DÖRT ASKERİ ÖLDÜREN TEĞMEN

 Şu bilinen hadise… Askerin eline pimini çekerek el bombası veren teğmen… El bombasının patlaması neticesinde dört askerin hayatını kaybettiği vaka… Bu teğmen yargılanmaya başladı. Yargılamayı yapan askeri mahkeme… Dosyadan ve iddianameden doğrudan bilgimiz yok. Konuyu kamuoyundan takip ediyoruz.
 Bu konu uzunca tartışıldı. Dikkatimi çeken bir kaç nokta var.

*Teğmenin ifadelerindeki üslup…

 Teğmen, ifadelerinde o kadar tabi ve normal bir olaydan bahsedermiş gibi davranıyor ki, orduda bu tür hadiseler vakayi adidendir ve sık sık meydana gelmektedir. İfadelerinin psikolojik tahililinden çıkan bu netice, ne kadar vahim bir durum olduğunu gösteriyor.
 Bunun temel iki sebebi olduğu malum. Birisi, askeri okullardaki eğitim… Askeri okullardaki eğitimin mutlaka değişmesi gerekiyor. Nedir askeri okullardaki eğitim-öğretimin özelliği? Askerlik mesleğinin eğitiminden ziyade, ideolojik eğitim veriliyor olması… İdeolojik eğitimin ders sayısının askerlik mesleği ile ilgili ders sayısından az olması, ideolojik eğitimin daha az olduğu manasına gelmez. İdeolojik eğitim faslına daha fazla önem verilmesi ve ideolojik eğitimin arkasına daha fazla hassasiyet yığınağı yapılması, mesleki eğitimin geri planda kalmasına sebep olur.

*Ordunun ilk başlarda konuyu örtbas etmeye çalıştığına, konu gündeme gelince soruşturma açtığına dair haberler…

 Gerçekten böyle bir hadiseyi örtbas etme çabasına giren subaylar olduysa, o subaylar alçak, lanetli ve insan dışı mahluklardır. Dört askerin öldürülmesi gibi vahim bir hadisenin gerçekleşmesi karşısında örtbas etme teşebbüsü olduysa, askere gönderilen çocukların ordudaki kıymeti, köpek yavrusundan daha fazla olmasa gerek… Ordunun ve askeri savcılığın aynı zamanda örtbas etme teşebbüsünde bulunanlar olduysa onlar hakkında da takibat yapması, bu dava kadar önemlidir.

*Şehitlik meselesi ülkemizde "resmi bir statüdür"…

 Türkiye'de şehitlik meselesinin "İslam'daki şehitlik" ile ilgisinin olmadığını halka anlatmak fevkalade zordur. Askerde çocukları ölen ailelerin en büyük teselli kaynağı, "çocuklarının şehit olduğu" inancıdır. İnsanların böyle bir sabır ve metanet kaynağından vazgeçmesini beklemek mümkün değildir.
 Türkiye'de şehitlik meselesi, "resmi statü" olarak tanzim edilmiştir. "Kanuni şehitlik" ibaresi konuyu doğru şekilde açıklar. Fakat ismindeki benzerlikten dolayı, "kanuni şehitlik" ile "İslami şehitlik" mefhumları birbirine karıştırılır. Ülkedeki kemalist rejimin, insanların canlarını kolayca feda edebilmelerini sağlamak için halkın İslam imanından kaynaklanan şehitlik anlayından azami derecede faydalanmaya çalıştığı ve bu manada dini istismar ettiği malumdur.
 Bir subayın askerlerini öldürmesi durumunda da ölen askerlere şehit denmesi, "kanuni şehitlik" ile "İslami şehitlik" arasındaki farkı apaçık ortaya koymaktadır.

*Son olarak bu davanın takip edilmesi gerekiyor. Askeri mahkemelerin ne kadar adil olduğunu anlamak için…

 Teğmenin ifadelerinde her şeyi anlattığı, şahitlerin ifadelerinde teferruata kadar bilgi verdikleri basına yansımış durumda. Bu yargılamadan çıkacak kararın hiçbir mazereti yok. Dört askeri öldüren teğmene verilecek ceza, suçu ile mütenasip olmazsa eğer, ASKERİ YARGININ TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI VE TÜM SUÇLARIN SİVİL MAHKEMELERE DEVREDİLMESİ MESELESİ, ÜLKE GÜNDEMİNİN BİRİNCİ SIRASINA OTURMALIDIR.

DÖRT ASKERİ ÖLDÜREN TEĞMEN” hakkında 1 yorum

  1. Bunların başındaki şahıs “TSK bir suç örgütü değildir!” diyerek ünlüyordu. Maamafih soramadık kendilerine: “Anayasal düzeni -on yılda bir- silah zoruyla değiştirmek, ülkenin seçilmiş başbakanını ve bakanlarını asmak, onyedi yaşındaki genci onsekiz yaşında gösterip idam etmek, masum insanları denge olsun diye sallandırmak, uluorta aba altından sopa gösterip siyasi demeçler vermek suç sayılmıyor mu?” diye…
    Sahi TSK suç örgütü müdür, değilse nedir, bu yaşa geldim bir cevap bulamadım.
    Bir de hangi derdimize derman olmuştur ve ne işe yarar (işkence ve faili meçhul dışında)?
    Not:Soruyu doğru cevaplayanlar Mamak cezaevinde bir ay tatil kazanıyor !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir