DERSHANELERDEN BEKLENEN TEPKİ GELDİ

DERSHANELERDEN BEKLENEN TEPKİ GELDİ
Zaman gazetesinin 21.09.2012 tarihli internet sitesinde ve gazetenin birinci sayfasında, dershane derneklerinin açıklaması vardı. Dershanelerin kapanmasına karşı çıkıyorlar ve bazı bilgiler veriyorlar. Verdikleri bilgilerin özü şu; başka ülkelerde de dershane benzeri kurumlar var, dershanelerin mevcut istihdamı yüz bin kişi civarında filan. Yani işin özü ile ilgili bir açıklama yok. Dershaneler ne yapar, neden yapar, hangi açığı kapatır, bu okullarda neden bu açık bırakılır, hamiyetperver insanlar olduklarını söyleyen dershane sahipleri neden okullardaki açıkları okullarda kapatmaz? Bu ve benzeri çok sayıda soru ortada duruyor, bu soruların hiçbiri cevaplanmıyor, istihdamdan dem vuruluyor, başka ülkelerden misaller veriliyor filan.
Cemaat dershanelerin kapatılması konusunda tepki vermemişti, bizde buna şaşırmıştık. Dershanelerin kapatılması konusu zaman zaman gündeme gelmiştir fakat hiçbirinde ciddi gelişmeler olmamış, neticeye yaklaşılmamıştı. Cemaat bu duruma alışık olduğu için, yine öyle olacağını düşünerek başlangıçta tepki vermemiş olmalı. Yeni tepki vermeye başladığına göre bu defa mesele ciddi.
Ne olacak şimdi, cemaat, on binlerce öğretmen istihdamını, milyonlarca öğrenciyi ne yapacak? Bu konuda tepkisiz kalması mümkün değil, konu ciddiyet kazandıkça tepki dozu artacak. Parti ile cemaat arasında, bu konuda yeni bir yarılma mı yaşanacak? Cemaat daha önceki meydan okumalarından ders almamış mıdır? Yine meydan okur mu? Böyle bir şey yaparsa, ortaya çıkacak manzara ne olur?
Cemaatin tecrübe biriktirme mahareti olduğu zannındaydık. Gerçekten ciddi kadrolara sahip olduğunu düşünüyorduk. Cesametine bakınca, o büyüklükte bir yapıyı ayakta tutacak kadroların donanımlı olması gerekmiyor muydu? Son birkaç olay gösterdi ki, öyle değil. Akparti, cemaat gibi içtimai derinliği olan bir hareket değil ama cemaatten çok daha kurmay kadrolar edinmiş. Parti ile cemaat arasındaki rekabetten cemaatin karlı çıkacağı faraziyesi çöktü. Umarım bunu cemaat de anlamıştır, anlamamışsa beyhude kavgalara girip, gücünü eritecektir.
*
Daha önce de yazdık, dershane meselesi özünde bir ülkenin eğitim sistemiyle ilgilidir. Dershane varsa, dershaneye ihtiyaç duyuluyorsa eğitim sistemi işe yaramıyor demektir. Dikkatlerin toplanması gereken nokta burası… Türkiye’de eğitim sisteminin berbat olduğu doğruydu, bu sebeple de dershanelere ihtiyaç vardı ve çok sayıda dershane de bu ihtiyacı karşılamak için açılmıştı. Ama artık eğitim sisteminde ciddi reformalar başladığına göre, dershanelere tahammül edilmesi beklenmemeli. Reformların maksadına ulaşıp ulaşamayacağı meselesi ayrı ama reform başladıysa dershaneye olan tahammül azalmış demektir.
Cemaatin ilk anlaması gereken nokta burası… Yeni bir eğitim sistemi kurulacaksa, dershane meselesi doğrudan gündeme gelecektir. Ülkedeki genel eğitim sisteminin iyileştirilmesi konusunda, eğitim sektöründe tecrübeleri olan cemaatin yardımcı olması gerekiyor. İstihdam gibi meselelerle, genel eğitim sisteminin “başarısız” olması için dua edemez, çalışamazlar. Üç kuruşluk menfaatlerini, milletin menfaatinin önüne geçiremezler. Böyle bir yaklaşım, çok hastalıklı davranışları üretir.
Cemaatin dershaneler dışında eğitim sistemiyle ilgili bir teklifte bulunmaması çok ilginç. Kaç aydan beri eğitim konusu tartışılıyor, yeni sistem ve müfredat konuşuluyor ama cemaatten bu meselede ses seda yok. Hani siz eğitim sektörünün en büyük gurubuydunuz? Bu konuda bir fikriniz mi yok, var da hasislik yaparak kendinize mi saklıyorsunuz? Ya da yeni eğitim sistemi başarısız olsun diye ellerinizi mi oğuşturuyorsunuz? Başarısız olsun ve dershanelere ihtiyaç devam etsin diye hınzırca neticeyi mi bekliyorsunuz? Neresinden bakarsanız bakın, çok berbat bir pozisyonunuz var, aklınızda olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir