İHANET GÜNLÜKLERİ-27.08.2014-ÖRGÜT MEDYASI NETLEŞTİ

İHANET GÜNLÜKLERİ-27.08.2014-ÖRGÜT MEDYASI NETLEŞTİ

Paralel medya, dershane meselesinde ağır bir muhalefet yürüttü ama o muhalefet, yalan haber ve iftiralara rağmen örgüt faaliyeti değildi. Çünkü kanuna uygun olarak kurulmuş dershanelerin kapatılıp kapatılmaması bir eğitim meselesiydi ve kapatılmamasını savunmak, kapatılmasını savunmak kadar meşru bir tavırdı.

17 ve 25 Aralık operasyonlarını haberleştirmek ise gazetecilik yapıldığı şeklinde savunulması mümkün bir yaklaşımdı. Gerçi o operasyonlardaki bilgilerin el altından paralel örgüt medyasına servis edilmesi, gizli olan soruşturmanın o medyada alenen yayınlanması suç teşkil ediyordu ama neticede bu suç örgüt medyası olduğu iddiasını ispatlamaya kafi değildi.

Ve nihayet paralel örgüte karşı hukuki soruşturmalar başladı. İşte bu operasyonlar karşısındaki tavır, paralel medyanın, örgüt bağlantılarını deşifre etti.

Operasyonların paralel örgüte dönük yapıldığı, bu niteliğinin de paralel örgüt medyası dışındaki medya tarafından açıkça yazıldığı malum. Bu nokta paralel örgüt için ciddi bazı handikapları ihtiva ediyordu.

1-Operasyon yapılan, gözaltına alınan ve bir kısmı tutuklanan polisler, paralel örgüt için kritik önemde kişilerdi. Konuşmaları halinde paralel örgüt hakkında söyleyecekleri çok şey vardı, bu sebeple gözden çıkarılabilir nitelikte personel değillerdi. Gözden çıkarsalar, yani harcasalar konuşma ihtimalleri yüksekti ve bu durum büyük bir tehlike teşkil ediyordu. Gözden çıkarmasalar ve arkalarında dursalar, bu defa da paralel örgütle organik irtibatları olduğu ortaya çıkacaktı. Çok kötü bir çukura düştüler, çözümsüz bir paradoksla karşı karşıya kaldılar. Ne yapmalıydılar? Polisleri harcasalar onlarcasının itirafıyla zaten çökeceklerdi, savunsalar ellerindeki medya gücünün paralel örgütle organik irtibatı delillendirilecekti. Polislerin itirafı ile çökmektense, onları savunarak paralel medya haline gelmeyi tercih ettiler. Polislere yönelik operasyona karşı paralel medyanın tüm haber ve yorumları, savcılar tarafından “delil” olarak arşivleniyor.

2-Kamuoyundaki paralel örgüt ithamlarına karşı bir medyada bir savunma hattı kurmak zorundaydılar. Hem kamuoyundaki ithamlar hem de savcılık soruşturmalarına karşı medya cephesinde savunma hattı kurarak, iddia ve ithamları “tekzip” etme imkanı buldular. Bu nokta ikinci paradokstu… İddialar tekzip edilmese kabul etmiş olacaklardı, iddiaları kendi medyasında tekzip ettiğinde ise iddiaların doğruluğu yanlışlığı bir tarafa, muhatabının kendileri olduğunu kabul ettiler. Bu durumda içinden çıkılacak cinsten bir paradoks değildi ve iki ihtimalde de paralel örgüt irtibatları sabit hale gelecekti. İddiaları kendi gazete ve televizyonlarında tekzip ederek, hem kendileriyle ilgisi olmadığını söylemeyi hem de mücadele için bir savunma hattı kurmayı tercih ettiler. Böylece daha az zararlı olduğunu düşündükleri ihtimali seçtiler ve kaçınılmaz olarak paralel örgüt medyası olduklarını ikrar ettiler.

3-Paralel örgütün başında bulunan Fethullah Gülen, önce bir müddet sustu. Sustu çünkü paralel örgüt iddialarına cevap verirse, ne kadar tekzip ederse etsin o iddiaların muhatabı olduğunu kabul etmiş olacaktı. Kamuoyuna konuşmadı ama örgütüne el altından konuşmaya devam etti fakat kamuoyuna konuşmaması, örgütünde felaket bir moral çöküşe sebep oldu. Gizli kanallarından gönderdiği haberlerde “korkmayın” diyen Fethullah Gülen, kendisi kamuoyuna konuşmadığı için “korkak” olduğu kanaatini oluşturdu. İşte buradaki paradoks denklemi böyle kuruldu. Kamuoyuna konuşsa paralel örgütün başı olduğu sabitlenecek, konuşmasa örgütü moral olarak çökecek… Ve konuşmaya başladı. Her ne kadar kendi internet sitesinde konuşuyorsa da, o konuşmalar paralel örgüt medyası tarafından servis ediliyor. Böylece medya gücünün paralel örgüt irtibatı ortaya çıktı.

Özet olarak sıraladığımız bu maddelerin her biri, paralel medyanın kapatılması, tesislerine el konulması, sahiplerinin ve yetkililerinin cezalandırılması için hayal bile edemedikleri kadar delil ve malzeme biriktirdi. Bu zamana kadar medya ile ilgili bir soruşturmanın başlatılmaması, her soruşturmadan paralel medyanın tavrından dolayı bol miktarda delil ve malzemenin ortaya çıkmasındandır. Yani paralel medya ile ilgili dosyanın mümkün olduğunca kabarması, delil ve malzemeye doyması, itiraz edecek küçücük bir noktanın bile kalmaması içindir.

Kendilerini çok zeki zanneden bu ahmaklar, başka zeki insanların neler yaptığının farkında bile değil. Ukala ukala meydan okumaları, tehdit etmeleri, şantaj yapmalarına müsaade edilmesi, cürümlerinin artması için tanınan mehilden ibarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.