HİZBULLAH BEŞ ÇAYINDA…

HİZBULLAH BEŞ ÇAYINDA…

İran ve Hizbullah, yıllardır İsrail’e karşı olduklarını söyleyerek Müslümanlar arasında meşruiyet sağlamaya, reklam ve propaganda yapmaya, İslam’ı ve cihadı kendilerinin temsil ettiğini iddia etmeye çalışıyordu. Bizim de bir müddet samimiyetlerine inanmak gibi bir gaflet içinde olduğumuz Hizbullah denilen hainler topluluğu, Gazze havadan, denizden ve karadan ateş altına alındığı bugün, beş çayına çıkmış görünüyor. Şiilerin İsrail ve ABD gibi bir derdinin olmadığı, Irak’taki ABD işgali zamanında ABD ordusuyla birlikte Müslümanları katlettiği, Suriye’de ise İran, Hizbullah ve Esed isimli yezidin çevresinde toplanarak tüm Şiilerin Müslümanları ve mazlum halkı katlettiği görülüp de maskeler düşünce, Gazze’nin saldırı altında olmasını umursamalarına bir sebep kalmadı.

İsrail’in Gazze saldırısına sessiz kalan iki kesim var, İslam dünyasında Şiiler ve Türkiye’de de Fethullah Gülen… Şiilerin ümmete ihaneti artık açıkça ortaya çıktı, zannedilmesin ki bu yazıda Hizbullah’ın Gazze’ye destek için İsrail’e saldıracağını ümit veya talep ediyoruz. Böyle bir şey yapmayacakları bugüne kadar ki tavırlarından açıkça ortaya çıktı. Hizbullah, Suriye’de Müslümanları ve halkı katletmekle meşgul, İsrail’e karşı savaşacak adamı yok.

İşin ilginç tarafı şurası; Hizbullah’ın gücü, Hamas’ın gücünden çok daha fazla ve eğer İsrail’e düşmansa, İsrail için Hamas’tan daha büyük tehdit. Ve Hizbullah, birkaç yıldan beri güçlerini Suriye’ye sevketti, şu anda İsrail’in Hizbullah’ı vurması için tarihi bir fırsatı var. Ama nedense İsrail bu fırsatı değerlendirmiyor, Hizbullah’a saldırmak yerine Hamas’a (Gazze’ye) saldırıyor. Neden? Çünkü Şiilerin (İran, Hizbullah, Suriye yönetimi) İsrail ve ABD ile bir husumeti yok, onlar Filistin ve İsrail meselesini reklam ve propaganda olarak kullandı yıllarca.

Hizbullah’ı tehdit olarak görmeyen İsrail, Hamas’ı baş düşman olarak görüyor. Hamas ve Gazze tüm maskeleri düşürdü, artık Filistin meselesi kimsenin reklam malzemesi olmayacak. Filistin meselesi İslam dünyası için o kadar önemli ki, Mısır’ın diktatörü olan Sisi bile ateşkes meselesini ortaya atarak Filistin üzerinden itibar devşirmeye çalışıyor. Ama Gazzelilerin ve Hamas’ın yiğit tavrı, Filistin meselesini hainlerin mezesi olmaktan çıkardı.

Saflar berraklaşıyor, herkes tarafını açıkça seçiyor. Tarafını hala gizlemeye çalışanlar ise Gazze’nin direnişi karşısında maskelerini taşıyamaz hale geldiler.

Irak’taki Şiilerin “merci-i taklidi” olan Sistani isimli köpek, Irak’ta Müslümanlara karşı, “ümeyye artıkları” diyerek cihat fetvası verdi ama İsrail’e karşı İran, Hizbullah eksenindeki hainlerin yaptığı gibi sessizce onay vermeye devam ediyor. Ümmetin büyük fitnesi Şia, ümmete karşı savaşmaktan fırsat bulup da, İsrail’e karşı bir açıklama bile yapamıyor.

Şiilerin sessizliğinin altında yatan iğrenç bir tavır var. “İsrail’e karşı savaşmıyoruz, biz olmadan ne yapabileceğinizi görün” türünden bir keyif alma hali… Suriye’de ve Irak’ta Şii domuzlara yürütülen savaşın intikamın alır gibi, dillerini yuttu “dilsiz şeytanlar”… Zannediyorlar ki ümmet kendilerine muhtaç, zannediyorlar ki kendileri olmadan ümmet yaşayamaz. Sanki kendilerin yardımını talep eden var, sanki kendilerine muhtaç olanlar var. Ama herkes kendi inancının ve şahsiyetinin gereğini yapıyor, ümmetin yiğit evlatları Gazze’de cihad ederken onlara yardım etmeyenler, imanlarının ne rezil bir şey olduğunu göstermekten başka bir şey yapmış olmuyorlar.

Evet… Şiilerin işi var. İsrail’in Gazze’de yaptığının binlerce kat fazlasını Suriye’de yapmakla meşguller. İki yüz bin insanı katlettiler Suriye’de… İsrail’in Gazze’de altmış yılda katlettiklerinin toplamından daha fazla insanı birkaç yılda katletmenin keyfini yaşıyorlar. ABD işgal güçleriyle Irak’ta bir milyondan fazla Müslümanı katlettiler, milyonluk katliamın zafer sevincini yaşıyorlar.

Şiilerin İsrail domuzlar örgütünden daha şedit bir Müslüman düşmanı olduğunun açığa çıktığı son on yılda, Hizbullah’ın İsrail’e karşı, Gazze’ye destek olmak için savaşmasını beklediğimizi zannediyorlar.

Gazze, ümmetin sınırlarını yeniden çizmek gibi tarihi bir rol üstlendi. Kimlerin ümmete dahil olup olmadığını artık biliyoruz. Şii hainler ile Fethullah Gülen’in ihanet örgütü kendilerine başka bir ümmet arıyor olmalılar. Buldukları ümmet de muhtemelen Yahudi ümmetidir. Onlarla haşrolunmaları bizim için bir anlam ifade etmiyor, bizden uzak olsunlar kafi…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.