Diriliş / Ertuğrul’un düşmanları: fahişe meşrep sinemacı ve artistler

Diriliş / Ertuğrul’un düşmanları: fahişe meşrep sinemacı ve artistler

Diriliş /Ertuğrul’un düşmanları bakın kim çıktı? İsrail Amerika değil, Fransa Almanya hiç değil. Bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen sözüm ona sanatçı, artist, sinema kuruluşları ve destekçisi medya…

İslâm’ın, Müslüman Türk değerlerinin İsrail /Amerika /Avrupa kadar bir düşmanı da bu ülkede icra-yı faaliyet eyleyen sözüm ona sinema sanatçıları, kuruluşları ve bu yöndeki medyadır.

Kültür ve kimlik değerlerimizin bazen açık, bazen gizli en büyük düşmanı bizden olmayan, dönme zihniyetli sinema oyuncuları ve kuruluşlarıdır.

Bu âdi güruh “altın kelebek” adı altında en iyi film ve dizileri belirlerken, “Diriliş /Ertuğrul” dizisine sansür koyarak yapımcısını konuşturmamış. Ne gam!

O şeni sinema kuruluşun programında Doğan Medyanın şerefsiz ve şarlatan ve dahi zâni meşrebli bir takdimcisi Diriliş / Ertuğrul dizisiyle alay etmiş, hezeyan kusmuş.

Kemalist Cumhuriyetin üretimi olan bu şarlatan medyanın hokkabazları aslında âl-i Osman’ a düşmanlıklarını göstermişler.

Diriliş’in o alçak ve zâni sinema kuruluşunca verilen ödül esasında bir talihsizlikti. Gerçi yapımcısı bu ödülü iade etmiş ve Diriliş /Ertuğrul’un haysiyetini bu zâni güruhun ellerinden kurtarmıştır. Kâfir zihniyetli insanlar diliyle Diriliş’in adının zikredilememesi hayırlı bir vaka olmuş.

MALÛM SİNEMACILAR TÜRKİYE’NİN EN MÜPTEZEL ZÜMRESİDİR

Doğan Medya’nın destekleyip beslediği bu şenî pislik sanatçılar, sinemacılar, sunucular, Diriliş üstünden Osmanlı’ya düşmanlık ediyorlar, yani İslâma.

Namussuzların en namussuzu, şarlatanların en şarlatanı, belden aşağı mahlûklar güruhu bu zümre Diriliş dizisi üstünden al-i Osman Türklüğüne düşmanlık ediyorlar.

Kim bunlar? Batının kültür emperyalizminin ajanları, uşakları bunlar.
Sinemacı.. artist…. Sanatçıymış bu alçak ve fahişe zihniyetli güruh. Üstadın sözüyle Kubur faresi bunlar. Necip Türk milleti pek yakında ruh kökleri Fransızlaşmış/ kâfirleşmiş bu kubur farelerini bu ülkeden atacak. Yüzlerine tükürecek. “Bizden değilsiniz” diyecek.

Kemalist Cumhuriyet modernleşmesinin imalatı olan bu zâni sinema artistlerinin ve kuruluşlarının ve yandaşı medyanın verdiği zararı bir Mason, bir Yahudi, bir Moskof ve bir Amerikan şeytanı bile bu necip millete vermiyor.

SİNEMACI VE ARTİSTLER KÖTÜLÜK VE AHLÂKSIZLIĞIN KAYNAĞI

Batının ahlaksız sinemacılığını Türkiye’ye bu şarlatani, ahlaksız, zâni ve kubur fareleri taşıyor doksan yıldır. Kemalist Cumhuriyetin Batılılaşma, mmodernleşme eliyle bu alçak zümre semirip gelişti ve bugün Diriliş /Ertuğrul dizisini hazmedemiyor ve alay ediyor. Çünkü Türk değil, müslüman hiç değil. Bunların çoğu dönme beyaz Türk.

MALUM SİNEMACI VE ARTİSTLERİN ALAYI NAMUSSUZ, ZÂNİ VE MÜSLÜMAN TÜRK DÜŞMANI…

Çağdaş-laik-Atatürkçü Türkiye diye yırtınan bu zâni sinema artistleri ve kuruluşlarıdır. Bir batakhanedir bu zümrenin faaliyet sahası…

Cümle ahlaksızlığın, alçaklığın, Müslümanlığın, al-i Osman Türklüğünün düşmanlarının sığınaklarından biri de malûm sinema kuruluşları ve cümle artist ve sanatçılardır.

Türkiye’de Ateist-liberal sinemacı ve artistlerin alayının Batı ile zımnî bir anlaşmaları vardır. Kimliğini, yani milletini küçümseyen her Türk aydını gibi ahlaksızlık yayan bu fahişe sinemacı ve artist zümresi Batıyla nikâhlıdır.

Batı’nın yapma oğullarıdır bunlar. Meslekleri zâniliği yaymak ve Diriliş /Ertuğrul gibi köklerimizi hatırlatan dizilere eserlere karşı çıkmak.

Bütün haramların ve günahların işlendiği bir merkezdir bu vasıftaki sinema kuruluşları ve sanatçılar…

Küffara, yâni Batılı devletlere Türkiye aleyhinde siyasî, fikrî, edebî her türlü ihanette yine bu zümre de vardır.

Sözün özü; bir gün gelecek bu ülkede bu mânada sanatçılar, artistler, sinemacılar Avrupa’ya, Amerika’ya kovulacaklardır veya kendileri çekip gideceklerdir.

Çünkü bu ülkede onlara ekmek ve icra-yı sanat sahası kalmayacak. Hazırlıklarını şimdiden yapmalarını tavsiye ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir