EZBERLEME

EZBERLEME

(Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı)

Ruh ana rahmindeyken sesleri duymaya başlar. Dünya ile kurduğu ilk temas ses yoluyladır. Bebeğin doğumundan sonra beş hassanın diğerleri de faaliyete başlar.
Dünya ruh için yabancı bir beldedir. Ruh geldiği alemi (alem-i ervahı) bilir ama dünya yabancıdır. Yabancı olduğu beldeye gelince yapacağı ilk iş onu tanımaktır. Tanımanın ilk safhası, ezberlemektir.
Ezberleme, bilgiyi (sesi, görüntüyü, teması ila ahir) olduğu gibi iç aleme almaktır. Ezberleme yoluyla iç aleme intikal eden bilgi, zihni evrenin açılmasını sağlar. İlk bilgiler ezberleme yoluyla iç aleme intikal ettiği için, zihni evrenin zemini ezberlenen bilgilerle döşelidir.

Ezberleme faaliyeti sıfır yaşında başlar. İnsanın varlıkla kurduğu ilk temas, ezber yoluyladır. Zihnin ilk iktisabı da ezberdir. Haliyle zihni faaliyetin ilk çeşidi ezberdir, bu sebeple zihinde ilk oluşan itiyat da ezberdir. İlk zihni faaliyet ve itiyadın ezber olması, onun ömür boyu devam etmesini sağlar.
*
Ezberleme faaliyetlerinin tekrarıyla ezberleme itiyadı oluşur. Aklın zuhur ve teşekkülünden önce ezberleme itiyadı oluştuğu için, bu itiyatta aklın dahli yoktur. Ezberleme, zihni evreni açan ilk ruhi faaliyet olduğu için, itiyat haline gelmesi ruhi refleks halindedir. Ezberleme itiyadı, bir tür ruhi otomatiğe bağlanır.
Ruhi otomatiğe bağlanan ezberleme, zihni faaliyet çeşitleri içinde en kolayı ve en az çaba isteyenidir. Bu sebeple ilerleyen yaşlarda ezberleme faaliyeti, atalet alametidir. Sıfır yaşında başlayan ezberleme, insanın varlık (ve bilgiyle) kurduğu ilk temas olması cihetiyle aslında büyük bir hamledir. Zira zihni evrenin sıfır bilgiye sahip olduğu, bu sebeple açılmayı beklediği bir safhada ezberleme, fevkalade ruhi hamledir. Fakat zihni evren açılıp, bilgiyle teçhiz edildikten sonra ezberleme, öğrenme ve anlama ihtiyacı olmaksızın bilgi elde etme yolu olduğu için atalet sebebi ve neticesidir. Atalet sebebidir zira anlama zahmetine katlanmadan bilgi elde etmeyi sağlar, atalet neticesidir zira anlama cehdi ve faaliyeti göstermeden bilgi elde etmeyi sağlar.
Ezberleme, öğrenilen ama öğretilmeyen bir zihni faaliyettir. Sıfır yaşında hiçbir şey öğretilmemekte, buna mukabil ruh bir şeyler öğrenmektedir. Ruhun dünyadan bilgi elde etme yolu olan ezberleme, kaçınılmaz olarak bu dünyada öğrendiği bir faaliyettir fakat sıfır yaşında bir bebeğe talim ve terbiye uygulanmadığı için öğretilmemiştir. Bu nokta ruhun hem varlığını gösteren bir delil hem de ruhi faaliyetin talim ve terbiye öncesi mümkün olduğunu gösteren bir alamettir.
*
Sıfır yaşındaki (hatta ana rahmindeki) bebeğe bir şey öğretilemeyeceği zannı, modern batı biliminin hezeyanlarıdır. Ruhu kabul etmediği için, sıfır yaşındaki bebeğe bir şey öğretilemeyeceğini zanneder, gerçekten de ruh olmasa sıfır yaşındaki bebeğe bir şey öğretmek kabil olmaz. Ne var ki ruh olmasa sıfır yaşındaki bebeğin zihni yaşı ömür boyu sıfır yaşında kalır, zira öğretim her zaman ilk bilgiyle başlar. Sıfır yaşındaki bebek, sıfır bilgi sahibiyse, sıfır bilgi sahibi bir varlık asla bilgi sahibi olamaz. Sıfır-iki yaş aralığında, üstelik hiçbir talim ve terbiye tatbikatına muhatap olmadan lisan öğrenen bebek, batının hem insan telakkisini hem de bilgi telakkisini çökertir. Batı bu kadar çürük ve anlamsız bir insan ve bilgi telakkisine sahiptir, onun insan ve bilgi telakkisi, üstelik her insan tarafından sıfır ila iki yaş aralığında çürütülür. Buna rağmen batı, kaskatı bir inatla materyalist felsefede, evrimci insan anlayışında ve pozitif bilim telakkisinde inatla devam eder. Batı, bu kadar cahil, sığ, bağnaz ve kördür. Bebek doğar doğmaz kulağına ezan okuyan bir Müslüman aydın (münevver değil) ise, bunu bir ritüel haline getirdiği ve gerçek bir anlamı ve faydası olduğunu anlamaktan aciz hale geldiği günden beri batıda bilim olduğu vehmine savrulmuştur. Bebek doğar doğmaz talim ve terbiyeye başlayan İslam’a tabi olan bir Müslümanın batıda bilim olduğuna inanması, batıdan fersahlarca geride olduğunu gösteren hazin bir durumdur.
İslami talim ve terbiye faaliyeti sıfır yaşında başlar. İslami talim ve terbiye sıfır yaşında, batılı modern eğitim-öğretim ise altı yaşında başlar. Müslümanlar altı yıl önce başladıkları talim ve terbiyede batıdan çok ileride olma imkanına sahiptir. Farkında olsun veya olmasın batı bilimini kabul eden Müslüman aydınların ihaneti, Müslümanların çocuklarını da altı yaşına kadar bekletmektedir. Ruha inanan bir Müslüman, ruh yokmuş gibi davranmakta ve çocuğunu altı yaşına kadar talim ve terbiyeye tabi tutmamaktadır. Üstelik o çocuk, sıfır ile iki yaş aralığında hiçbir talim ve terbiyeye tabi tutulmadan lisan öğrendiği halde… Batı, hayvan olduğunu iddia ve ikrar ettiği için normal karşılanabilir ama Müslümanlar insan olduklarını iddia ettikleri halde neden hayvan gibi yaşamakta ısrar ederler?
*
Ezberleme, bilgi edinmenin zaruri ilk safhasıdır. Akıl oluşmadığı ve tefekkür faaliyeti başlamadığı bir çağda gerçekleştiği için tamamen ruhi bir faaliyettir. Ezber yoluyla açılan zihni evren, artık insanlarla ve varlıkla temas kurmaya başlar. Bu safhadan sonra öğrenme faaliyeti, hem ruhi faaliyet hem de öğretme faaliyetine bağlıdır.
Zihni açan ve ilk itiyadını oluşturan ezberleme faaliyeti olduğu için, ezberleme safhasından öğrenme safhasına geçiş biraz zordur. Bu sebeple talim (öğretme) faaliyeti, öğrenme safhasına geçişte ehemmiyet kazanır.
*
Ezberleme safhası ve itiyadı, en erken başlayan zihni süreçtir. Bir insan ezberleme safhasında kalır da öğrenme safhasına geçemezse, akıl yaşı üç-beş aralığında sabitlenir. Ömür boyu zihninde ve hafızasında milyonlarca bilgi birikmiş olsa bile akıl yaşı bilgi miktarıyla değil, zihni süreçlerle ilgili olduğu için ilerlemez.
Ezberleme safhasında kalan insan sayısı azdır, umumiyetle öğrenme safhasında kalırlar. Zira en kötü eğitim-öğretim sisteminde bile öğrenme süreci işler. Öğrenme safhasına geçmekte eğitim-öğretim sisteminin katkısı fazladır ama insanın ihtiyaçları esas muharrik kuvvettir. Bu sebeple ezberleme safhasında kalmak kolay değildir.
FARUK ADİL farukomaradil@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir