GÜÇLÜ AKIL

GÜÇLÜ AKILGüçlü bir akıl ile zayıf bir akıl arasında ne fark vardır? Ya da güçlü akıl ne demektir? Aklın güçlüsü veya zayıfı var mıdır? Veya akıl güçlendirilebilir mi?

Akıl teşekkül ettiği için (sonradan meydana geldiği için) güçlü veya zayıf akıl vardır ve aklın bünyesinin güçlendirilmesi mümkündür. Zekâ potansiyel olarak mevcuttur ve ne azalır (zayıflar) ne de artar (güçlenir). Fakat akıl güçlendirilebilir. Normal bir zekâ seviyesine sahip olan insanın güçlü bir akla kavuşabilmesinin mümkün olması insanın en önemli fırsatlarından ve imkânlarından biridir.

İnsanın aklını güçlendirebilme imkânının umursamaması anlaşılır bir ihmal veya umursamazlık veya anlayışsızlık değildir. Umursamazlığın en mühim (önemli) sebebi, aklın bünyesinin güçlendirilmesinin mümkün olduğuna dair bilgi ve fikir sahibi olmamasındandır. Hayatın çoğunu akılla yaşamasına rağmen bu istikamette bilgi ve fikir sahibi olmaması ise ayrı bir hayret konusudur.

Aklı güçlendirmenin mümkün olduğu doğrudur. Bunun bilinmemesi aklın güçlendirilmesinin yollarının ne olduğu sorusunun cevabının aranmasına engel olmuştur. Güçlendirmenin mümkün olduğu bilgisi ve fikri kabul edildikten sonra bu işin nasıl yapılacağı sorusu ilk sorudur.

Güçlü akıl ile zayıf akıl arasındaki farklılıklar nelerdir?

Güçlü akıl “gerçeklik kavrayışını” sağlam temellere oturtur ve gerçek ile gerçeklik kavrayışı arasındaki mesafeyi tahammül edilebilir seviyede tutar. Zayıf akıl ise gerçeklik kavrayışını sistematik bir altyapıya kavuşturamaz ve gerçek ile gerçeklik kavrayışı arasındaki makası alabildiğine açar. Üstelik bunun da farkına varmaz. Zayıf aklın gerçeklik kavrayışı “sanal gerçeklik” noktasına kadar varmaktadır. İnsanların kahir ekseriyeti (ezici çoğunluğu) zayıf akıl sahibi oldukları için, hayal ile gerçeklik arasındaki sınırı dahi çok zaman fark edememektedirler.

Güçlü akıl duyguyu kullanabilme, kontrol edebilme maharetine sahip olmasına rağmen zayıf akıl duygunun esiri olabilmektedir. Özellikle güçlü duyguların zuhurunda zayıf akıllar savrulmakta ve tamamen muhayyel gerçeklik (sanal gerçeklik) kavrayışına sahip olabilmektedir. Güçlü akıl ise aksine duyguyu kontrol edebildiği gibi insanın ihtiyacı olan duyguların zuhurunu dahi temin edebilmektedir.

Zayıf akıl hafızadaki bilgilere mahkûm olduğu halde, güçlü akıl ihtiyacı olan bilgileri üretebilmektedir. Her insanın bilgilenme sürecinin bir sınırı vardır ve dünyadaki tüm bilgileri veya ilgi alanlarındaki tüm bilgileri edinme imkânı (özellikle de bu çağda) yoktur. Zayıf akıl, insanın idrak hacmini hafızadaki bilgilerle sınırlayacağı için, bilgilenme sınırlarına hapsolmaktadır. Güçlü akıl ise hafızadaki bilgilerle sınırlı değildir zira mevcut bilgilerle yeni bilgiler üretme imkânına ve gücüne sahiptir.

Güçlü akıl hafızayı yönetebildiği halde zayıf akıl hafızanın yönetimine girebilmektedir. En azından faaliyetleri hafızadaki bilgilerle sınırlı olduğu için hafızayı aşma kudretine sahip olamamaktadır. Güçlü akıl ise asla hafıza ile sınırlı hale gelmez ve aynı zamanda hafızadan en iyi ve verimli şekilde faydalanma yolunu bilir.

Zayıf akıl zekânın baskısı ve hükmü altına girebilmektedir. Özellikle yüksek zekaya sahip insanlarda aklın bünyesi zayıf kalmışsa eğer akıl zekanın arkasına takılmaktan kendini kurtaramaz. Güçlü akıl ise zekâya tabi olmaz ve zekâyı verimli bir şekilde kullanabilir. Zekâyı verimli şekilde kullanabilmek zekânın değil aklın gerçekleştirebileceği bir vakadır. Bir insanın kendisi için yapabileceği en önemli işlerden birisi zekâyı kullanabilmek ve ondan verimli bir şekilde faydalanabilmektir.

Güçlü aklın en büyük maharetlerinden birisi yüksek bir mukavemet gücüne sahip olmasıdır. Zayıf akıl ise sıfıra yakın bir mukavemet gücüne sahiptir. İnsanın hayata karşı ve hayatta karşılaştığı varlık ve vakalara karşı mevcudiyetini, hayatını ve kişiliğini muhafaza edebilecek kadar mukavemet gücüne sahip olması hayati bir konudur.

Güçlü aklın en bariz özelliği, insanın kendi hayatını üretmesi ve yaşamasıdır. Zayıf akıl, insanın kendi hayatını değil başkalarının hayatını (başkalarının ürettiği hayatı) yaşamasına sebep olur. Ancak buna gücü yeter. Bu sebeple güçlü akıl sahibi insan “kendisi olabilen insan”, zayıf akıl sahibi insan ise “kendisi olamayan insan”dır.

E KİTABI İNDİR  GÜÇLÜ AKIL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir