DUYGU EĞİTİMİ-8-DUYGU DİLİ-2-

DUYGU DİLİ NEDİR
Duygu dili nedir, nasıldır? Duygu dilinin en önemli özelliği, iki kişinin konuşmadan birbirini anlamasıdır. Duygu dilinin lügati (sözlüğü) yoktur, kelimelerden oluşmaz. Bu sebeple herkesin müşterek kullanabileceği bir duygu dili yoktur. Buna rağmen bazı duyguların ifade edilme kalıpları herkes tarafından bilinir ve kullanılır.
Duygu dilinin standardının olmamasının avantajları ve dezavantajları var. Dezavantajları, müşterek bir dil olmadığı için herkesin duygusal ilişki içinde bulunduğu insanlarla geliştirmek zorunda olması. Hazır bir duygu dili olmaması, lisan gibi öğrenip kullanılamaması dezavantajdır. Bu özelliği aynı zamanda avantajdır. Çünkü insanlar kendi duygu dillerini oluştururken, kendi duygu yoğunluklarına, duygu çeşitliliklerine, ilgi gösterdikleri insanların duygu dünyalarına göre bir duygu dili geliştiriyorlar. Duygu dili böyle geliştirilince, sahibine has özellikler taşıyor, sahibinin duygularını, duygululuğunu daha iyi ifade ediyor. Diğer taraftan bu durum başka bir dezavantajı da, insanların çoğunluğunun duygu dili geliştirecek kadar zihni gelişmişliğe sahip olmamasıdır. Maalesef duygu dili de olsa bir dil geliştirmek ciddi bir iştir ve donanımlı bir zihni evren ister.
Duygu dilinin kelimesi yoktur ama lisan gibi kelimeye de mahkum değildir. Yani duygu dilinin malzeme çeşitliliği, lisanda olduğu gibi sadece bir türe (kelimeye) bağlı değildir. Duygu dili kelimelere sahip olmadığı için alanı dar zannedilir oysa duygu dilinin malzeme çeşitliliği, lisandan çok daha zengindir, bu sebeple lisandan daha geniş olduğunu düşünmek gerekir. Duygu dilinde her şey, malzeme olarak kullanılabilir, objeden mimiklere, musikiden eşyanın tertibine, sanat çeşitlerinin hepsinden toplumsal ilişki biçimlerine kadar çok geniş bir malzeme listesi mümkündür. Lisandaki “anlamı” ancak kelimelere yükleyebiliyoruz fakat duygudaki muhtevayı her şeye yüklemek mümkün olabiliyor.
*
Derin ve zengin kültürler, zengin bir lisana sahip oldukları gibi, zengin duygu dili de geliştiriyorlar. Türk-İslam kültürü, duygu dilini çeşitli ve zengin malzemelerle geliştirmişti. Ülkedeki dil ve kültür devrimi, lisanımızı olduğu gibi duygu dillerimizi de mahvetti. Lisanda yapılan tahribat duygu dilinde de yapıldığı için, insanlar birbiriyle düşünce dilinde olduğu gibi duygu dilinde de birbirini anlamaz hale geldi. Duygu dili müşterek ifade kalıplarını bu sebeple kaybetti ve artık herkes kendi duygu dilini oluşturmak zorunda kaldı.
İçinde yaşadığımız çağda, Türkiye’de, duygu dilinin ne olduğunu kimse bilmiyor. Duygu dilinin ne olduğunu, millet olarak müşterek duygu dilimizin olup olmadığını bilmeyince, kendi özel duygu dillerini de oluşturamıyor. Çünkü ortada bir örnek yok. Sıfırdan bir dil oluşturmak ne mümkün… Herkes bocalayıp duruyor, duygularını sağlıklı şekilde ifade edemiyor, milletin duygu dünyası ve duygusal hayatı allak bullak oldu. Duygu dünyası dengesiz olan bir toplum, sağlıklı bir hayat yaşayabilir mi?
*
Bu açıklamalardan sonra başa dönelim ve soruyu tekrar soralım; duygu dili nedir? Duygu dili, kelimelere dökülemeyen, döküldüğünde bozulan muhtevanın (içeriğin) her hangi bir şekilde ifade edilmesidir. Bazı semboller oluşturulabilir, bu semboller üzerinden müşterek duygu muhtevaları geliştirilebilir ama her insan kendi “duygusal ailesi” için ayrı ve özel “lehçesini” üretmelidir.
Duygunun, üretilmeyen, üretilmesi gerekmeyen, üretilmeye çalışıldığında bozulacak olan “tabii” bir dili var. Bu kısmı, duygu dilinin altyapısıdır. Bu altyapı, keskin ve güçlü duygular içindir, sevgi ve nefret, sevinç ve öfke gibi keskin duygular, her insanda kendini belli eder ve herkes de bu duyguların karşılarındaki insanda ortaya çıkışını görür, farkeder. Tabii duygu dilinde anlaşılmayacak bir nokta yok fakat duygu dili bundan ibaret değildir. Üretilmesi gereken duygu dili, tabii duygu dilini daha güzel ve derin hale getirmek, yani onun kültürünü oluşturmaktır. Bir kişiye sevdiğini doğrudan söylemek bir yoldur ama ona bazı hediyeler vererek bunu ifade etmek daha güzel bir yoldur. Öyleyse duygu dilinin bir obje malzeme listesi olmalıdır. Kimse bu listeye mahkum olmak zorunda değildir ama bir müşterek dil olması lüzumu da açıktır. Bu örnekte (obje malzeme listesi) olduğu gibi hayatın her alanında duygu dilinin malzeme ve davranış şekli listesi oluşturulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.