FAALİYETLERİMİZİN YENİDEN TANZİMİ

FAALİYETLERİMİZİN YENİDEN TANZİMİ

Birçok sahada çalışmalar yürütüyoruz. Neşriyat sahasında kitap ve dergi çalışmalarımız başta geliyor. Fikirteknesi külliyatının kitap sayısı 150 adedi geçti. Bunların üçte ikisi kağıt basım olarak yayınlanmıştı, onlarca kitap yayınlanmayı bekliyor. Dergi sahasında Terkip ve İnşa dergisi neşriyatını sürdürüyor, Karargah dergisi bilmediğimiz bir sebeple yayınına son verdi. Bu iki dergi dışında birkaç dergi çalışması daha yapıyoruz, altyapılarını hazırladık, yayına başlayacak seviyeye geldi.
Bir problem var; tetkik ve telif çalışmalarımızın tamamını kağıt baskı olarak piyasaya sürecek maddi imkanlarımız yok. Mesele bir tane dergi ve üç beş tane kitap değil. Bugüne kadar kağıt olarak bastığımız yüz civarındaki kitabın yarısından fazlası bitti, ikinci baskılarının yapılması gerekiyor, ilk baskısı yapılacak yeni kitapların miktarı da o civarda. Kısacası ilk baskı ve ikinci baskı olarak yüz civarında kitap basmamız, altyapısını oluşturduğumu iki derginin de yayın hayatına başlaması gerekiyor.

Özet olarak yüz civarında kitabın basılması, Terkip ve İnşa dergisi ile birlikte iki adet daha derginin yayın hayatına başlaması gerekiyor. Kağıt baskı olarak mesele düşünüldüğünde fevkalade bir maliyet ortaya çıkıyor. Mevcut imkanlarımız, bir dergiyi taşıyabilir ve her ay bir-iki kitabı ancak basabilir. Bu hızda bir baskı süreci, hem kitaplar hem de dergiler için çok uzun bir zaman alacak. Sadece kitapların basılması dört-beş yıl sürecek, yeni dergiler ise yayınlanamayacak.
Piyasaya sürülmeyen fikrin varlığı yokluğuna eşittir, kaldı ki piyasaya sürülemeyen fikrin varlığını iddia etmek bile kabil değil. Böyle bir hal muhasebesi, bizde yeni bir mecraya yönelme ihtiyacı doğurdu. Kağıt baskıdan vazgeçip, internet yayıncılığına girmek…
İnternet yayıncılığında maliyet sıkıntısı yaşanmayacağı için, bir taraftan kitapları neşretmek diğer taraftan iki yeni derginin yayınına başlamak niyetindeyiz. Böylece telif çalışmalarıyla neşriyat arasındaki maliyet uçurumun ortadan kaldırmak, maliyet sıkıntısıyla uğraşarak kaybettiğimiz zamanı da telif çalışmalarımıza ayırmak fikrindeyiz.
İnternet yayıncılığındaki maliyet düşüktür. Bu sebeple kitapların ve dergilerin tanıtım maksadıyla çok daha geniş kesimlere ulaştırılması imkanı oluşacaktır. Okuyucularımıza tüm dergilerin her sayısında bir kitap vermeyi düşünüyoruz. Bunun planlamasını ayrıca duyuracağız.
Çalışmalarımızın tamamını, Medeniyet Akademisi bünyesinde toplayacağız. Yeniden bir tertip ve tanzime tabi tutacak ve uzun süre dayanacak bir altyapı oluşturacağız inşallah… Böylece istikrarlı ve sürdürülebilir bir işleyişe sahip olmak niyetindeyiz.
*
Terkip ve İnşa dergisine ek olarak yayınlayacağımız dergiler; “Karargah Anadolu” ve “Fikir Kadro Hareket” isimlerini taşıyor. Karargah Anadolu dergisi, “Karargah” dergisinin yeni mevzu haritasıyla baştan başlaması ve istikrarlı şekilde devam etmesi maksadına matuf… Fikir Kadro Hareket dergisi ise yeni çıkacak, bu sahada çok ciddi bir boşluğun olduğu malum.
*
Yayınlanacak kitapların toplam listesi ise şöyle;
HAKİ DEMİR
1-İslam Medeniyet Tasavvuru-1-Terkip ve Tefekkür
2-İslam Medeniyet Tasavvuru-2-İnşa Muhafaza Tecdit
3-İslam Medeniyet Tasavvuru-3-Şehir ve Medeniyet
4-İslam Medeniyet Tasavvuru-4-İlimlerin tasnifi
5-Medeniyetin Göç Vakti
6-Anlayış ve Tefekkür
7-Zaman Mekan Varoluş
8-Hilafet Dört Halife ve Devlet İdaresi
9-İslam Maarif Anlayışı-1-Temel Telakki
10-İslam Maarif Anlayışı-2-Ruhi-akli süreçler
11-İslam maarif anlayışı-3-Medrese telakkisi
12-İslam ve Teşkilat
13-Karz-ı Hasen Müessesesi
14-Fethullah Gülen’in Fikir Hilesi
15-İnsan Zihninin Ana Haritası
16-İnsandaki İnkişaf Seyri
17-İnsanın Keşfi
18-Muhteşem Terkip, İnsan
19-Akl-ı Selimin Farkı
20-Akl-ı Selimin teşekkülü
21-Akl-ı Selimin zihni haritası
22-Farklı akl-ı selim terkipleri
23-Akıl Nedir?
24-Aklın Teşekkül Süreci
25-Akıl İnşası-1-Nazariyat
26-Akıl İnşası-2-Tatbikat
27-Güçlü Akıl
28-Reşit Akıl
29-Aklın Sınırları
30-Farklı Akıl Terkipleri
31-Şahsiyet
32-Şahsiyet Olamamış Kişilik Tipleri
33-Zeka Şahsiyet Hayat
34-Dirayet Mukavemet Hayat
35-Dirayet ve Mukavemetin Ruhi Kaynakları
36-İhtilal
37-İhtilal Liderliği
38-İkinci Kurtuluş Savaşları Çağı
39-Değişim Süreçlerinin Tabiatı
40-Değişim Devrim ve Sosyal Hareketler
41-Batı Çöküyor
42-Filistin Davası ve Büyük İsyan
43-İslam Birliğinin İçtimai Altyapısı
44-Büyük Kavga
45-Sistemin İdeolojik Sınırları
46-Siyasetin Patlaması
47-Türkiye Kendisiyle Hesaplaşıyor
48-Türkiye Yol Ayrımında
49-Düşünce ve Siyasetin Seviyesizliği
50-Düşüncenin Savruluşu
51-Medeniyet Akademisi
52-İnsan Ahlak Hukuk
53-Müslüman şahsiyetin yeniden inşası
54-Necip Fazıl
55-“Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu” şerhi-1-
56-“Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu” şerhi-2
57-Matematik-1-Matematik ve varlık
58-Matematik-2-Matematik ve tecrit
59-Matematik-3-Matematik ve insan
60-Matematik-4-Matematik ve hayat
61-Matematik-5-Matematik ve terkip
62-Matematik-6-Matematik ve bilgi telakkisi
63-Riyaziye-1-Yeniden Riyaziye
64-Riyaziye-2-Riyaziye ilmi
65-Riyaziye-3-Riyaziye ve nizam fikri
66-Riyaziye-4-Beşeri riyaziye
67-Büyüklere sorular
68-İslam Tarih Telakkisi
69-İslam’ın Hayat Anlayışı
70-İslam İrfanının Teknolojisi
71-İnsan Tabiat Haritası
72-Ruhiyat
73-Namaz
74-Kitap Risalet Sahabe
75-Dil Düşünce İdrak
76-Fizik ilmi-1-
77-Fizik ilmi-2-
78-Fizik ilmi-3-
79-Fizik ilmi-4-
80-Fizik ilmi-5-
81-Fizik ilmi-6-
82-Fizik ilmi-7-
83-Akl-ı Selim Mektebi-1-Mukaddime
84-Akl-ı Selim Mektebi-2-Birinci sınıf mevzu haritası
85-Akl-ı Selim Mektebi-3-İkinci sınıf mevzu haritası
86-Akl-ı Selim Mektebi-4-Üçüncü sınıf mevzu haritası
87-Akl-ı Selim Mektebi-5-Dördüncü sınıf mevzu haritası
88-Akl-ı Selim Mektebi-6-Beşinci sınıf mevzu haritası
89-Deha mektebi-1-Mukaddime
90-Deha mektebi-2-Teşhis
91-Deha mektebi-3-Müfredat
92-Deha mektebi-4-Tedrisat
93-Deha mektebi-5-Mektebin kuruluşu
94-Enderun Mektebi-1-Mukaddime
95-Enderun Mektebi-2-Mevzu haritası
96-Enderun Mektebi-3-Müfredat haritası
97-Enderun Mektebi-4-Tedrisat haritası
98-Enderun Mektebi-5-Mektebin kurulması
99-Tabakat çalışmaları rehberi
100-İlimlerin kuruluş süreci
101-Medeniyet Devleti Anayasası
102-Günümüzde adalet anlayışı
103-Adaletin tarif ve tavzihi
104-Adaletin tavsifi
105-Adaletin asgari şartları
106-Adaletin kaynak ve usulü

İBRAHİM SANCAK
1-İslamcılık meselesi
2-Medyada tefekkür krizi
3-Şia ve İran’ın ihaneti
4-Tefekkür hamlesi
5-Ecel teri mi doğum sancısı mı?
6-Paralel örgüt mü, paralel din mi?

NURETTİN SARAYLI

1-Tefekkür krizi
2-Tefekkür ve hezeyan
3-İslamcılık tartışmasının haricileri
4-İhanet Şia’nın tabiatında var

FARUK ADİL

1-Batının iflası
2-Beyaz sayfa açmak zor
3-İhanet günlükleri

EBUBEKİR SIDDIK KARATAŞ

1-Medeniyet şehri-Belediyeler için yol haritası-

OSMAN GAZNELİ

1-Çocuklarda Akıl İnşası
2-Çocuklarda Duygu Eğitimi
3-Kişilik ve hayat tarzı
AHMET SELÇUKİ

1-Devlet kuran teşkilat
2-Dünya Devleti-1-Stratejik Düşünce
3-Dünya Devleti-2-İrade ve inisiyatif

SELAHATTİN ADANALI

1-Parapsikoloji ve paralel örgüt

HAMZA KAHRAMAN

1-Devlet tasavvurumuz-1-Umumi Çerçeve
2-Devlet tasavvurumuz-2-Nakibü’l Eşraf Teşkilatı
3-Devlet tasavvurumuz-3-Medeniyet Şurası
4-Devlet tasavvurumuz-4-Teşri Meclisi
5-Devlet tasavvurumuz-5-Riyaset ve Hükümet
6-Devlet tasavvurumuz-6-Kaza Teşkilatı
7-Devlet tasavvurumuz-7-Cemiyet
8-Devlet tasavvurumuz-8-İktisat

RAMAZAN KARTAL
1-Necip Fazıl’ın şahsiyet terkibi
2-Necip Fazıl’ın mücadele süreci

ABDULLAH TATLI

1-Düşünce nedir
2-Düşünür kimdir

ALİHAN HAYDAR

1-Operasyon medyası

MUSTAFA KARAŞAHİN

1-Cemaat mi istihbarat örgütü mü?
2-Asırlık kavga devam ediyor
3-Yeni Türkiye projesi nedir

AHMET KAMİL TUNCER

1-Adanmış ruhların anatomisi

FATİH MEHMET KAYA

1-Türkiye’nin manzarası

TETKİP VE İNŞA DERGİSİ ESKİ SAYILARI

1-Medeniyet Hamlesi
2-İslam Medeniyet Tasavvuru
3-İlim İrfan Tefekkür
4-İslam ilim Telakkisi
5-İlimlerin Tasnifi
6-Terkip İlimleri
7-Tetkik İlimleri
8-Tatbik İlimleri
9-Medeniyet Akademisi
10-İslam ve Teşkilat
11-Şehir ve Medeniyet
12-İslam ve Sanat
13-Necip Fazıl
14-Büyük Doğu
15-Sohbet ve Tedrisat
16-İtikaf ve Tedrisat

AHMET DOĞAN İLBEY

1-Aldatan Cumhuriyet
2-Kemalist Cumhuriyetin Zulümleri
3-Cumhuriyetin karanlık yılları
4-Bir hüzünkarın ömür defteri
5-Dil Kapısı’nda yazılanlar
6-Müslüman Doğulu’nun derunu
7-Millet üstüne düşünceler

ÖMER KARAYILAN

1-Hüznün hazinendir
2-Pazartesi yalnızları

TOPLAM 170 ADET

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir