FİKİRTEKNESİNİN BÜYÜK BAŞARISI-3-MÜŞTEREK ANLAYIŞ

Mısır’da darbe yapıldığının ertesinde (05.07.2013) konu ile ilgili sitemizde yayınlanan ilk yazı, “Müslümanlar… Meydanları bırakmayın” başlığını taşıyor. Bu yazının ana fikri şuyud; “Meydanları terketmeyin, birlikte durun, evlerinize dönmeyin, eğer dağılır ve eve giderseniz tek tek avlanırsınız, direndiğinizde vereceğiniz kayıplardan çok daha fazla kayıp verirsiniz”. Fikirteknesi, darbe ve darbeye karşı direnişin başladığı günden itibaren bu anlayışı sürekli gündemde tuttu.
O yazıda konu şu şekilde teşhis edilmiş;
“Meydanları boşaltmaları ile ilgili tüm telkinlere karşı direnmeliler, kendi içlerinden bile böyle bir telkin gelse itiraz etmeliler, meydanları boşaltıp da evlerine dönmeye başlarlarsa, tek tek avlanırlar. Büyük operasyon kararı demek, yüzbinlerce belki milyonlarca Müslümanı temerküz kamplarına toplamak hatta katletmek demektir. Milyonlarca insanın meydanları işgal etmesi halinde buna cesaret edemezler ama evlerinden tek tek toplayabilirler ve katledebilirler.
Mısırlı Müslümanlar, asla evlerinizde yakalanmayın, asla uykuda yakalanmayın, asla tek tek yakalanmayın, asla pijamalarınızı giymeyin, rehavete kapılmayın, korkmayın. Ölümden korkacak gün, bu gün değil, unutmayın zaten öldürecekler, unutmayın zaten hapse atacaklar, unutmayın zaten işkence yapacaklar, bunların çaresi toplu halde bulunmak, meydanları işgal etmek, darbeyi iflas ettirmek…”
Direniş sürerken, katliamlar yapılmaya başlandı, katliamlar başlayınca İhvan’ın yeni kararlar alacağı, mesela uzlaşacağı, eylemlerden ve eylemlilik halinden vazgeçeceği tahmin edildi ve liderlerine birçok kere bu istikamette sorular soruldu. İhvan liderlerinin tamamı, ittifak halinde direnişe devam edeceklerini, evlerine dönmeyeceklerini, dönmek isteseler de dönemeyeceklerini, evlerine dönerlerse geceler boyu tek tek gözaltına alınacaklarını, fail-i meçhule kurban gideceklerini söyledi. Dikkatimizi çekti, fikirteknesindeki yazılarla İhvan liderlerinin açıklamaları arasında ciddi teşhis ve tahmin (öngörü) paralellikleri var. Hem eyleme ve meydanları işgal etmeye devam etme kararları hem de neden evlerine dönmediklerine dair cevapları (gerekçeleri) fikirteknesi ile aynıydı.
Meselenin dikkat çekici tarafı, akşam-sabah İhvan yetkilileriyle istişare yapan bir kadro değiliz, onların bizden haberi yok, bizim de onların kararlar aldıkları “özel toplantılardan” haberimiz yok. Müşterek tahmin ve teşhislere varmamız, bilgi alışverişi veya istihbarat yoluyla değil, aynı “anlayışa” ulaşmış olmamızla izah edilebilir. İşte biz bunu çok mühim buluyoruz.
Fikirteknesinin başarısı ise şu; Mısır’ın şartlarını bilmiyoruz, ancak Türkiye’den medya yoluyla takip edebildiğimiz kadar bilgimiz var. Bu seviyedeki bilgilenme, bu kadar önemli kararlar için kafi midir? Hayır… Buna rağmen, İhvan ile aynı teşhis ve tahminleri yapabilmemiz, çok önemli bir hadise değil mi?
Mesele tabii ki sadece Mısır’ın şartlarını bilmekle sınırlı değil, aynı zamanda dünyanın hangi süreci yaşadığı, Mısır ile ilgili büyük devletlerin nasıl bir yol takip edeceği, dünyanın İslam’a karşı nasıl bir strateji uygulayacağı ile de ilgili. Yukarıda bahsini ettiğimiz, sitemizde yayınlanan yazıda da ifade edildiği gibi, doğu ve batı blokunun İslam’a karşı ittifak yaparak operasyona başladığı teşhisi, Mısır ile ilgili teşhisin küresel çaptaki çerçevesini oluşturuyor. Dünya ile ilgili teşhisler doğru olunca, bir ülke ile ilgili teşhislerin doğru olma ihtimali daha fazladır. Burada dikkat çeken nokta, fikirteknesi ile İhvan yetkililerinin dünyayı da aynı şekilde okumalarıdır. Gerçekten çok güzel, biz gurur duyduk.
Birbirinden haberi olmayan, farklı ülkelerde yaşayan, doğrudan (organik) irtibatı olmayan oluşum ve hareketlerin “müşterek anlayışa” ulaşmaları muhteşem bir şey. Birbirini etkilemeksizin bu noktaya ulaşmaları önemli bir konuya işaret ediyor. Müşterek anlayış, vahdet için ön şarttır. Birbirinden haberdar olmaksızın müşterek anlayışa ulaşan Müslüman hareketler, vahdeti inşa etmişlerdir. Bu çok güzel bir haber…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.