Dil Kapısı’nda insanı dil ile tartarlar

Dil Kapısı’nda insanı dil ile tartarlar

Dil Kapısı hakikatin kavranış biçimidir bilene. İnsan bu kapıda inşâ eder gönlü, sevgiyi, iyiliği, her şeyi…

Dil Kapısı söz kapısı değildir. Herkes konuşur fakat herkesin dili olmaz. Pîrlerin dediği gibi, dili olan ayrı, konuşan ayrı…

Bu kapıda insanı dil terazisinde tartıp ölçerler. Bezm-i elest’teki kelimelerle tanış olup olmadığına ve ana dilindeki kelimelerin sûretini geçip geçmediğine bakarlar.

Dil terazisinde tartılmak insanın hem en ağır imtihanı, hem en güçlü yanıdır. Bundandır ki Dil Kapısında tâlim edenler kılıcın iktidarından da, devletten de güçlüdürler.

Efendimiz (s.a.v.)’in vahye muhatap ulvî dili bütün önceki ve sonraki dili feshetti. Hz. İsa’nın dili maddî güce dayanan Roma’nın tanrı-krallarını ezip geçti.

Yesevî’nin, Şah-ı Nakşıbend Hz.lerinin Dil Kapısı asırları aşıp bütün gürlüğü ile kalplerde yaşıyor. Cengiz’in, Timur’un iktidarı nerede?

Yunus’un, Mevlânâ’nın dili gönüllerdeki iktidarını hâlen sürdürüyor. Nil diyarında Yusuf’un dili kaldı, Firavun’dan ruhsuz ehramlar…

İskender’in tacına, Süleyman’ın tahtına sahip olsa dahi bir insan, Dil Kapısı’ndan geçmedikçe bahtiyar olamaz. Çünkü dil dinin eteklerinden tutunmuş kalbi olan bir insandır.

Hâsılı, dinine, yâni kalbine ram olmak isteyenlerin adresi Dil Kapısı’dır. Bu adrese ulaşmak için de “Derd-i dil” olmak lâzım.
——————————–
“EVİN MAHREMİ OLMAK” KİTABININ HOCASI YILIN ÖDÜLÜNÜ ALMAYA ÇAĞRILDI

Kitapseverler ve kitap dünyasının müdavimi olanlar bilirler ki yazılarını Semerkand Dergisinde yazan Ali Yurtgezen hocanın Eşik Yayınlarından çıkan “Evin Mahremi Olmak-Beyit Şerhleri” kitabı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın ödülüne lâyık görüldü.

Tasavvuf şairlerinin beyitlerinin şerhinden oluşan, kalplere şifa, gönüller sürur veren bu muhterem kitap “deneme” dalında yılın kitabı seçildi ve Ali Yurtgezen hoca ödülünü almak için bu yıl Erzurum’da düzenlenen ödül törenine dâvet edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şube Başkanı öğrt. gör. İsmail Göktürk, öğrt. üyesi Yücel Ayrıçay ve şair Tayyib Atmaca Erzurum yolculuğunda Ali Yurtgezen hocaya yoldaşlık ettiler. Fikir Dükkânı’na, yâni Cuma Kapısı’na döndüklerinde neler anlatacaklar neler… Hâtıralarını dinleyeceğiz inşallah.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir