞTUĞU DERGİ: YOLDAKİ KALEMLER

Semerkand Yayınları’ndan çıkan “Sokakbaşı” romanı ve Sage Yayıncılık’tan çıkan “Maraş’ın Cezbeli Gülleri”(otobiyografi) ile “Marallar Oymağında Bir Ceylan Oturup Ağlamak” (şiir) kitaplarıyla tanınan Hasan Ejderha’nın sahipliği ve yayın müdürlüğünde çıkan, daha önce söylediğimiz ifadeyle şirin mi şirin, samimi mi samimi, güzel mi güzel kültür, sanat, edebiyat ve fikir dergisi Yoldaki Kalemler elektronik yahut internet dergiciliğinde beşinci yılını doldurdu.

İstanbul dergiciliğinin hâlâ merkez olarak kabul edildiği bir vasatta şiir, deneme, hikâye, makâle gibi edebî türlerin yer aldığı bu istikrarlı derginin okuyucuları ve kadrosuyla samimi bir birliktelik kurduğunu görüyoruz. Başarısı ve istikrarı bundandır.

Kıdemlilerle yola yeni çıkanlar, yâni iki kuşak bir arada yazılarını, şiirlerini, denemelerini okuyucu huzuruna çıkarıyorlar. İstanbul ve taşrada çıkan birçok dergide pek görülmeyen bu birliktelik çok önemli. Derginin mümeyyiz vasfı da budur.

Ağaç ve çiçeklerin içiçe olduğu bahçelere benzeyen dergi

Düşünün ki kıdemli, yâni birinci kuşak kalem erbabından Memduh Atalay, İsmail Göktürk, Hasan Ejderha, Prof. Dr. Suat Kıyak, Yasin Mortaş, Mehmet Mortaş, Hüseyin Gök, M. Akif Şahin, Musa Yıldız, Hasan Keklikçi, Mustafa Günalan, Şaban Sözbilici, Enver Çapar, Fazlı Bayram, Mehmet Raşit Küçükkürtül, Muhammet Nacaroğlu, Teyfik Karadaş, Murat Türkmenoğlu, Mehmet Muharremoğlu, İbrahim Gökburun gibi isimlerle;

İkinci kuşaktan Mehmet Yaşar, Gün Sazak Göktürk, Ökkeş Alper Taşlıalan, Ufuk Türk, Bekir Büyükkurt, H. Ahmet Eralp, Ferhat Ağca, Mehmet Akif Şen, Süleyman Kılıçbay, Nurcihan Kızmaz, Merve Söyler, Şeyhşamil Ejderha, İsmail Sağır, Bilge Doğan, Sibel Kök, Hidayet Bağcı Köse, Hilal Ejderha, Merve Söyler, Levent Nergiz, M. Alper Taş, Metin Acar, Meltem Kızmaz, Nigar Yağcı, Senanur Çam, Alirıza Akkale, Gizem Aktürk, Hasan Can Bitti, Mustafa Cihan Alliş, A. Enbiya Uzdil, Melih Erdem, Rıdvan Tanır, Miraç Doğantekin, H. Akbay, Hasan Bazı, Esra Balcı, Muhal Rüya, Âşık Ali Yüce, Mehlika Rana Arıkmert, Ebrar Akkaya, Süleyman Kara gibi edebiyatın yolunda şevkle yürüyen isimlerin bir arada yazdığı, dolayısıyla İstanbul dergi dükalığını kıran anlayış ve kadrosuyla Yoldaki Kalemler ağaç ve çiçeklerin içiçe olduğu hormonsuz bahçelere benzeyen bir dergidir.
İrtibat: yoldakikalemler@hotmail.com
——————————————————
TERKİP VE İNŞA DERGİSİ “MUHAFAZA FİKRİ” DOSYASIYLA ÇIKTI

Sahipliğini Haki Demir’in yaptığı Aylık ilim irfan hikmet dergisi TERKİP VE İNŞA Ocak / 34. sayısı “Muhafaza Fikri” dosyasıyla okuyucu huzuruna çıktı. Derginin mündericatı şöyle:

Takdim / Editör
Müktesebat muhafazayı gerektirir / İbrahim Sancak
Muhafaza yoksa inkişaf yoktur / Prof. Dr. Veysel Aslantaş
Muhafaza edilecek kıymet nedir? / Haki Demir
Muhafaza yolu; Medeniyet Kütüphanesi / Hamza Kahraman
Sadece kitabın muhafazasını kâfi görenler / Faruk Adil
“Yârin Kapısı”na açılanlar / Ahmet Doğan İlbey
“Kadim” ile “cedit” arasındaki muvazene / Abdullah Tatlı
Dünya görüşleri ve muhafaza fikri / Osman Gazneli
Muhafaza ve “yeni bilgi” üretimi / Ebubekir Sıddık Karataş
Nasıl muhafaza edeceğiz? / Nurettin Saraylı
Muhafazaya değer eser ve terakki / Alihan Haydar
Başka bir açıdan “yeni” / Ahmet Kamil Tuncer /
Muhafaza ve tortulaşma / Ramazan Kartal
Yeni için kadim inkâr edilmez / Mustafa Karaşahin
Kadim yoksa istikamet yoktur / Ahmet Selçuki
Kadimi muhafaza etmeyen “yeni”, yeni din inşasıdır / Selahattin Adanalı
İdrak İnşa İnkişaf / Ünal Yılmaz
Kurucu Şahsiyet / İktibas
Dördüncü yıl mevzu haritası
İrtibat adresi: osmangazneli@gmail.com
————————————————–
HECE TAŞLARI ŞİİR DERGİSİ 34. SAYISI

Sahipliğini, gelenekli hece şiirinin günümüzdeki yaşatıcılarından şair Tayyib Atmaca’nın yaptığı “aylık şiir dergisi hece taşları” Ocak 2018/ 35. sayısı okuyucu huzuruna çıktı. Derginin Mündericatı şöyle:

Cumali Ünaldı Hasannebioğlu / Mehmet Kurtoğlu / Prof.Dr. Mehmet Fatih Köksal / Mustafa Sade / Durmuş Beyazıt / Nurettin Büyükbaş / Hızır İrfan Önder (Sükûtî) / Nurullah Ulutaş / Mehmet Özdemir / Dr. Halil Atılgan / Faig Balabeyli / Ümit Bayram Yalçın / İlker Gülbahar / Birkan Akyüz / Elmeddin Metleb / Halil Sunkur / Selahaddin Karadaş / Mustafa Kurbanoğlu / Mehmet Gözükara / İsmail Kutlu Özalp / Yasin Mortaş
——————————————–

YARIN DERGİSİ’NDEN “SEYİD AHMET ARVASİ” DOSYASI

Sahipliğini ve Yazı İşleri Müdürlüğünü Murat Açıkgöz’ün yaptığı “Edebiyat, Sanat, Fikriyat Dergisi Yarın” nın Aralık 2017- Ocak 2018 / 3. sayısı “Meşhûr meçhûl Seyyid Ahmet Arvasi” ve “Zamanı kuşatan yer var, bizimdir!” serlevhasıyla çıktı.

Mütefekkir Seyid Ahmet Arvasi’nin talebelerinden Dr. Kemal Tekden ile Arvasi üzerine söyleşi yapılmış. Değerli fikir adamı merhum Arvasi üzerine yazan isimler şöyle: Memduh Atalay, Tuğrul Salman, Davut Bayraklı. Hikmetullah Arvas, Alperen Akbaş, Ahmet Alperen Arvas, Mustafa Güçlü, Nuray Aydemir, Mehmet Bilal Yamak, Özge Özgür, Akif Aytaç, Elif Sönmezışık, Erhan Genç, Aydın Hız, Habip Arvas, Haldun Lengerlioğlu, Bilgehan Bülbül, Ömer Bilgin, Ahmet Murat Atabay, Ömer Koca, Ahmet Selim Gül, Uğurcan Güler, Serdar Öcal, Yavuz Selim Yaylacı, Ali Parlak, Süreyya Altunkara, Yusuf Alper Oyar, Muhammed İbrahim Balcı ve Muhammed Enes Kala. Haberleşme adresi: yarindergi@gmail.com

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir