EZANIN HASMI DARBECİLERİN EZANA YENİLİŞİ

Ezanın hasmı darbecilerin, ezana yenilişi

(Darbeci generallerin zihniyet, ruh ve tavırlarını tenkit ve tahlil eden “Generaller” serisi yazılarımızda şerefli Türk Ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay ve Mehmetçiklerine yönelik zerre kadar ima ve ihsas, tahkir ve tezyif ve de yıpratma maksadı gözetmediğimizi, gözetmemiz için hiçbir sebep olmadığını, olamayacağını; bilakis “General” serisi yazılarımızın tek gayesi şerefli Türk ordusu ve askerlerinin tarihten bugüne yüklendikleri vazifelerle devlet ve millet birlikteliğinin temel ayaklarından biri olduğuna inanarak, güzide ve fedakâr Türk ordusunun mensuplarını darbeci generallerden tefrik etme gayretidir)

Darbecilerin geninde var ezana hasımlık. 15 Temmuz gecesi Ankara Polatlı’da minarelerden okunan ezanı susturmak isteyen darbeciler 27 Mayıs darbecilerinden tevarüs ettikleri geni taşıyorlardı.

Ezanı müdafaa eden câmi görevlileri ve çevre sâkinlerine silah doğrultan, minaredeki mikrofonlara ateş eden, câmi içine postallarıyla giren darbecilerin İstiklâl Harbi’ndeki Yunanlılar işgalcilerden ne farkı var?

Milletin muarızı 15 Temmuz darbecilerinin yüz kızartıcı fiilleri 27 Mayıs 1960 darbecilerinin fiilleriyle aynıdır. 27 Mayısçılar da “M. Kemal bu devrimi maksatsız yapmamıştır. O, ezanın Türkçe okunmasını istemesi bundandı” diyerek ezanı susturmuşlardı.

15 Temmuz’da ezana kurşun sıkanlar, çocuklarına ve yakınlarına, Türkiye’de câmi çoğalıyor, ezan sesinden uyuyamayacaksınız, Amerika’ya, Kanada’ya yerleşin diyen Ergenekon ve Balyozcu generallere ne kadar da benziyor…

EZAN DÜŞMANI GENERALLERİN GENİ AYNI…

Darbecilik ve İslâm muarızlığıyla malûl generallerin genleri 15 Temmuz darbecilerine de işlemiş olacak ki ilk cürümleri millete silah sıkmak ve ezanı susturmaya çalışmak…

Öyle ki bütün darbeci generaller ezana karşıdırlar. Şef General M. Kemal ve İnönü’yle başlar bu karşı oluş…

27 Mayıs darbecilerinin elebaşlarından Orgeneral Cemal Gürsel’in ezanın değiştirilmesi için Diyanet Teşkilâtına yaptığı baskınları ve Kemalist rejimi pekiştirmenin adı olan bu darbenin şedit generallerinden Faruk Güventürk ve Cemal Madanoğlu’nun ezana yaptığı zulümleri necip millet unutmadı.

Ezanın müzmin hasmı olan generallerin şenaatlerini öğrenmek isteyenler, “Türkiye’yi inkılâpçı ordu komutanlarının kurtardığını, fakat Alemdar Mustafa Paşa, Büyük Reşit Paşa, Mithat Paşa, M. Kemal Paşa gibi inkılâpçı generallerin kendilerini dinci şerrinden koruyamadığını” söyleyen ve 27 Mayısçı generalleri bile “gevşek” bulan devrin en azılı Chp’lisi Osman Nuri Çerman’ın “Dinimizde Reform: Kemalizm, sayı: 12, 1960” sayılı dergisine bakabilirler.

28 Şubat darbesinin paranoyak generallerinin ezanla aralarının iyi olmadığını sağır sultan bile biliyor. “Tanrı uludur, Tanrı uludur’ dendiği zaman büyük heyecan duyardım…” diyen darbenin elebaşı orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’nın hayırla yâd edildiği duyulmuş mudur?

“Türkçe ezan okunacak, rütbeliler câmiye girmeyecek…” diyen sadist ruhlu generaller Güven Erkaya ile Hikmet Köksal’ın genleri eminiz ki 15 Temmuz darbecilerine hulûl etmiştir.

“Minareleri yıkın, ezanı susturun” genelgesi yayınlayan 28 Şubat’ın azılı generallerinden Teoman Koman’la “Bir tarafım Selânik, diğer tarafım Makedon” diyen “Büyük Kulüp” üyesi Sabataycı yapılanmanın “önde gelen” generali Çevik Bir ve bu menfur genelgeye imza atan nice darbeci generallerin milletin kalbinde yeri yoktur.

DARBECİ GENERALLER “ULU ÖNDER”LERİNİN YOLUNDA

Darbeci generallerin istisnasız hepsinin Atatürkçü düşünceye sahip olduklarını hatırlamakta fayda var.

Bu neviden generallerin alâmet-i fârikası laikçi, darbeci ve “ulu önderci” olmaları, Harbiye’de lâdinî ve pozitivist anlayışıyla yetişmeleridir. En iyi bildikleri ders, Ulu önder”lerinin ilke ve inkılâplarıdır.

Millet iktidarını darbeyle devirmek cürmünü işleyen Balyoz Dâvası sanıklarından bir generalin “Kur’an-ı Kerim 7’nci yüzyılın Arap yasası” demesi yeni bir hâdise değildir. “Ulu önder” lerinden öğrenmişlerdi “Kur’an-ı Kerim’in Arapların yasası ve Hz. Peygamberimizin kendi tefekkürüyle yazdığı kitap” olduğu hezeyanını.

Türk Ülkesi bu neviden generallerin Hz. Peygamber, Kur’an ve ezan düşmanlığına çokça şahit olmuş ve incitilmiş mazlum bir ülkedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir