İÇ SAVAŞIN ANATOMİSİ VE SURİYE’DE UZAMA SEBEBİ

İÇ SAVAŞIN ANATOMİSİ VE SURİYE’DE UZAMA SEBEBİ
Siyasi rejimlerle halk arasındaki çatışmalar umumiyetle iç savaşa dönüşmez. İç savaşın tabiatı, siyasi iktidar (rejim) ile halk arasındaki çatışmanın iç savaşa dönmesine engeldir. Halkın siyasi rejime karşı isyanı muayyen bir sınırı aştıktan sonra ordu ve polis birlikleri mutlaka halkın tarafını tutar. Küçük gösterilerde ülkenin silahlı birliklerinin (ordu, jandarma, polisin) göstericilere karşı şiddet kullanması, siyasi iktidar ve rejimin meşruiyetinden kaynaklanan asayişi temin çabasıdır. Halk ayaklanması, siyasi rejimin ve iktidarın meşruiyetini ortadan kaldıracak seviyeye, yoğunluğa, derinliğe, yaygınlığa ulaştığı andan itibaren ülkenin silahlı birimleri halkı tercih eder. Bu durum, devrimlerin tamamında görülen hadisedir, başka şekilde olduğuna dair misaller yoktur. Bu misallerde devrimler, iç savaşa savrulmadan başarıya ulaşır.
Fakat iki ihtimal devrim süreçlerini iç savaşa dönüştürür. Bu ihtimaller, halkın bölünmesi ve birbirine karşı savaşacak hale gelmesi veya ülkeye yabancı silahlı güçlerin girmesidir.
Büyük Macar isyanını hatırlayanlar ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Macar halkı dev kütleler halinde sokaklara döküldüğünde, Macar ordusu engelleyememiş (tabii ki engellememiş) fakat Rus Kızıl Ordusu, halkın üzerine tankları sürmüş, on binlerce insanı tanklarla ezerek öldürmüştü. Rus işgal ordusu, yabancı güç olduğu için Macar halkını büyük kitleler halinde katledebilmiş, isyanı (devrim sürecini) bu şekilde durdurmuştu. Fakat aynı kızıl ordu, doksanlı yıllarda Rusya’da darbe yapmış, Yeltsin’in tankların üzerine çıkması ve nispeten küçük halk kitlesinin protestosu karşısında tek mermi atmadan halka teslim olmuş ve kışlasına çekilmiştir. Macaristan’da, Afganistan’da ve daha birçok ülkede milyonluk insan kütlelerinin üzerine tank süren ordu ile Moskova’da, binlerle ifade edilen halk hareketi karşısında teslim olan ordu aynıdır. Aynı ordu farklı iki ülkede neden farklı davrandı? Çünkü Rusya kendi ülkeleriydi ve kurşun sıkacakları insanlar kendi insanlarıydı. Dünyanın en korkunç, en vahşi ordusu olarak bilinen kızıl ordu bile kendi halkına kurşun sıkmamıştır, sıkamamıştır.
Hiçbir ordu, büyük halk kütleleri harekete geçtiğinde kendi halkına silah sıkmaz, tarihte bunun misali yoktur. İşgal orduları, sömürge orduları büyük katliamlar yapmıştır. Buna paralel olarak, sömürgecilerin yetiştirdiği ve yerleştirdiği subay kadroları da ülkelerinde halka karşı şiddet uygulamış, katliamlar yapmıştır. Yirminci asır, batının askeri işgal döneminin bittiği ve sanal bağımsızlıkların kazanıldığı İslam ülkelerinde, yerli işbirlikçilerden teşekkül eden subay kadrolarının, sömürge ordularından daha ağır katliamlar yaptığını kayda geçmiştir. Bu katliamlar bile halkın büyük kütleler halinde isyan etmedikleri, edemedikleri zaman diliminde gerçekleşmiştir.
Mısır’da büyük kütleler hareket geçtiğinde ordunun tarafsız kaldığı hatırımızda. Aynı durum Tunus’ta da gerçekleşti. Libya’da da aynı hadise gerçekleşti ve siyasi rejimin direnmesiyle ordu hızlı şekilde dağıldı. Şimdi soru şu; Suriye’de neden takıldı?
Suriye’de de o kadim kural işledi, halk artan sayıda sokağa çıktıkça ordu çözülmeye başladı. Ordudan ayrılan milletperver askerler direniş cephesini kurdu ve çatışmalar başladı. Başlangıçta her geçen gün ordunun çözülmesi artıyor, direniş cephesi derinleşiyor, ülkedeki kurtarılmış bölgeler genişliyordu. Gelişmelerin bu seyri takip etmesi yani muhaliflerin hızlı şekilde ilerlemesi ne zaman yavaşladı veya durdu? Suriye’ye yabancı askeri güç gelmeye başlayınca… Kim onlar? İran devrim muhafızları ile Hizbullah savaşçıları, yani Yezid’in dış müttefikleri… Suriye ordusunun Suriye halkına yapamadığını, İran’ın katilleri ile Hizbullah’ın katilleri yapıyor.
*
Bir ordu kendi halkına neden kurşun sıkmaz? Çünkü kendi halkıdır, kendi milletidir, kendi akrabasıdır, kendi tanıdığı insanlardır. Çünkü kendini besleyen halktır, çünkü kendini donatan halktır, çünkü kendinin koruması gereken halktır. Bir ordu başka ülkelerin halkına neden kurşun sıkar? Çünkü kendini onlar beslemiyordur, çünkü üzerindeki elbiseyi, elindeki silahı o halk vermemiştir, çünkü o halkı koruma sorumluluğu yoktur. Bunlara rağmen başka ülkelerin kadınlarını, çocuklarını, ihtiyarlarını, sivil insanlarını öldürmeli midir? Tabii ki hayır… Ne var ki okuma yazma bile bilmeyecek derecede cahil olan bir askerin ufku, aklı, anlayışı buralara kadar uzanamıyor ama kendi halkına kurşun sıkmaması gerektiğini insiyaki olarak biliyor, anlıyor, hissediyor.
Bir ordunun kendi halkına kurşun sıkamaması, anlaşılabilir bir “yakınlık” meselesinden kaynaklanıyor. Bu tavrın, akrabalık gibi, kavmiyetçilik gibi, milliyetçilik gibi sebepleri olabilir. Sebebi ne olursa olsun, neticesi güzel olan bir davranıştır. Fakat marifet, neticesi ile birlikte sebebinin de (niyetinin de) doğru ve güzel olmasıdır. Bir ülkenin ordusu ve askeri, komutanı emretse bile, sadece kendi ülkesinin değil herhangi bir ülkenin kadın, çocuk, ihtiyar, sivil insanlarını öldürmekten imtina ediyorsa, emrinde ısrar eden kumandanına isyan ediyorsa, o ordu, İslam ordusu, o asker Müslüman askerdir. Bir İslam Cumhuriyetinin askerleri olma iddiasındaki İranlı katillerin, suni sınırları aşıp Suriye’ye geldiğinde, oradaki halkı, sivilleri, kadınları, çocukları, ihtiyarları öldürmesi, bu işi de şiddetle ve vahşetle yapması, İslam ile telif edilebilir bir durum değil.
Anlaşılan o ki, İranlı katillerle Hizbullah katilleri İslami hassasiyete sahip değiller, bu hassasiyet olmadığı için de Suriye halkını “yabancı” görüyorlar ve okuma yazma bilmeyen cahil askerlerde bile meşru görülmesi zor bir durumu gönüllü olarak göğüslüyorlar.
Hem İslami hassasiyete sahip olmayan hem de Suriye halkını “yabancı” gören İran yönetimi, İranlı katiller, Hizbullah yönetimi, Hizbullah katilleri bize “yabancıdır”. Bu yabancılık ise akrabalık, kavim, millet çerçevelerinde değil, din çerçevesindedir. Ne var ki biz, “yabancılara” bile İslami ölçü ve hassasiyet ile yaklaştığımız için, halka, sivillere, kadınlara, ihtiyarlara, çocuklara husumet beslemeyiz, düşmanlık yapmayız, kurşun sıkmayız.
*
Suriye’deki devrim sürecinin iç savaşa dönüşmesi, “yabancı asker” müdahalesindendir. Devrim süreçlerinin iç savaşa dönüşmesinin diğer ihtimali, yani halkın birbiriyle savaşacak kadar büyük kütleler halinde ayrışması durumu Suriye’de mevcut değil. Suriye’deki nüfus yapısı, halka dayalı bir iç savaşın altyapısını ve kaynaklarını oluşturamaz. Hala da Suriye’de halka dayalı iç savaş başlamış değildir. Halka dayalı iç savaşlarda, halk ikiye veya daha fazla fırkaya ayrılır ve birbiriyle savaşır. Esed Yezid’inin organize ettiği “şebbiha” katilleri, halkın birbiriyle savaştığını göstermez. Onlar da rejim tarafından organize edilen silahlı ve görevli birimlerdir. Suriye’deki Nusayri azınlık, halka dayalı bir iç savaşı taşıyamaz, böyle bir çılgınlığa da kalkışamaz. Siyasi rejimin hala yıkılmamış olmasının tek sebebi, “yabancı” askerlerdir. Bu sebeple de Suriye’de katledilen her can, Esed Yezid’i ile birlikte İranlı ve Hizbullah mensubu Yezid mollaların da hesabına yazılmaktadır.
İran ve Hizbullah katillerinin Suriye cephesinden çekilmesi durumunda Esed nam Yezid, bir ay dayanamaz. Savaştıracak insan kaynağı bulamaz. İranlı katillerin ülkeye yaydığı moral, Nusayri azınlığın da direnmesine yol açıyor. İran ve Hizbullah katilleri, sadece kendi öldürdükleri canlardan değil aynı zamanda Nusayri katillerinin öldürdükleri canlardan da sorumludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir